Osud si nevybírá a někdy umí být krutý, zvláště tehdy pokud zasáhne jeho stinná stránka, jakou může být zákeřná rakovina pohlavních orgánů. To se pak vše otočí naruby, člověk přehodnotí svůj život a priority.

Není většího strašáka, než je rakovina, zvláště pak u žen, když zasáhne pohlavní orgány. Rozebírat zde detailně rakovinu nebudeme, jelikož se tomuto tématu často věnujeme. Chtěli jsme se ale podívat na tuto zákeřnou chorobu z trochu jiné stránky. Oslovili jsme MUDr. Renatu Kavanovou, gynekoložku a sexuoložku ze zařízení Gona, s.r.o., a zeptali jsme se jí na otázky ohledně tohoto tématu.

Paní doktorko, jaké dopady má rakovina prsu nebo pohlavních orgánů na ženskou sexualitu a intimní život?
womanRakovina prsu je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění u žen a netýká se pouze žen starších, ale čím dál častěji postihuje i ženy velmi mladé. Čím je nádor diagnostikován dříve, tím méně radikální je chirurgická i následná léčba. Prs ve vztahu  k sexualitě má velmi silný erotický náboj a jako takový  je také vnímán. Proto hrozba odstranění prsu z důvodu diagnostikovaného nádoru je velmi negativně vnímaná. Ženy ztrácejí pocit tělesné atraktivity i sexuální atraktivity pro svého partnera. Důsledkem je strach, úzkost zoufalství i beznaděj. Časté bolesti v oblasti operačního zákroku, které se mohou objevovat i dlouhou dobu po samotné operaci vedou ke snížení frekvence sexuální aktivity. Následná pooperační onkologická léčba může ještě zhoršit zdravotní stav ženy, při chemoterapii ženy často ztrácejí vlasy, jsou unavená, mnohdy léčbu provází nevolnosti a zvracení. Celkový zdravotní stav se horší.

Nádorové onemocnění ostatních ženských orgánů se většinou řeší chirurgickým odstraněním dělohy a vaječníků. Záleží na věku, kdy k tomu dochází. U mladších žen vede ztráta hormonů, produkovaných ve vaječnících k projevům klimakteria - návalům, pocení, depresím, negativnímu emočnímu naladění. V oblasti sexuality se hormonální ztráta projeví nejvíc snížením vzrušivosti a tím lubrikace pochvy a následně bolestivým pohlavním stykem. Často také následuje porucha sexuální chuti, ztráta orgasmu i sexuální satisfakce. Důležitá je komunikace s ošetřujícím gynekologem, který může pomoci odstranit obavy ženy. Samozřejmostí je také používání lubrikantů ke zmírnění bolestivého pohlavního styku.

Nejvíce limitující jsou pro ženu nádory vulvy a pochvy, které jsou řešeny rozsáhlým chirurgickým výkonem a často i následnou onkologickou léčbou. S tím souvisí i velmi častý výskyt bolestí při pohlavním styku. U rozsáhlejších výkonů není pohlavní styk možný. V těchto případech preferujeme nekoitální aktivity, které zlepší vzájemnou partnerskou sexualitu a pomohou ženě překonat ostych.

Spousta žen, které si tímto prošly, jistě nemá absolutně chuť na sex ani na žádné jiné intimnosti, jenže úplně vypustit sex z partnerského života nelze. Jak by se to tedy mělo dále řešit?
Všechny tyto změny samozřejmě v různé míře narušují partnerský život. Ve vztahu k partnerovi má žena strach, že pro něj není dost přitažlivá, že se jí partner bude bát dotýkat. Žena postupně ztrácí chuť na jakoukoliv sexuální aktivitu a partnerovi se spíše vyhýbá. Sexuální život mnohých párů tak úplně vymizí a z důvodu absence komunikace o daném problému se může stát, že se partneři nakonec rozejdou, což ještě prohloubí depresivní stavy u nemocné ženy. Důležitá je proto otevřená komunikace o daném problému, ostych není na místě. Partner by měl být ženě na blízku i v této pro ni složité době. Partneři by se měli těšit se ze vzájemné přítomnosti. Postupně se tak dá překonat nejsložitější období, pak se stav ženy lepší. Z důvodu razantní chemoterapie může mít žena bolestivý pohlavní styk, to řeší použití lubrikantu, zájem partnera o ni pak stupňuje i její sexuální vzrušivost a zájem. Po určité době lze z kosmetického důvodu ženě nabídnout i plastickou rekonstrukci prsu, která je pacientkami hojně využívaná, Tím se ženám vrací ztracené sebevědomí.

Po tom všem, čím si nemocná žena prošla, je určitě velmi zasaženo i její sebevědomí, lze ho vůbec ještě navrátit?
Nádorová onemocnění prsou a ženských pohlavních orgánů nezasahují jenom do vnímání sexuality ženy, ale i do vnímání celkové fyzické přitažlivosti a zdraví. Nutná je proto podpora okolí a zejména partnera, který zejména v sexuální oblasti pomáhá ženě navracet ono ztracené sebevědomí.

Děkujeme paní doktorce MUDr. Renatě Kavanové, gynekoložce a sexuoložce ze zařízení Gona, s.r.o.

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

www.foryou.czPro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Důležité odkazy:

Reklama