Ten, kdo vyniká, jak se říká, zdravým rozumem, ještě nemusí mít kdovíjak překvapivě vysoké IQ, a naopak člen Mensy zase může mít potíž se zcela jednoduchým početním úkolem.


Rozum a intelekt není totéž
Rakouští vědci se zaměřili na zkoumání rozdílů mezi intelektem a rozumem. Popsali dvě různé nuance našeho vnímání. Rozumný, podle nich, ještě neznamená inteligentní, a naopak.

Rozum umožňuje vnímat rozdíl mezi lží a skutečností, odlišit správné a chybné, je schopen vytvořit si názor a individuální náhled. S dospíváním se rozvíjí.

Inteligence je především chápání podstaty věcí, vnímání vztahů, posouzení situací a nacházení řešení. Rozvíjí se obvykle do dvanácti let, do dvaceti let postupuje a pak se nemění.

Inteligence neznamená všestranné schopnosti
Skladatel nepracuje se svým rozumem, nýbrž s inteligencí. Na jedné straně vytvoří neopakovatelné veledílo, ovšem v zápětí nebude schopen vyřešit velmi jednoduchý matematický příklad.
Inteligence vykazuje rozdíly podle psychiky, chápavosti, paměti, zájmů a zaměření.

Rozum se nedá měřit, inteligence se hodnotí podle IQ testů.

Čili člověk může mít místo IQ klidně ÍÁ, a přesto se v životě neztratí. :-)

Reklama