Trápí vás pomočování, malý únik moči? Oslovili jsme odborníka, paní doktorku Vlkovou s několika důležitými dotazy...

ink

Jana Vlková, MUDr je rehabilitační lékařkou a věnuje se rehabilitační léčbě stresové inkontinence moči.
MEDEA THERAPY s.r.o., Ambulance rehabilitace a fyzikální medicíny, www.medeatherapy.cz, kontakt: medeatherapy@seznam.cz.


Mohou trpět inkontinencí i mladé ženy?
Ano, i mladé ženy mohou trpět poruchami udržení moči. Všechny níže uvedené typy poruch udržení moči se mohou objevit kdykoliv během života ženy. Stresovou inkontinencí moči (nejčastější příčinou jsou oslabené svaly pánevního dna, únik moči není doprovázen pocitem nucení na močení) trpí nejčastěji ženy nad 45 let věku a také ženy v poporodním období. Občasně se setkáváme i s velmi mladými ženami s nepřiměřenou sportovní zátěží, které trpí tímto typem inkontinence.
Dále popisujeme urgentní inkontinenci, kdy dochází k mimovolnímu stahu svaloviny močového měchýře, objevuje se nutkavý pocit na močení. Tato porucha udržení moči je způsobena např. infekcí močových cest nebo doprovází některá neurologická onemocnění. Inkontinence smíšená se projevuje překrýváním projevů stresové a urgentní inkontinence. Paradoxní inkontinence znamená de facto nemožnost se spontánně vymočit při plném močovém měchýři, dochází k „odkapávání“moči. Porucha doprovází např. poranění páteře.

Rozdíl mezi stresovou a stařeckou inkontinencí - můžete jej stručně vysvětlit?
Sousloví „stařecká inkontinence“ nepředstavuje žádnou diagnózu. Každý typ poruchy udržení moči se může objevit ve stáří, ale také kdykoliv dříve v průběhu života. S přibývajícími lety však významně vzrůstá podíl poruch udržení moči, které doprovází jiná onemocnění např. cévní mozkové příhody, infekce močového ústrojí, demenci, Parkinsonovu chorobu, ale samozřejmě i oslabující svaly pánevního dna....

Jde zachytit signály, že jsme v ohrožení, že by u nás mohla propuknout inkontinence?
Zde bych se zmínila pouze o inkontinenci stresové. Pokud se v rodině ženy vyskytla u matky, babičky stresová inkontinence je vyšší pravděpodobnost výskytu stresové inkontinence i u této ženy. Geneticky není dána vloha pro rozvoj stresové inkontinence, ale pro tzv. méněcennosti pojivové tkáně. Méněcennost pojiva zvyšuje pravděpodobnost výskytu stresové inkontinence, ale také křečových žil, kýly, hemeroidů. Častěji jsou výskytem stresové inkontinence ohroženy ženy „hypermobilní“.

Existuje nějaká prevence, pokud ano, jaká?
Obecně platné doporučení se týká dodržování racionálního pitného režimu, je vhodné udržovat si přiměřenou hmotnost a kondici. Dále je třeba věnovat pozornost pravidelnému vyprazdňování močového měchýře, během močení nepřerušovat proud moči a ke konci močení nedotlačovat. Z pohledu pánevního dna (rozvoje stresové inkontinence) jsou problematické pohybové aktivity, kde se vyskytují tvrdé dopady, silové zadržování dechu. Jistě je vhodné zamyslet se nad ergonomií práce u fyzicky náročného zaměstnání, kde se objevuje zvedání těžkých břemen. V neposlední řadě je nutné řešit chronickou zácpu i chronický kašel.
Pokud se již inkontinence objeví a pacienti používají hygienické pomůcky, rozhodně je třeba, aby používali pomůcky pro inkontinentní. Klasická menstruační vložka není určena pro záchyt moči, není určena k zachycení event. většího množství tekutin. Vložky pro inkontinenci mají vysokou prodyšnost, antibakteriální úpravu povrchu a dokáží účinně redukovat zápach moči.

Je vždy operace - řešení inkontinence, nevyhnutelná?
Léčba poruch udržení moči vzhledem několika typům inkontinence není jednotná. Obecně dělíme možnosti léčby na léčbu konzervativní a operační. Snahou lékařů je, aby metodou první volby byly metody konzervativní (např. cviky zaměřené na posilování svalů pánevního dna, elektrostimulace, pesaroterapie, vaginální závažíčka, behaviorální léčba, farmakoterapie,...). Teprve po selhání konzervativní léčby bývá přistupováno k léčbě operační.

Co má dělat žena, která trpí stresovou inkontinencí- například po porodu, při sportu, při kašli?
Jakmile se u ženy objeví porucha udržení moči, měla by co nejdříve vyhledat lékaře. I za drobnými úniky moči se mohou skrývat závažné zdravotní obtíže. Rozhodně bych nedoporučila svépomocné určování typu inkontinence. Pokud lékař na základě provedených vyšetření stanoví diagnosu stresová inkontinence moči, je možné přijmout určitá režimová opatření (viz výše). Dále je možné využít možností konzervativní léčby (rovněž viz výše). Po vyčerpání možností konzervativní léčby, je možné zvážit léčbu operační.

Pokud má žena problém s minimálním únikem moči a to jen občas, bude se tento stav zhoršovat?
Pokud žena nepřistoupí k problému aktivně a nepřijme adekvátní opatření (dle typu inkontinence) je samozřejmě vysoká pravděpodobnost, že dojde ke zhoršení obtíží. Vždy je nutné objasnit příčinu obtíží, tak aby přijatá opatření resp. léčba odpovídaly typu poruchy udržení moči.

Děkujeme za rozhovor a čtenářkám, které se chtějí dozvědět více, můžeme doporučit např. www.moliklub.cz

Reklama