Bulvár

Indické nedotknutelné ženy musejí čelit trojí diskriminaci

Hierarchie indické hinduistické společnosti je založena na kastovním systému a příslušnost ke každé ze čtyř základních skupin, neboli varn, je daná narozením. Na jeho vrcholu stojí kněží - bráhmani, za nimi jsou pak kšatriové - bojovníci, které následují obchodníci zvaní vaišjové. Nejníže stojí sluhové, rovněž zvaní šúdrové.

Existuje však ještě jedna skupina, která stojí zcela mimo kastovní systém a je považována za rituálně nejvíce znečišťující; jsou jí nedotknutelní. Mezi jejich tradiční povolání patří například zametání ulic, odklízení mršin či zpracovávání kůže.

Dá se říci, že žena v indické společnosti zastává vždy nižší postavení než její muž, bez ohledu na kastovní příslušnost. Ženy považované za nedotknutelné se však denně musejí vyrovnávat s vícero druhy nerovností než ženy náležející ke kastám vysokým.

Nedotknutelné ženy čelí ve svém životě trojímu utlačování, neboť je znevýhodňuje jak nejspodnější příčka na kastovním žebříčku, tak i jejich nejnižší společenská třída. Oba tyto faktory se často vzájemně propojují, protože vyšší kasty mají lepší přístup a možnost vzdělání, a jsou tudíž i bohatší. V případě nedotknutelných žen se přidává také třetí faktor, jímž je příslušnost k ženskému rodu či genderu.

Nedotknutelné ženy musejí čelit diskriminaci vnitřní, která probíhá v rámci jejich kasty, i diskriminaci vnější ze strany vyšších kast. Tím, že jsou ženského pohlaví, jsou znevýhodňovány více než muži ze stejné kasty.

Tyto ženy se často stávají oběťmi kolektivního sexuálního násilí mužů z vyšších kast, neboť znásilnění je podle zprávy mezinárodní konfederace neziskových agentur Oxfam používáno jako „nejefektivnější způsob, jak nedotknutelným uštědřit lekci a ukázat jim, kam opravdu patří“, to jest mimo kastovní systém. Tyto zločiny zůstávají kvůli liknavému přístupu policie téměř vždy nepotrestané.

Nedotknutelné, nebo také dalitské, ženy jsou zároveň oproti ženám z vyšších kast svobodnější v pohybu a jejich manévrovací prostor nevymezují zdi domova. Důvodem jejich zdánlivé svobody je však to, že jsou kvůli nedostatku financí nuceny pracovat na stavbách nebo na polích jako námezdní rolnice. Tím, že pracují mimo domov, jim však hrozí větší nebezpečí, že je bude slovně napadat nebo je přímo znásilní muž z vyšší kasty či majitel pozemků, na nichž žena pracuje. Často jde o jednu a tutéž osobu.

Nadto tyto ženy pobírají nižší platy než nedotknutelní muži, mají nižší vzdělání a jsou často v horším zdravotním stavu. Přestože vznikají organizace bojující za práva dalitských žen, je jim v praxi téměř odepřena politická participace, a tím i možnosti ovlivňovat stav své komunity, kterou mají pevně v rukou nedotknutelní muži. Jsou také často vystavovány domácímu násilí, mj. i proto, že jejich muži jsou ve větší míře než muži z vysokých kast závislí na alkoholu.

Článek uveřejněný v New Indian Express v roce 1999 informoval o tom, jak nedotknutelná matka musela odpykat „provinění“ svého syna, které spočívalo v tom, že uprchl s dívkou z vyšší kasty. 14 mužů z vyšší kasty, ke které svedená dívka náležela, ji znásilnilo a posléze upálilo zaživa. Tento případ ilustruje přetrvávající odmítání mezikastovních sňatků, zvláště jedná-li se o vztah ženy z vyšší kasty s mužem náležícím ke kastě nižší. Podobných incidentů je v indických novinách nepřeberně mnoho.

Zdá se, že poslední dobou násilí namířené proti dalitským ženám spíše vzrůstá. Souvisí to se snahou celé komunity nedotknutelných o společenský vzestup, lepší přístup k přírodním zdrojům a celkově větší podíl na politické moci. Tohoto vzestupu se však hrozí převážně střední kasty, které se obávají o své postavení.

Pro nedotknutelné ženy se situace v budoucnosti výrazně nezmění, pokud se indické úřady neoprostí od kastovní předpojatosti a nezačnou důsledně využívat možnosti, které jim nabízí indické trestní právo, což podle všeho nebude krátkodobá záležitost.

Zdroj: www.feminismus.cz

   
15.09.2006 - Společnost - autor: Markéta Breníková

Komentáře:

 1. avatar
  [33] Dášule [*]

  kora: Podstatné je, že žijeme TEĎ v Česku. Poměry v Evropě byly před třeba 500 lety dost blízké. Nebyla to sice otázka kast, ale absolutní podřízení otci, případně bratrům, kteří rozhodovali o tom, koho si dívka vezme, třeba starého zhýralého dědka, prolezlého nemocemi všeho druhu. Církví podporovaná vláda muže nad ženou, muž ji mohl za nevěru i ubít k smrti a sám skákat z postele do postele. Povinnost být manželovi kdykoliv k dispozoci a nechat se zbít, když se žena nechovala v posteli tak, jak on chtěl. Zastání nikde, protože to bylo mužovo právo.

  superkarma: 0 18.09.2006, 11:16:09
 2. avatar
  [32] kora [*]

  Jsem velice rada,ze ziju tady v Cesku!!!

  superkarma: 0 17.09.2006, 21:25:31
 3. avatar
  [31] Dudlajlama [*]

  Suzanne: #19, presne tak, ostatne je mi protivne i kastovani v zapadoevropsle spolecnosti, viz Anglie a souzeni cloveka podle toho, z jake soukrome skoly ma prizvuk.
  Nyotaimori: ty jsi mi dala, na stranku jsem nakoukla a ztravila poskakovanim po ruznych odkazech o zivote Phoolan dal a dal asi dve hodiny

  superkarma: 0 17.09.2006, 03:45:49
 4. avatar
  [30] Dášule [*]

  Nyotaimori: Nemluvě o tom, co všechno ještě zažila, včetně hromadného znásilňování, když se na ní vystřídala celá vesnice. Já jsem to četla jako vyprávění, tehdy to končilo jejím útěkem od manžela. A příšerně mě to zděsilo. Potom jsem četla ještě něco. Ani jsem netušila, že je to kniha. Hned ji jdu shánět, zřejmě už do knihovny. Dík za upozornění. Tohle mě tehdy nastartovalo zajímat se o postavení žen v různých církvích. Tu wikipeii by pro mě musel někdo přeložit, ale podívej se na http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=118143

  superkarma: 0 15.09.2006, 18:39:33
 5. avatar
  [29] cizinka [*]

  ach jo.. hrůza...

  superkarma: 0 15.09.2006, 18:37:10
 6. [28] Veruska11 [*]

  strašné

  superkarma: 0 15.09.2006, 17:29:38
 7. avatar
  [26] Suzanne [*]

  gerda: ty ženské jsou naprosto bezmocné. Nic jiného neznají. Bolí to, ale vědí, že není proč se tomu bránit, nikdo je totiž nepoběží zachraňovat.

  Dášule: díky moc za příspěvek, uvažuju o adopci na dálku. Teď už vím, že to bude holčička z Indie.

  superkarma: 0 15.09.2006, 15:07:25
 8. avatar
  [25] gerda [*]

  lilithheta: co my víme?

  superkarma: 0 15.09.2006, 13:46:55
 9. avatar
  [24] lilithheta [*]

  gerda: No já nevím, jestli to těm ženám přijde normální. V článku bylo napsáno, že se takové znásilnění většinou ututlá a dotyčný hajzl není potrestán - tudíž z toho logicky odvozuji: některé ženy to šly oznámit na policii, jelikož se jim nezdálo "správné", co se jim stalo. Tedy ani tam to není běžný stav věci a dokonce ani ne zákonem povolené. Bohužel jen málo z nich má tu odvahu a možnost řešit to soudně.

  superkarma: 0 15.09.2006, 13:42:22
 10. avatar
  [23] gerda [*]

  Dášule: přínosný příspěvek, díky.

  superkarma: 0 15.09.2006, 13:39:36
 11. avatar
  [22] monca13 [*]

  Myslíte, že nedotknutelné ženy jsou vnitřně šťastné, když chtějí?

  superkarma: 0 15.09.2006, 13:32:10
 12. avatar
  [21] Dášule [*]

  Vzpomínáte na seriál Vzdálené vrcholky hor? Součástí pohřebního obřadu je tam také satí. Satí je upalování vdov na hranici, kde je spalován její manžel. Proč to ty ženy dělají? Nejhorší, co může hinduistickou ženu potkat, je smrt manžela. Vdova byla považována za viníka a tak s ní bylo také zacházeno. Nesměla se vrátit k rodičům a nesměla se znovu vdát. Žila z milosti u příbuzných svého manžela. V některých krajích vdovu v den pohřbu muže svlékli z jejího oblečení, zbili ji a dali jí hadry, ve kterých musela chodit až do smrti. Jinak musela nosit celý zbytek života bílé sárí /bílá je barva smutku/. Za trest se musela každé dva týdny postit /nedostala ani vodu/ a musela spát na tvrdé holé zemi. Ve 4. a 5. století n. l. se stalo běžným satí - dobrovolné upalování vdov. Bráhmani, kteří v tomto případě dědili vdovin majetek, vytvořili takové právní a společenské podmínky, aby byl život pro ženu nesnesitelný, navíc zdůrazňovali, že smrt je jen dočasná a žena, která takto odešla ze života, se s manželem znovu narodí. Hinduistické hranice tak pohltily statisíce, možná miliony žen, včetně dětí. Teprve v roce 1829 se podařilo dosáhnout zákazu satí, přesto však ještě dlouho potom v oblastech, kam nedosáhla koloniální správa umíraly vdovy na hranicích. Jedním ze základních příkazů hinduismu je neubližovat žádnému živému tvoru. Je jedním z paradoxů tohoto náboženství, že nedovoluje zabít mouchu, ale dovoluje upalovat ženy. Podřízenost ženy muži je vystupňovaná tak, že po smrti manžela žena neměla fakticky ani právo na život. Nikdy nezapomenu na vyprávění indické dívky, jak ji v 11 provdali a po svatbě manžel vytáhl velkého hada, dal jej do ní a bil ji tak, jak ji ještě nikdo nebil - vevnitř.
  Jedinou nadějí pro indickou ženu je vzdělání - naučit se živit něčím jiným než jen prací doma. Dívky tohle potřebují víc než kluci. Proto také obě naše adoptivní děti jsou dívky. Savitha vystudovala, Asha může dík adopci navštěvovat školu a zřejmě bude studovat taky.

  superkarma: 0 15.09.2006, 13:32:01
 13. avatar
  [19] Suzanne [*]

  tradice netradice, je to úchylné. Úchylný je pro mě každý, kdo má potřebu znásilňovat druhého a ukazovat mu tím, "kam patří".
  Tradice kast je pouze strach ze ztráty, boj o moc, to mně přijde "jenom" nevyzrálé, neduchovní a postavené na hlavu.

  superkarma: 0 15.09.2006, 12:47:27
 14. [18] markousek [*]

  je těžké být ženou a někde o dost víc

  superkarma: 0 15.09.2006, 12:33:23
 15. avatar
  [17] gerda [*]

  Sarir: to my tady těžko posoudíme, vidíme to jinýma očima než Indové. Ti by zas kritizovali jiné věci. Vycházejí z úplně odlišných tradic. Neříkám, že se mi to líbí. Jen to beru jako smutnou realitu, se kterou naše rozhořčení těžko pohne. Nemusíme chodit tak daleko, i u nás jsou lidé, kreří nežijí důstojně, někomu z exotických zemí by přišlo šílené, že se nedokážeme postarat o rodiče a cpeme je mezi cizí lidi do ústavů a ještě si od nich bereme peníze?

  superkarma: 0 15.09.2006, 11:38:19
 16. avatar
  [15] Jupíí [*]

  Nemá náhodou už dneska ta vymtlaná soutěž končit ??????

  superkarma: 0 15.09.2006, 10:27:12
 17. [14] FAXÍK [*]

  Jsem ráda za to kde žiju,protože tam jsou chudáci.

  superkarma: 0 15.09.2006, 09:20:36
 18. avatar
  [13] Žábina [*]

  strašný

  superkarma: 0 15.09.2006, 09:15:16
 19. avatar
  [12] gerda [*]

  To ale neznamená, že je takové chování povolené! Indové, kteří se dopouštějí takového násilí, přestupují právo. Jenomže, a to je ono, jak to právo vymáhat? Nevzdělaní chudáci toho budou těžko schopni a nějaký advokát chudých? Nedělám si iluze... Je to obrovská země s kulturní a duchovní tradicí, které my tady ai nerozumíme. Vezměte si jen to omývání v posvátné řece, které by nám, přečistotnělým Evropanům způsobilo závažné onemocnění!

  superkarma: 0 15.09.2006, 08:53:13
 20. avatar
  [11] Beruška1 [*]

  To je hrozná beznaděj. Můžu se chovat sebelíp, trest mě nemine.

  superkarma: 0 15.09.2006, 08:52:31
 21. avatar
  [10] aiša [*]

  to je přímo otřesné

  superkarma: 0 15.09.2006, 08:46:53
 22. avatar
  [9] jull [*]

  člověk si řiká jak se tohle může v dnešní době dít. Vždyť je to zvěrstvo. Pryč s tím

  superkarma: 0 15.09.2006, 08:43:43
 23. [8] 1Jirina [*]

  To je hrůza ! A ta bezmoc s tím něco udělat je taky hrozná !

  superkarma: 0 15.09.2006, 08:34:02
 24. [7] MartinaC [*]

  jsem rada ze jsem z Cech

  superkarma: 0 15.09.2006, 08:24:50
 25. avatar
  [6] ALUDNEV [*]

  Ještě že žiju tam kde žiju.

  superkarma: 0 15.09.2006, 08:12:23
 26. avatar
  [5] Handa [*]

  Jiný kraj, jiný mrav.

  superkarma: 0 15.09.2006, 08:03:12
 27. avatar
  [4] gerda [*]

  mně jaksi nejde do hlavy, jak může muž s vyšší kasty znásilnit ženu z kasty nižší - nedotknutelých, aniž by se jí tedy dotknul . To ho neznečistí?

  superkarma: 0 15.09.2006, 07:49:42
 28. avatar
  [3] lenagirl [*]

  to mi nic neříká

  superkarma: 0 15.09.2006, 07:41:17

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení

Náš tip

Doporučujeme