Od 23. listopadu do 21. prosince se na vládnoucí pozici indiánského horoskopu dostává totemové znamení sovy. Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel (síla, aktivita, tvoření, vůle, činy) a vládne jim západní vítr (cítění, vnímání, empatie).

Sova je symbolem osvícenectví a vědění. Stejně tomu bylo i ve světě dávných Indiánů. Byl to posel životní moudrosti, hluboké pravdy a vyslanec Stvořitele. Jedinci, kteří přišli na svět v totemu sovy, charakterizuje neutuchající touha po vyšších ideálech. Snaží se je hledat, sami se jimi řídí a horlivě je předávají a šíří mezi jinými. Něco jim našeptává, že jsou věci mezi nebem a zemí. Snaží se nacházet odpovědi na nejrůznější otázky a je úplně jedno, jakým způsobem ke studiu přistupují a z jakého úhlu pohledu se na věc dívají. Důležité je, že to dělají v ušlechtilém zájmu, pro dobro své i ostatních.

sovaNo, možná vám tahle charakteristika přijde trošku nadnesená. Spíš je zde popsán jakýsi prototyp sovy - ideálu. Tak by tomu mělo být. Pravda, nikdo není dokonalý, ani sovy ne. I když si to o sobě často myslí. Právě z toho důvodu bývají ostatními někdy považovány za namyšlené. Občas se sovy chovají povýšenecky. A jsou-li navíc o svých ideálech a pravdách neotřesitelně přesvědčeny, bývá s nimi najednou těžká řeč. Otevřít nové obzory a možnosti pohledu jim pak dokáže jen autorita, kterou sami uznávají. To však platí jen v případech, kdy jde o ty nejzásadnější otázky.

Jinak jsou naopak velice otevřené jakékoliv debatě a diskuzi. Rády vedou rozpravy na nejrůznější témata, což se odráží i v běžném životě. Raději každý problém proberou se všemi zúčastněnými stranami a snaží se nalézt optimální řešení, které by uspokojilo všechny. To je přístup, který by si měly osvojit všechny sovy. Jde o to naslouchat a akceptovat názory nejen uznávaných odborníků, zajímavá iniciativa může vzejít i od těch, od kterých bychom to nečekali.

Sovy vždy jednají férově. Mají smysl pro čest a jednají otevřeně. Na svět se snaží dívat optimisticky, se životem si rozumí - možná je to díky snaze řešit problémy okamžitě a efektivně. Pokud je vyřeší v zárodku, už se s nimi nemusí zatěžovat později. Vynikají neustálou aktivitou, která je drží při životě. Mají spoustu koníčků a zálib a k práci přistupují s plným nasazením. Pokud by se jim někdo snažil svázat křídla, buď uletí, nebo se v kleci trápí nudou a zahálkou, až uchřadnou. Tak by se k nim neměl chovat ani partner. Sově je nutné dopřát svobodu s vědomím, že se potřebuje proletět, ale vždy se ráda vrátí tam, kde je jí dobře. Díky pracovitosti a houževnatosti se dokáže dobře postarat o rodinu a své hnízdo ráda zvelebuje. Zaskřípat to může v momentě, kdy se sova snaží mluvit do všeho a všechno ví nejlépe. Důležitá je vzájemná dohoda a tolerance.

Reklama