Poslední z řady archandělů, o kterých jsem na stránkách Ženy-in psala a který se právě nyní v předvánočním čase hlásí o slovo, je archanděl Zadkiel.

Asi vás nepřekvapí, že Zadkiel s nabídkou nebeské pomoci, je andělem, který je pokládán za posla milosrdenství a shovívavosti. Jelikož svátky, které právě přicházejí, jsou časem lásky a pospolitosti, můžete jeho schopností plně využít zvlášť v této době. 

anděl

Jméno Zadkiel znamená Boží spravedlnost a přichází k vám, aby vám pomohl stát se milosrdnými a soucitnými. Tento archanděl podle Dorren Virtue pracuje vedle archanděla Michaela na nahrazení negativních energií vírou a soucitem. Zadkiel nám pomáhá vidět božské světlo v našem nitru i v jiných a učí nás nesoustřeďovat se jen na povrch, chybné chování nebo ego. Pokládáme-li za těžké či snad nemožné odpustit sobě či jiným, požádejte o pomoc právě archanděla Zadkiela. Svou andělskou silou vyčistí vaše tělo, mysl i srdce od tendencí neodpouštět. To ovšem neznamená, že bude schvalovat něčí hrubé chování. Způsobí jen to, že nebudete lpět na emocionálních pozůstatcích starých situací či křivd. 

V jeho moci je i pomoc při zlepšení vaší paměti. Potřebujete-li si zapamatovat důležité informace nebo jste zapomněli, kam jste založili důležité dokumenty či jen klíče od auta či jen toužíte zlepšit svoji celkovou paměť, přivolejte Zadkiela. Zadkiel pomáhá skloubit světský zákon s Božskou spravedlností a je patronem právníků a soudců. Bývá viděn jako majestátní postava ve fialovém a vínovém rouchu s aurou nebo křídly jasné královské modři. Podle Francis Melville by žádosti archandělu Zadkielovi měly být psány Thébským písmem, ale vzhledem k povaze archandělů reagují na prosby a modlitby vedené především srdcem - tedy v jazyce upřímné lásky. :-)

Archanděl Zadkiel pomáhá při:

  • nedostatku soucitu
  • nalezení ztracených předmětů
  • s odpuštěním sobě i druhým
  • s léčbou, emocionálně i fyzicky
  • s posílením paměti
  • se zapamatováním důležitých informací
  • se studiem, testy...
  • nebo jen když jste naštvaní a chcete negativní energii přeměnit v pozitivní 

Modlitba Doreen Virtue k archandělu Zadkielovi:

Archanděli Zadkieli, pomoz mně prosím vyléčit mé srdce. Zařiď, abych uměla odpouštět. Existuje-li něco, co nevidím, pomoz mně prosím, abych to viděla jasně. Potřebuji-li více soucitu, naplň mé srdce milosrdenstvím. Jsem-li naplněna obavami a úzkostí, naplň prosím mé srdce vírou a klidem. Nyní přenechávám tuto situaci plně tobě a Bohu a věřím, že Bohem poskytnutá léčivá síla se postará o všechny detaily s božským milosrdenstvím, harmonií a moudrostí. Děkuji ti...

Čtěte také:

Reklama