Možná jste diabetik právě vy nebo znáte někoho ze své blízkosti, kdo se s diabetem léčí. Vězte, že diabetes mellitus neboli cukrovka patří po celém světě k stále častějšímu onemocnění. Jen v České republice se s touto nemocí léčilo v roce 2011celkem 825 tisíc pacientů. Diabetes není zcela vyléčitelný, ale lze ho úspěšně léčit. Změní však životní rytmus jak diabetika, tak jeho rodiny. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky proto spustila edukační kampaň Aktivní diabetik, která nabádá pacienty s diabetem k aktivnímu přístupu k životu. Ten představuje nejlepší prevenci možných komplikací diabetu.

diabetikAktivní diabetik je pacient, který chce zlepšit svůj každodenní život a podpořit tím léčbu diabetu. To se mu daří především vhodným a pravidelným pohybem, správným stravováním, důsledným dodržováním léčby a v neposlední řadě pozitivním přístupem. Jako rekreační sport volí hlavně chůzi, ať s hůlkami (nordic walking) či bez nich. Nebrání se ani jízdě na kole či plavání. Při stravování myslí na omezení živočišných tuků, méně solí a nekouří. Do jídelníčku pravidelně zařazuje vlákninu (zeleninu, luštěniny, cereálie), konzumuje často ryby a používá kvalitní rostlinné oleje. Aktivní diabetik dbá na pravidelnost stravování a jí nejlépe 6x denně. Nezapomíná ani na prevenci v podobě pravidelných návštěv u lékaře.

Příčinou diabetu je neschopnost lidského organismu udržet koncentraci krevního cukru (glukózy) v krvi v normálních mezích. Výsledkem je vyšší koncentrace glukózy v krvi, jelikož tělo má málo inzulínu, který snižuje hladinu cukru v krvi. Pokud tento stav trvá řadu let, může vést k poškození některých tkání. Rozlišujeme dva typy diabetu. U diabetu 1. typu nevyprodukuje organismus žádný inzulín a pacient ho tělu musí pomocí léčby dodávat. Diabetes 2. typu, který je zároveň nejrozšířenější, způsobuje relativní nedostatek inzulínu. Tento typ diabetu souvisí především s životním stylem.

diabetik

Nenechte se vy ani nikdo z vašich blízkých omezovat diabetem! Buďte aktivní! Na stránkách www.aktivnidiabetik.cz naleznete více informací.

 

Reklama