Celosvětově jsou nejčastější příčinou úmrtí lidí infekční nemoci. A je jich stále víc. Za posledních třicet let se jich objevily téměř čtyři desítky. Za jejich šíření mohou v naprosté většině sami lidé.

Infekční choroby jsou na vzestupu
„Je zjevné, že infekční choroby jsou skutečně na vzestupu. Samozřejmě na tom má podíl i skutečnost, že je odhaleno více chorob, které zůstaly v minulosti nepovšimnuty. Nicméně je zřejmé, že se objevuje i mnoho chorob, které byly dosud neznámé,“ řekl pro magazín ActionBioscience epidemiolog Stephen Morse.

 

 

Člověk podle vzoru lumík
Příčin šíření infekčních chorob je celá řada, tou nejpodstatnější je ovšem přemnožení člověka jako biologického druhu. Podobnou situaci můžeme pozorovat například u lumíků
, kteří se cyklicky přemnožují, což má za následek vznik epidemií, růst agresivity jedinců a masivní migraci. Tím se populace sníží a koloběh se může po několika letech znovu zopakovat.

V případě lidstva můžeme vypozorovat podobné, i když méně výrazné a mnohem delší cyklické změny – ať už jde o dramatický pokles populace v Evropě v době středověkých morových epidemií, o pandemii španělské chřipky, či o praktické vylidnění některých regionů v důsledku válek. Vzhledem k větší nepravidelnosti a delšímu průběhu těchto změn je ale obtížné určit, v jaké fázi se momentálně nacházíme. Epidemiologové se ovšem obávají, že vypuknutí další pandemie, která zdecimuje přinejmenším část lidstva, je jen otázkou času.

Přemnožení, koncentrace, cestování
Se stěhováním lidí do měst se masivně šíří nákazy, které byly specifikem zvířecí říše a na lidi se přenášely jen výjimečně, jako jsou například tuberkulóza, spalničky, ebola a pravděpodobně také AIDS. Velkochovy napomáhají epidemiím chorob typu ptačí chřipky či nemoci šílených krav. Značná hustota obyvatelstva a snadné cestování jsou příčinou rychlého šíření chorob, stejně jako vzniku řady mutací v nových podmínkách. Neuvážené používání antibiotik a jiných léků zvyšuje rezistenci původců chorob.

Běžná bakterie
Právě antibiotika jsou zřejmě příčinou objevení se další hrozby – bakterie Clostridium difficile. Tato již dlouho známá bakterie se běžně nachází v trávicím traktu až dvou třetin dětí a 5 až 12 % dospělých jedinců. V nemocnicích je bakterií, která se přenáší pomocí velmi odolných spor, infikováno 16–35 % lidí. Problém nastává při léčbě antibiotiky – tehdy může bakterie způsobit akutní průjem a těžký střevní zánět. Až donedávna však nešlo o dramatický problém.

Zmutovaný zabiják
Před pěti lety se v Kanadě a v USA objevila obzvláště agresivní mutace bakterie, která už má na svědomí smrt tisíců, a vydala se na spanilou jízdu světem. V Británii zahubila téměř 3800 pacientů a problémy způsobila i ve Francii, Belgii, Holandsku a Rakousku. O jejím výskytu v Čechách zatím neexistují souhrnné zprávy, ministerstvo zdravotnictví však hodlá zřídit monitorovací centrum, zřejmě v Motole.

Zdroj: iDNES.cz, ActionBioscience

Bojíte se infekčních chorob? Děsí Vás představa epidemie? Nebo je vám to jedno a na něco stejně umřít musíte? Sledujete osudy „nových“ virů a bakterií? Říká Vám něco Marburg, Lassa či Junin?

Reklama