Moderní doba přinesla i vzkříšení starých náboženství. Stejně jako dnes někteří Angličané uctívají třeba Lovce Herna, najdou se Češi a další Slované, kteří se vrací k původním slovanským bohům. Vládl jim nejspíš Perun...

Mluvit o nějakém jednotném slovanském náboženství moc nejde. Trochu jiné bohy uctívali Slované u nás, trochu jiné v Polsku, trochu jiné pod vlivem Varjagů z Rusi, trochu jiné... takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna. Neexistuje ani mnoho písemných zmínek o slovanské mytologii, přesto její novodobé rekonstrukce jsou. My se v našem novém seriálu budeme soustředit na božstva, která pravděpodobně uctívali Slované v Čechách a na Moravě. Pokusíme se třeba přijít na kloub uctívání Morany a Kračuna. Ale bylo by trochu neuctivé, nezačít tím nejvyšším bohem...

Perun: bůh bouře, hromu, blesku, severu a velkých válek

perunSlovanský panteon není spojený (pokud víme) s žádným konkrétním místem. Není tedy žádný slovanský Olymp ani Asgard. Přesto podle funkce, kterou ten či onen bůh má, jsme schopní vyvodit, jak významné postavení mezi ostatními bohy zastává. A protože v mnoha náboženstvích je hromovládný bůh tím nejvyšším, dá se usuzovat, že také ve slovanské mytologii tento bůh seděl na trůně.

Legendy

Podle moderního zpracování spisovatele Ivana Hudce zima končí, když se každým rokem bůh Perun zahledí do očí překrásné bohyně Vesny, obejme ji a upustí své kopí. To je prvním jarním bleskem, před kterým prchají zlí duchové do svých skrýší. Proto Slované při první jarní bouřce poklekali na zem a líbali ji, přemísťovali nejrůznější předměty od nábytku po hospodářské náčiní nebo zasekávali sekery před vrata a vyjadřovali tak osvobození od zimy, od zimního spánku.

Legendu o stvoření uvádí ruští badatelé Ivanov s Toporovem, vyvozují ji z některých polských a ruských tradic. Zde Perun sedící na vrchol hory či stromu a hledí do čtyř světových stran. U paty hory či v kořenech strom je kosmický had (v tomto případě ztotožňovaný, pravděpodobně nesprávně, s magickým bohem Velesem). Had pochytá lid a dobytek, který uzavře ve skále a hromovládce je jediným mocným úderem osvobodí. Rozezleně pak hledá hada, který se před ním snaží ukrýt nejčastěji pod kořeny stromu. Perun ho na svém voze dožene, opět jedním mocným úderem strom rozlomí a hada porazí. Pak přijde první jarní déšť.


Jakou zbraň, kromě belemitů – jakýchsi božských střel – přiřkli badatelé Perunovi?

Správná odpověď...

Ať jste tipovala jakoukoli z možností, tipovala jste správně. Podle Ivana Hudce Perun upustí své kopí. Archeologické vykopávky z 10. a 12. století nacházejí u východních Slovanů amulety ve tvaru sekery – tady ovšem není zcela jasné, zda nejde o vliv Varjagů a jejich víru v Thora. Přesvědčivější je fakt, že sekera zaujímá významné místo ve slovanské lidové magii. Ostatně se taktéž od Ivana Hudce dozvídáme, že při oslavě příchodu jara zasekávali Slované sekeru před dveře, je pravděpodobné, že šlo o symbol božstva, které jaro přineslo. A co ta palice? S tou je Perun spojován například v Novogordském letopisu.


Není jen vymyšlený?

Asi vás napadne, zda božstvo, o kterém není mnoho písemných důkazů, jako jsou právě slovanští bohové, není jen vymyšlené. O Perunovi přece jen nějaké důkazy máme. Dokonce lze říct, že je zmiňován celkem často. Nejstarší písemná zpráva o slovanském hromovládci je z 6. století od byzantského historika Prokopise. Jde však o nepřímou zmínku, Slované podle tohoto historika věří v boha - tvůrce hromů. Jméno Perun se objevuje až v písemnostech z 11. století, povětšinou v křesťanských kázáních či záznamech, kde je například namísto Perunovy modly vystavěn kostel.

O tom, jak významným bohem byl, svědčí i křesťanská snaha, nahradit ho starozákonním světcem Eliášem. Nebo dodnes používané příjmení Perun, které u nás podle aktuálního sčítání nese každý 764325. muž a v přechýlené podobě každá 891712. žena.

Kam dál?

Reklama