Magie

Horoskop na přání: Chechtalka

Chechtalka se narodila 15. 3. 1963 ve Strakonicích

Numerologicky jste jednička. Je to číslo Slunce. Jedničky jsou hrdé, odvážné a aktivní. Povětšinou bývají v životě úspěšné, protože slučují energii, originalitu a vůdcovský talent. Jednička umí výtečně organizovat práci druhým a je téměř k neutahání. Má dobrou kondici a soutěživého ducha. Chybou bývá neochota se podřídit a neuznávání autorit. Ryba jednička může být chvíli taková a chvíli maková. Rovněž důvěřivá.

Jste Rybka. Rybičky jsou vnímavé a jejich největším darem je schopnost hlubokého soucítění a empatie. Ryba vždy zůstane jednou nohou v jakémsi jiném, svém světě, který si vytvoří záhy už v dětství. Je to jakýsi ochranný mechanismus, kterým si brání citlivou psýchu před tímto světem. Vždy má kam utéct a dělá to poměrně často. Ryba je samaritán a je tu pro všechny. Rozdává ze svého nitra tak, že bývá často obviňována, že jí zajímají všichni ostatní, jen ne ti vlastní. Není to ale pravda. Alespoň ne tak, jak se jí to vyčítá. Je dobré si uvědomit, že Ryba je vším, jen ne pragmatikem, který přemýšlí jako druzí. Její vnímání jde jinak a jinudy. Ryby by si měly dávat veliký pozor na veškeré formy změny vědomí. Alkohol a drogy jsou způsobem útěku od reality, a to Rybu moc láká. Tento svět bude pro ni vždy těžší než pro druhé. Často je samaritánem, který trpí s jinými. (Matka Tereza byla Ryba). Ryby jsou mnohdy velmi nadané na nějakou formu umění. Je jen málo lidí, kteří ji dokáží plně pochopit. Jako by byla tak trochu pořád částí jinde. Rybu poznáme snadno podle chůze. Je zvláštní, plavná a lehká. Ryba doopravdy pluje prostorem.

Asc. máte ve Skopci – Projevujete se aktivně, akčně a Vaše sdělení jsou věcná. Umíte dobře vysvětlit, co máte na srdci, a nesnesete liknavý přístup. Vaše chování ve společnosti přitahuje pozornost, i kdybyste o to nestála. Ráda začínáte nové věci a plánujete. S ohledem na to, že jste Rybka, budete vždy se zájmem naslouchat druhým a cítit s nimi. Pozor na alkohol.

 

Dsc. máte ve Váhách. Budou Vás přitahovat lidé harmoničtí, rozvážní, ale nikoli pomalí. Láká vás příjemné prostředí podbarvené zajímavou hudbou. Velmi nelibě reagujete na hluk a potrpíte si na slušné vystupovaní. Oceníte jemné zacházení i nenásilný, opatrný přístup. Máte vybraný a dost originální vkus a nebojíte se experimentovat. Bylo by Vám dobře jako módní návrhářce.

 

Máte živou fantazii a schopnost fotograficky a věrně reprodukovat myšlenky i vzpomínky. K závěrům nedospíváte logickým uvažováním, ale spíše intuicí. Můžete mít sklon k dennímu snění a k roztržitosti. Můžete být hypersensibilní a výroky, které vůbec nebyly míněny osobně, můžete pokládat za kritiku své osoby. Vyznačujete se hloubkou citu, zejména ve smyslu porozumění a soucitu. Někdy rozdělujete svůj soucit a velkorysost bez rozdílu, a tak toho mohou někteří lidé zneužívat.
(Merkur a Jupiter v Rybách)

 

Osobní záležitosti si berete příliš k srdci. Jestliže pro svoji činnost naleznete jasný směr a pohnutky, není žádná oběť dost velká, abyste dosáhla cíle. Máte osobní kouzlo a šarm. Nechybí Vám zásady, ale chcete sama rozhodovat o tom, co je pro Vás správné a smysluplné. Nemáte ráda neotesané chování. Máte odpor k  jednotvárným návykům, k žárlivosti a k majetnickým nárokům na svoji osobu. Utíkáte před partnery, kteří se snaží Vaši svobodu omezovat. Máte neobvyklý vkus. Jste přitahována uměleckými formami, které jsou extrémně moderní nebo extrémně staré.
(Měsíc ve Štíru a Venuše ve Vodnáři)

 

Jste odvážná a smělá, pokud je to nutné. Máte osobní statečnost, o které nemusíte vědět, dokud nejste vystavena  nějaké extremní situaci. Cítíte se být přitahována k lidem opačného pohlaví, kteří sdílejí nebo podporují Vaši životní odvahu a sílu. Váš život mohou provázet zvláštní náhody, které neumíte vysvětlit. Naštěstí se o to ani moc nesnažíte – prostě se to stalo. (Mars ve Lvu a Uran v Panně)

 

Vnímáte základní jednotu života z mnohem širšího úhlu než jiní a lépe si dáváte věci do souvislostí. Dává přednost klidu. Stahuje se ráda čas od času do sebe, protože Váš vnitřní život a svět je velmi bohatý. Služba bližnímu Vám může přinést uznání a naplnění smyslu života. Jste přemýšlivá a máte schopnost nazírání. Jste intuitivní, jemná a vnímavá, ale to sebou nese rovněž sklon k neurotickým potížím a slabé psýše.. Mohla byste mít drobný problém s jedním ze smyslů. Rozhodnutí přijímáte spíše citově než na základě logických úvah. Někdy se Vám zdá okolní svět příliš těžký a obtížně stravitelný. (Slunce a Merkur ve 12. Domě)

 

Máte ráda  ideály bratrství, jste láskyplná a k naplnění štěstím docházíte prostřednictvím přátel. Přátel máte hodně mezi ženami. Jste laskavá ke svým přátelům a naopak. Máte smysl pro spravedlnost. (Venuše a Saturn v 11. Domě)

 

Tato konstelace Uranu znamená inspiraci a umělecké nadání. Jste podnikavá, máte schopnost řídit a vést. Dík své iniciativě dosáhnete zisku. Máte předpoklady stát se například úspěšným pedagogem, který by dokázal vzbudit zájem žáků a podněcovat je k dobrým výkonům, protože umíte výborně formulovat myšlenky a upoutat. (Uran a Mars v 5. Domě)

 

V mezilidských vztazích stojí v popředí Vašeho zájmu duševní hodnoty. Vůči jiným lidem jste nesobecká a ohleduplná. Máte intuitivní pochopení pro bližního. Měla byste proto být opatrná při výběru svých přátel, protože tato vlastnost je zneužitelná. (Měsíc a Neptun v 7. Domě)

 

Dokážete uskutečňovat své cíle pomocí vlastního vlivu. Vaše příjemná a zajímavá osobnost a velkorysá, optimistická nátura je to, co Vám  přináší štěstí. Dík svému optimismu a zájmu o blaho všech se Vám může dařit získávat pro své cíle a pro spolupráci ostatní. Protože je Jupiter vládcem devátého domu, resp. znamení Střelce, a ovládá filosofii, náboženství a jakékoli spojení skupinového myšlení, není pro Vás problém pochopit a přijmout různé formy filozofií i náboženských představ a být nezaujatá. (Slunce konjunkce Jupiter)

 

Vaše citlivost Vás činí soucitnou a máte pochopení. Na druhé straně jste příliš často ovlivňována náladami okolí. (Měsíc konjunkce Jupiter)

 

Ve snaze uniknout tvrdé realitě života se u Vás čas od času objeví potřeba utéci do světa fantazií. U Vás tento aspekt stimuluje umělecké schopnosti a estetické cítění, protože  Saturn je u Vás v silném postavení. Vaše city jsou snadno a bezdůvodně zranitelné. Aspekt může vést i k neuspořádanému způsobu života. Můžete se stát obětí lidí, kteří apelují na Váš soucit, ale přitom Vás chtějí pouze zneužít. Z tohoto důvodu byste ve finančních záležitostech a milostných měla být obezřetná.
(Venuše kvadrát Neptun)

 

Může u Vás existovat silná vazba na matku. Měla byste se naučit zapomínat na rány z minulosti a nechat věci odplynout. LIVED – ODŽITO. Bolestné vzpomínky by Vám zabránily být v přítomnosti šťastná. Protože se progrese Měsíce pohybuje přibližně stejně rychle jako transit Saturnu, mohl se Saturn ve vašem životě stát dlouhou dobu v kvadrátu k progradujícímu Měsíci. Z toho plynula různá zklamání, která se odvozují z tohoto aspektu. Mělo by to ale mít v tuto dobu již konec.
(Měsíc kvadrát Saturn)

 
Milostné vztahy u Vás často vznikají na první pohled. Intelektuální podněty hrají při volbě milence nebo životního partnera důležitou úlohu. Z tohoto důvodu se cítíte být přitahována k osobám. Váš partner by měl být zároveň milencem a přítelem a projevovat pochopení pro to, že potřebujete změnu a duševní podněty. Romance přicházejí jako blesk z čistého nebe a stejně náhle mizí... Působíte přitažlivě na opačné pohlaví.

Máte energii, silnou vůli a tvůrčí nadání. Tyto schopnosti u některých lidí nacházejí svůj projev v dramatické, umělecké formě (herectví). Umělecký nebo hudební talent, nebo alespoň porozumění pro umění mít musíte. Máte živou fantazii.

Budete mít několik příležitostí ke sňatku. Sňatek uzavíráte hlavně kvůli emocionálnímu a rodinnému bezpečí. Manželského partnera nacházíte prostřednictvím svých přátel. Takové postavení Neptuna někdy znamená i umělecky založeného nebo invalidního partnera.

Máte ráda děti a dobře si s nimi rozumíte.

 

Váš organismus má silnou seberegenerační schopnost.

 

Ptala jste se na lásku a práci.


Podle Tarotu

V lásce – máte kolem sebe člověka, kterého budete dlouho pokládat jen za přítele. Seznámí Vás s ním zřejmě nějaké žena, nebo to bude přes ní a staršího muže. (možná pár)
On by mohl být maličko mladší nežli Vy, ale je to zřejmě osudový muž.

Práce – zřejmě teď jednáte, nebo brzy budete s někým, ale nic z toho nebude, nebo jste k tomu vlažná. To pravé přijde prostřednictvím mladší ženy. Přijdete do dobrého kolektivu a milého prostředí. Bude jen lépe.

 

Přeji Vám hodně štěstí.

 

   
18.08.2008 - Astrologie - autor: Michaela Kudláčková

Komentáře:

 1. [23] chechtalka [*]

  našla jsem ho v sobotu 23.8., to 25.8. je překlep:o))

  superkarma: 0 25.08.2008, 13:07:20
 2. [22] chechtalka [*]

  milá paní astroložko,
  děkuji Vám za Váš podrobný horoskop, který mi velmi potěšil, neboť jsem se tam skutečně našla, i to, že jsem ho našla až v sobotu 25.8., přestože byl sestaven 18.8. svědčí o štěstí na ty náhody, co popisujete...dovolte mi zpětnou vazbu, také mne těší, když mi ji moji klienti sdělí...
  ano osobní věci si občas beru více k srdci než je zdrávo, i když v posledním roce jsem po zvlášť neveselém životním období začala dělat pořádek i ve svých přátelích a rádobykamarádech a lidem kolem sebe. Ano, platí jsem energická, mám velkou trpělivost i barvovou a detailní paměť, neustále se vzdělávám a jsem místy zvláště v poslední době ráda sama, jak říkám, jsem extrovertní introvert.
  Mám ráda nové neotřelé nápady nebo i velmi staré , to máte pravdu, zvláště se mi líbí velmi moderní architektura, ale bezvadně se cítím na starých zámcích, zřejmě jsem tam někdy v minulosti patřila. není mi zatěžko nosit sukni z papíru, když mi ji udělala dcera, i když okolí si ťuká na hlavu, ale pro mne je to, že jsem jí dostala z lásky důležitější než názor mého okolí. Dlouho, velmi dlouho jsem se obracela do minulosti, do svého nelehkého dětství, dospívání i manželství, te´d jsem za tím udělala velkou tlustou čáru, máte pravdu, maminka mi umřela moc brzo a mezi 3 vlky se jedna ovečka sotva ubrání...no, nic, je to za mnou a já věřím, že to nejlepší z mého života je přede mnou. Jsem aktivní člověk, který stále věří v optimismus, to mi asi taky drží u života:o))...a v to, že bude líp, když je místy hůř.
  zamilovala jsem se naposledy před 28mi lety, tak to mne ještě to hezké, i jak píšete v závěru horoskopu,čeká. Po roce hledání zajímavé práce se mi konečně rýsuje, doufám, že tentokrát budou hvězdy opravdu stát na mé straně, je to to, co by mne bavilo a pro co mám zkušenosti z celoživotních studií i praxe. A co se týče lásky, dám vám vědět:o))...už ji potřebuji jako sůl, ale tu lidskou ze srdce a ne tu podmínečnou. Přeji Vám pěkný konec léta a příjemný podzim. Vaše Chechtalka

  superkarma: 0 25.08.2008, 13:06:32
 3. avatar
  [21] bbarbucha [*]

  Jsem jedna z tech prezdivek, ktere tady casto nejsou videt, a to z jednoho prosteho duvodu - neprihlasuji se. Presto sem denne chodim, procitam si clanky i komentare pod nimi. Dnes jsem se prihlasila opet po dlouhe dobe a poslala Mise vzkaz se svymi udaji s prosbou o zarazeni do bubnu :-)

  superkarma: 0 21.08.2008, 13:39:03
 4. avatar
  [20] Radka27 [*]

  michaela.kudlackova: Asi jsem měla v sobotu taky skuhrat.

  superkarma: 0 19.08.2008, 14:35:08
 5. avatar
  [19] Michaela Kudláčková [*]

  Matelka: Hezký den, prosím, můžete mi zaslat Vaše data na slíbený, narozkový horoskop? Já bych musela šátrat v bubnu... díky moc Míša.

  superkarma: 0 19.08.2008, 10:44:44
 6. avatar
  [18] 2kleo [*]

  Hmm, tak to si asi fakt docela počkáme, než se dostane na ty, co tady opravdu pravidelně chodí. I když nepíšu komentář ke každému článku, tak jsem tady poměrně často a o vylosovaných za poslední měsíc jsem skoro neslyšela .

  superkarma: 0 18.08.2008, 18:46:52
 7. avatar
  [17] Radka27 [*]

  michaela.kudlackova: Mně nevadí že si rok počkám a že je nás tam hodně. Jestli se ale mají dělat výjimky, tak je tady hodně lidí, kteří měli za poslední dva měsíce taky narozeniny. Jestli to s mimořádným vylosováním nebyl jen žert, tak bych nebyla příliš pro mimořádky takového druhu, prtože určitě někdo další má narozeniny zítra, pozítří, nebo ve čtvrtek

  superkarma: 0 18.08.2008, 17:51:32
 8. avatar
  [16] ŠTÍSTKO [*]

  já mám narozky až v dubnu

  superkarma: 0 18.08.2008, 16:31:09
 9. avatar
  [15] Enya [*]

  Já jsem měla na vylosování velký štěstí, Míšu jsem poprosila o horoskop 24.7. a už 5.8. jsem ho měla

  superkarma: 0 18.08.2008, 16:07:58
 10. avatar
  [14] shb [*]

  Jupíí: cooo!!!??? ty jo! ale že jsou registrovaný to zas tak moc neznamená...někdo sem třeba jde jen jednou kvůli ňáký soutěži nebo tak a pak už nikdy... já jsem se taky zaregistrovala na více ženskejch serverech- ale dobře fungovala jen žena a nadoma... tak na ty ostatní už ani nechodím...

  superkarma: 0 18.08.2008, 15:55:57
 11. avatar
  [13] Jupíí [*]

  shb: registrovaných je kolem 95.000. přihlášených je během dne kolem 250, ale různě s e to prostřídá.

  superkarma: 0 18.08.2008, 15:42:18
 12. avatar
  [12] shb [*]

  michaela.kudlackova: no, toho jsem se obávala- 500 v bubnu?

  superkarma: 0 18.08.2008, 15:33:48
 13. avatar
  [11] Michaela Kudláčková [*]

  shb: Přidej

  superkarma: 0 18.08.2008, 15:10:36
 14. avatar
  [10] shb [*]

  sos: no já mám pocit že registrovaných je přes 1000 lidí...ale osobně si myslím že pravidelných tak 400 max.
  a z nich kolik může chtít horoskop- 200-300??

  superkarma: 0 18.08.2008, 15:10:05
 15. avatar
  [9] Michaela Kudláčková [*]

  Radka27: Já vím, jenže poctivě losuju - co mám dělat, když je vás v bubnu tolik. To už není buben, to je tank.

  superkarma: 0 18.08.2008, 15:09:23
 16. avatar
  [8] sos [*]

  Já už taky čekým od poloviny června. Jak se dostanu do slosování? Asi budu muset čekat ještě víc než půl roku, až budu mít narozeniny.

  superkarma: 0 18.08.2008, 15:07:28
 17. avatar
  [7] Radka27 [*]

  Matelka: Takhle doufám už dva měsíce. Nicméně mají často štěstí přezdívky, které tady nikdo neviděl a možná ani neuvidí.

  superkarma: 0 18.08.2008, 14:41:05
 18. avatar
  [6] Radka27 [*]

  michaela.kudlackova: Já jsem měla narozeniny v sobotu.

  superkarma: 0 18.08.2008, 14:39:54
 19. avatar
  [5] shb [*]

  michaela.kudlackova: nechcete zavést diskusi u denních horoskopů? bylo by to fajn- pokecat např. ten den s ostatními rybami jak to jde...

  superkarma: 0 18.08.2008, 14:32:46
 20. [4] Matelka [*]

  michaela.kudlackova: Díky

  superkarma: 0 18.08.2008, 14:20:30
 21. avatar
  [3] Michaela Kudláčková [*]

  Matelka: jej to mě mrzí, udělám tedy malou vyjímku a vylosuji Vás na zítra

  superkarma: 0 18.08.2008, 14:03:27
 22. [2] Matelka [*]

  A já marně doufala, že když mám dnes narozeniny, vyjde tu můj horoskop.

  superkarma: 0 18.08.2008, 13:57:12
 23. avatar
  [1] shb [*]

  hezký! jsem blízko, dost toho sedí i na mně

  superkarma: 0 18.08.2008, 13:43:07

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme