V minulém povídání o spotřebitelských právech jsme letmo nahlédli do problematiky reklamací. Pojďme se do ní nyní zanořit hlouběji...

Co je to obchod?
Zásadní otázkou je vždy rozlišení, zdali jsme zboží koupili v obchodě (tím je míněn jakýkoliv prostor, který užívá podnikatel v rámci podnikatelské činnosti - nemusí to být nutně kamenná budova) či mimo obchod (na veletrhu, na předváděcím zájezdu, ale i na dálku). Jak již bylo na Ženě-in zmíněno, máte při nákupu zboží mimo obchod právo do 14 dní od smlouvy odstoupit bez udání důvodů (ale pozor, musíte tak učinit písemně a zase budete mít problémy s tím, jestli vaše odstoupení bylo či nebylo včas doručeno) a prodávající je povinen vám do 30 dní vrátit peníze. Ovšem pozor, někteří podnikatelé si hotelový pokoj či restaurační salónek a podobně, kde vám třeba na prodejním zájezdě zboží nabídnou, zregistrovali jako provozovnu, a poté se jedná o prodej zboží v obchodě. A potom už vám zbývá jenom reklamace...

Reklamovat lze i za reklamu!
Z jakých důvodů lze tedy reklamovat zboží? Především pro rozpor s kupní smlouvou, přičemž takovým rozporem je především vada zboží. Za rozpor s kupní smlouvou lze ovšem prohlásit také další nesplnění povinností ze strany prodávajícího - třeba neexistenci návodu v češtině (tady ovšem stačí k vyřízení reklamace pouhé přiložení návodu). Rozporem je rozhodně uvedení nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepřesných, nejasných, dvojsmyslných nebo přehnaných údajů. Takže pokud vám například „nepromokavé boty do každého počasí“ promoknou při průchodu první louží, můžete je reklamovat. S jistou nadsázkou se sice u reklamy počítá, ale neměla by dosahovat klamání spotřebitele - což se ovšem někdy obtížně prokazuje.

Dudlíky od tří let
Výrobek také musí odpovídat požadavkům právních předpisů. Pokusy podnikatelů a prodejců vyhnout se těmto normám například u výrobků pro děti do tří let tím, že například na dudlík umístí cedulku pro děti do tří let nevhodné, jsou marné - pokud se prokazatelně jedná o zboží, které je určeno pro děti do tří let, musí splňovat normy, ať už si na něj podnikatel napíše, co chce. Přísně je také posuzováno, pokud výrobek vypadá tak, že by mohl být snadno zaměněn s jiným výrobkem a ohrozit tak zdraví kupujících - opět se dbá především o ochranu dětí a seniorů. Takže třeba topení nesmí vypadat jako hračka, nebo svíčka jako kompot, a to ani v případě, že to na výrobku prodávající napíše.

Do kdy?
Prodávající je povinen uvést výrobek do souladu s kupní smlouvou nejpozději do třiceti dní, vždy ovšem bez zbytečného odkladu. Přitom platí, že reklamace jako taková musí být vyřízena ihned, maximálně do tří pracovních dní, ovšem k tomuto času lze přičíst dobu potřebnou na odborné posouzení, opravu výrobku a pod., nejvýše ovšem oněch již zmíněných 30 dní (celkem, i s těmi třemi dny). V případě, že prodávající reklamaci zamítl, je vždy dobré přesvědčit se, jestli nepřekročil lhůtu třiceti dní - to se totiž prokazuje mnohem snáze, než případné vady výrobku, a kupující má poté nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz. Pokud předáváte výrobek k reklamaci, musí vám prodejce vždy vydat protokol o tom, že výrobek převzal, ovšem vy tento protokol nemusíte podepsat! Dávejte si především pozor na to, abyste prodávajícímu nepodepsali prodloužení lhůty na reklamaci! Po vyřízení nebo zamítnutí reklamace vám o tom prodávající také musí vystavit doklad (a to, v obou případech, i když ho nepožadujete).

Kdy máte smůlu...
Pokud prodávající uzná váš nárok na reklamaci, musí výrobek opravit nebo vyměnit (není li to neúměrné povaze vady - třeba chybějící návod není důvodem k výměně výrobku), a to podle vašeho přání. Teprve není-li to možné, máte nárok na vrácení peněz, pokud se s prodávajícím nedohodnete jinak (můžete například také požadovat slevu). Sama reklamace je přitom vždy bezplatná! Reklamovat výrobek můžete v kterékoliv provozovně podnikatele, nejedná-li se o provozovnu specializovanou na jiné zboží, nebo v sídle podnikatele nebo v záručním servisu. V případě, že firma, u níž jste výrobek zakoupili, zbankrotovala, můžete ještě zkusit zjistit, jestli své závazky nepřevedla na jinou firmu (činí tak obvykle velké obchodní řetězce) nebo se přihlásit jako věřitelé. Jinak už ovšem máte smůlu.

Příště si něco řekneme o odpovědnosti za škodu, a to jak způsobenou výrobkem, tak způsobenou vámi...

Zdroj - Sdružení obrany spotřebitelů

Jaké jsou Vaše zkušenosti s reklamacemi? Dostala jste doklad o přijetí reklamace? Byla Vaše reklamace vyřízena včas?

Reklama