Zdá se, že mnozí lidé si tento fakt dostatečně neuvědomují, nebo podceňují reálné nebezpečí. „V posledních letech došlo ke zvýšení počtu úrazů mozku a lebky“ – uvedl na tiskové konferenci s názvem Hlava není přilba MUDr. Vladimír Dbalý, primář Neurochirurgického oddělení z Nemocnice na Homolce. „Moderní neurologická či neurochirurgická léčba sice nabízí o něco více možností než například před deseti lety, stále však platí, že úrazy mozku patří k nejzávažnějším poraněním vůbec,“ dodal.

Co vlastně způsobilo nárůst zranění? Aktivnější životní styl, neukázněnost na cestách, zvýšení počtu trestných činů, pády v opilosti nebo při epileptickém či kardiálním záchvatu, sebevražedné pokusy. Úrazy mozku bývají často doprovázeny i poraněními jiných orgánů.

S příchodem jara a léta se zvyšuje počet sportujících, lidé vytahují ze sklepů kolečkové brusle, kola, s vervou se vrhají do sportovních aktivit. Zapomíná se na to, že ochranné prostředky jsou mnohem více než módní doplněk a že právě přilby či chrániče nám mohou zachránit život. „Zdá se mi paradoxní“ – pokračuje primář Dbalý – „že lidé hrdě bruslí v chráničích na rukách nebo kolenou, ale hlavu vůbec nemají chráněnou. Přitom chránit si mozek a lebku je to nejdůležitejší.“

K častým úrazům patří například i otřes mozku. Jak ho můžeme identifikovat, když nejsme lékaři a s něčím podobným se setkáme? Jak můžeme pomoci? Otřes mozku bývá provázen bezvědomím (za krátké bezvědomí považují lékaři dobu do 5 minut, od 5-10 minut se už jedná o těžší poranění). V případě, že čekáme na odbornou lékařskou pomoc, musíme zajistit vitální funkce a průchodnost dýchacích cest. Člověk po otřesu mozku býva více či méně zmatený, reaguje neobvykleji, může mít i poruchy hybnosti, rozšířené zorničky a řadu dalších příznaků. Ale to už je na lékaři, aby správně identifikoval rozsah zranění a nasadil adekvátní léčbu.

To, co můžeme udělat okamžitě, je prevence. V tomto případě zabezpečit si vhodné ochranné prostředky a myslet na to, že hlava skutečně není přilba a že náš mozek si zaslouží mnohem lepší ochranu.

Foto:   archiv Nemocnice na Homolce

Reklama