Čtvrtý ročník nezávislého ocenění NEZISKOVKA ROKU pro neziskové organizace jde do finále. Prestižní ceny pro profesionálně vedené neziskové organizace uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění, a to na základě vlastní vyvinuté metodiky „Zdravého organizačního řízení“©. 

Cena se uděluje ve třech kategoriích – malá, střední a velká organizace. Zvláštní pozornost je věnována Ceně veřejnosti, o jejímž vítězi může prostřednictvím webových stránek www.neziskovkaroku.cz hlasovat široká veřejnost. Jde o jeden z nejvhodnějších způsobů, jak zviditelnit ty nejlepší, představit příklady dobré praxe ostatním a ukázat na kvalitu jejich práce.

Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií proběhne 28. listopadu v Divadle Archa v Praze.

Pro neziskové organizace je možnost přihlásit se do NEZISKOVKY ROKU výbornou příležitostí, jak otestovat vlastní silné, ale i slabé stránky a najít cestu ke zlepšení. Mnohdy je pro neziskovky opravdu obtížné získávat zpětnou vazbu,“ říká za Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) její ředitelka Hana Šilhánová. A dodává: „Práce neziskových organizací je pro naši společnost nenahraditelná a víc než potřebná. My jsme velice rádi, že můžeme již čtvrtým rokem vyhlásit v rámci galavečera ty nejlépe ohodnocené, které získají ocenění NEZISKOVKA ROKU v kategoriích malá, střední a velká neziskovka. Budou tak inspirací a pozitivním příkladem pro další. Zatímco v hlavních třech kategoriích rozhodují o vítězné organizaci odborníci, ve speciální kategorii Cena veřejnosti 2016 usilují semifinalisté o sympatie veřejnosti.  Hlasovat může úplně každý a podpořit tak třeba svoji regionální neziskovou organizaci. Novinkou v této kategorii je podpora od Nadace ČEZ, díky které si vítěz Ceny veřejnosti odnese i finanční odměnu. Pro nás, pořádající NROS, je oceněním čerstvě získaná záštita ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, pana Jiřího Dienstbiera.

cena

Kdo jsou aktuální držitelé titulu NEZISKOVKA ROKU:

Tamtamy o.p.s.

Sociální firma, jejímž cílem je pomáhat lidem handicapovaným na trhu práce, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem. • „Našimi klientkami a klienty jsou nejčastěji lidé s kombinací zdravotního a sociálního hendikepu, tedy ti, kterým osud nezamíchal karty nijak příznivě, ale přesto věří, že i se špatnými kartami se dá hrát poctivá hra a jsou připraveni se na změně situace aktivně podílet.“

Raná péče EDA, o.p.s.

Poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. • „Trénujeme zrak a drobnou motoriku. Poradkyně Rané péče EDA pomáhají rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.“

Sdružení Linka bezpečí

Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující dětská krizová linka v České republice. Nepřetržitě poskytuje své služby od roku 1994. • „Linka bezpečí umí již dlouhou dobu pomáhat po e-mailu i po chatu, telefonní sluchátko ale stále zůstává tím nejdůležitějším pomocníkem pro poskytování kvalitní a snadno dostupné pomoci dětem s řešením náročných životních situací i každodenních starostí.“

Hlasujte pro tu svoji NEZISKOVKU ROKU! Možnost máte prostřednictvím stránek www.neziskovkaroku.cz od 21. 10. do 21. 11. 2016.

Ocenění NEZISKOVKA ROKU 2016 podporují: Skupina ČEZ (hlavní partner), KPMG Česká republika, Česká spořitelna, Putt PD a Nadace Neziskovky.cz.

Více informací naleznete na www.neziskovkaroku.cz a www.nros.cz .

logo neziskovky

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již dvacet tři let a patří mezi stabilní neziskové organizace v České republice. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení úspěšně podpořila více než 6 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.

Mezi veřejnosti nejznámější aktivity NROS patří sbírkový projekt POMOZTE DĚTEM, který nadace před 18 lety založila společně s Českou televizí.

Reklama