Přestože se na letní měsíce těší většina populace, najdou se i tací, kteří by horké sluneční paprsky a vysoké denní teploty raději vyměnili za chladnější dny. Důvodem však není jejich averze k teplému počasí nebo alergie na slunce. Mají hemoroidy - nemoc, kterou se málokdo veřejně pochlubí a která, zvláště v létě, umí pořádně znepříjemnit život.

hemeroidyProblémy související s nadměrně rozšířenými žílami, které se v oblasti konečníku začnou plnit krví, totiž pacient při nadměrném pocení začne cítit daleko výrazněji. Projevit se to může jak bolestí řitního otvoru, tak jeho nesnesitelným svěděním. Velice obtěžující mohou takové potíže být zvláště při dlouhých cestách dopravními prostředky, kdy je pozadí doslova přilepené k sedadlu i několik hodin. Pro názornost, automobilový výlet do Chorvatska - nejoblíbenější letní destinace Čechů - může trvat klidně i 15 hodin. Nejen řidiči, ale i ostatní pasažéři postižení tímto zdravotním problémem, pak zažívají opravdové „peklo“.

Lidé znají hemoroidy od pradávna, ale nejvíce jimi trpí v dnešní uspěchané době

Hemoroidy, ačkoli se o nich mluví více než kdy dříve, nejsou pro lidstvo nic nového. První písemné zmínky o tomto nepříjemném onemocnění konečníku nalezneme již ve starém Egyptě. Přesto získává díky zrychlenému životnímu stylu, nevhodným stravovacím návykům a zvýšenému stresu - faktorům příznačným pro současnou civilizaci - toto onemocnění celospolečenskou závažnost právě v dnešní době. Statistiky uvádějí, že hemoroidy trpí přes 50 % populace starší 50 let, objevují se ale i u mladších věkových kategorií.

Hemoroidy nebo hemeroidy

Slovo hemoroidy pochází z řeckého spojení „haimorrhoides flebes“ = krvácející žíly. Někdy se tomuto onemocnění říká také zlatá žíla. Nebo nesprávně hemeroidy.

Literární zmínky sahají až do starobylého Egypta. Podle nichž měl každý panovník svého lékaře na péči o konečník. I Řekové a Římané velice dbali o hygienu a svůj konečník si dokonce pravidelně prohlíželi zrcátky.

Co jsou vlastně hemoroidy?

hemeroidyHemoroidy jsou laicky řečeno rozšířené žíly v oblasti konečníku. Pod jeho sliznicí se totiž nacházejí bohaté žilní pleteně, které se při dlouhodobé konzumaci nevhodných potravin a tekutin, mohou rozšiřovat, plnit krví a vytvářet uzly (podobně je tomu i u křečových žil na nohou). Zvětšené žíly se objevují i u zdravých jedinců, kterým nepůsobí žádné problémy. Pokud ale člověk začne pociťovat bolest nebo krvácení, jsou to velmi vážné varovné signály, že by mohlo jít o hemoroidy. Poznáme je dle toho, že vzhledem připomínají tmavě červená masitá zduření, mívají ale i fialově purpurovou barvu. Nacházet se mohou jak uvnitř konečníku (vnitřní hemoroidy), v jeho ústí (zevní hemoroidy) nebo z něj mohou být vystouplé (vyhřezlé hemoroidy).

Proč hemoroidy vznikají?

Pro vznik hemoroidů je rozhodující jak genetický sklon k méněcennosti žilní stěny (lidé jsou pak náchylní ke vzniku hemoroidů a křečových žil), tak současný životní styl. Vznik a rozvoj potíží pak významně urychlí chronická zácpa, obezita, sedavý způsob života, špatné stravovací návyky s nízkým příjmem tekutin, nedostatek vlákniny ve stravě nebo nadměrná konzumace dráždivé stravy a alkoholu. U žen se často hemoroidy objeví poprvé v těhotenství jako důsledek zvýšeného tlaku v břišní dutině.

Jak poznám, že mám hemoroidy?

Prvním příznakem obvykle bývá jasně červená krev na stolici či na toaletním papíře. Často se objevují bolesti nebo tlak v konečníku a svědění. V pokročilejších stádiích dochází až k viditelnému výhřezu sliznice konečníku. Ale pozor - za prostým krvácením se mohou skrývat i závažnější choroby, jako je nádorové onemocnění konečníku a tlustého střeva. Česká republika je bohužel na prvním místě na světě ve výskytu nádorů konečníku. Z těchto důvodů má být každý pacient, který pociťuje zmíněné obtíže (zejména krvácení), řádně vyšetřen k vyloučení nádorového onemocnění.

S návštěvou doktora byste každopádně neměli váhat, v případě následujících příznaků:

- krvácení při vyprazdňování,
- svědění konečníku,
- hlenovitá sekrece z konečníku,
- zduření kolem konečníku,
- bolestivost,
- hroznovité útvary kolem konečníku.

Jak se zbavit hemoroidů?

Podobně jako tomu bývá u jiných onemocnění, které nemají akutní průběh, i u hemoroidů mnoho lidí příznaky sice pociťuje, ale v naději, že zdravotní problémy vymizí, návštěvu doktora dlouhodobě odkládá. Je však třeba si uvědomit, že v případě tohoto onemocnění, je vyšetření absolutní prioritou již při prvním výskytu potíží. Odborník doporučí další postup, především zda je v konkrétním případě vhodnější konzervativní nebo operativní léčba.

MUDr. Stanislav Černý, primář chirurgického oddělení Nemocnice Na Františku
„Pacienti s anorektálními potížemi jsou nejdříve vyšetřeni v proktologické poradně nemocnice, kde je jim doporučen adekvátní léčebný postup - konzervativní nebo operační, typ operace apod. a jsou jim podrobně vysvětleny všechny potřebné kroky. Stává se, že pacienti někdy žádají Longovu operaci i v případech, pro které vhodná není. Tehdy je jim doporučen jiný léčebný postup.“
  • Konzervativní léčba hemoroidů

představuje metodu, jejímž cílem je hlavně ulevit pacientovi od bolesti. Toho lze dosáhnout změnou stravy, především zvýšením konzumace potravin s vysokým obsahem vlákniny a dostatku tekutin. Základním předpokladem pro zlepšení stavu je docílení toho, aby stolice odcházela jednou denně, byla formovaná, a tudíž přirozeně rozšiřovala konečník. Zcela v rukou pacienta je pak pečlivá hygiena.

  • Operativní léčba hemoroidů

je nezbytností v případě, že hemoroidy vyhřeznou řitním otvorem ven nebo dochází ke komplikacím v podobě trombózy či zánětu. Klasické operační postupy se vyznačují tím, že jsou při nich odstraňovány přímo žilní městky (uzly) i se sliznicí. Operace probíhá ve spodní části análního kanálu. Zde se nachází množství nervových zakončení, proto je tento zákrok bolestivý. Tato část je navíc důležitá pro schopnost svěrače udržet stolici, proto narušení zdejších nervových zakončení (jejichž správná funkce tuto schopnost podmiňuje), může pacientovi způsobit, kromě bolestivých pocitů, stále přítomnou vlhkou sekreci v análním otvoru. Ta komplikuje hojení. Proto je doba nezbytná pro léčbu klasickými metodami 4 až 6 týdnů, doba pracovní neschopnosti pak bývá až 8 týdnů.

Mezi klasické operační postupy patří dle stupně postižení:

·       Sklerotizace – jde o nastříknutí speciální látky do hemoroidálního uzlu, která způsobí zajizvení hemoroidů.

·       Kryosondy – jsou zmrazovací sondy, které hemoroid zmrazí, čímž dojde k jeho zajizvení (od této metody se již upustilo).

·       Infračervená fotokoagulace – odumření hemoroidu způsobí infračervený paprsek (metoda se používá samostatně či po standardních ligacích hemoroidů, Barronově metodě, k výraznému snížení krvácení.

·       Ošetření hemoridů laserem – takzvaná LHP metoda, při které se laserem koagulují přívodné cévy.

·       Barronova metoda (elastická ligatura neboli gumičkování) – hemoroid se zaškrtí při jeho základu, na stopku se poté nasadí pružná gumička.

·       Metoda H.A.L. – cílené podvazování hemoroidálních tepen, které vede k postupnému zmenšení a „zatažení“ hemoroidu.

·       Dalšími chirurgickými metodami jsou Fergussonova, Milliganova-Morganova či Parksova, při kterých dochází k vytnutí hemoroidálních uzlů s následným sešitím sliznice konečníku. Při těchto metodách je možné použit harmonický skalpel. Pro všechny tři metody je společná pooperační bolest, dalšími možnými komplikacemi může být porucha vyprazdňovacího mechanismu nebo porucha udržení stolice.

Revoluce v léčbě hemoroidů - Longova metoda

hemeroidyLongova metoda, pojmenovaná po svém objeviteli italském chirurgovi Antoniu Longovi, představuje operační postup zcela odlišný od klasických chirurgických zákroků. Je považována za radikální, avšak bezpečnou metodu řešení pokročilého hemoroidálního onemocnění. Spočívá ve využití speciálního nástroje - cirkulárního stapleru, který s vysokou přesností odstraňuje sliznici a podslizniční vrstvu stěny konečníku a následně ji sešívá jemnými svorkami. Tím dochází k obnovení původních anatomických poměrů, vytažení uvolněné sliznice a přerušení horních hemoroidálních arterií, tedy k vyřešení hlavní příčiny onemocnění - uvolnění sliznice rekta. Výkon je prováděn v oblasti s menší citlivostí nervových vláken, pooperační bolesti jsou tak ve srovnání s jinými chirurgickými metodami menší a hojení včetně rekonvalescence má rychlejší průběh.

Od klasické léčby se Longova metoda liší především tím, že k odstranění přebytečné tkáně s rozšířenými cévami nedochází na kraji konečníku, kde je velké množství nervových zakončení a jakýkoliv zákrok v této oblasti je proto velmi bolestivý, ale o několik centimetrů výše, kde už sliznice konečníku není citlivá. Nehrozí také poškození svěračů konečníku, ke kterému při klasických operacích může dojít.

Přibližně dvacetiminutový zákrok se provádí v páteřní, případně v celkové anestesii a vyžaduje pouze krátkou hospitalizaci (1 až 3 dny; pracovní neschopnost trvá asi týden, což je o 3 týdny kratší doba, než u klasických chirurgických zákroků).

V zemích EU je Longovou metodou ročně provedeno přibližně 50 000 výkonů. V České republice se zákroky na vybraných chirurgických pracovištích provádí od roku 1999. Bohaté zkušenosti s nimi má Nemocnice Na Františku, kde od roku 2000 do letošního června bylo odoperováno přes 1 000 pacientů.

„Správná indikace je základem nízkého počtu komplikací. Samotný výkon není složitý, ale vyžaduje dokonalé provedení, jinak může vést k závažnému poškození pacienta. Je potřeba zdůraznit, že před operací je nutné věnovat důkladnou péči vyloučení jiných nebezpečnějších příčin krvácení z konečníku, např. kolorektálního karcinomu,“ dodává MUDr. Stanislav Černý, primář chirurgického oddělení Nemocnice Na Františku.

Informace o hemoroidech a možnostech jejich léčby jsou pro pacienty dostupné na www.hemoroidyinfo.cz.

Reklama