Bulvár

Harašení: Co můžete dělat?

Téměř 28 procent českých žen a 22 procent mužů přiznává, že se již setkalo se sexuálním obtěžováním na pracovišti, málokdo však věděl, jak se ve vzniklé situaci správně zachovat. Přečtěte si, co všechno se vlastně považuje za sexuální obtěžování a jaké kroky proti němu lze podniknout.

Sexuální obtěžování je nepřijatelným chováním sexuálního charakteru nebo jiným chováním se sexuálním podtextem, které snižuje důstojnost mužů a žen na pracovišti a vytváří nepřátelské prostředí. Často mívá kumulativní charakter. To znamená, že méně závažné formy obtěžování přecházejí ve formy vážnější, které můžou být klasifikovány dokonce jako trestný čin.

Nejčastější obětí sexuálního obtěžování bývají ženy a pachateli muži. Ženě je obtěžujícím jednáním připomínáno, že není rovna muži, že na to konkrétní pracoviště nepatří, a když už na tomto pracovišti pracuje, musí počítat se svou podřízenou pozicí vůči svým mužským kolegům, kteří mohou být ve skutečnosti na stejné pracovní pozici jako ona. Právě proto se sexuální obtěžování vyskytuje ve firmách a institucích, kde převažují zaměstnanci muži, jako je policie, armáda nebo programátorské firmy. Tím ovšem nelze vyloučit, že by se muž nemohl ocitnout v roli oběti na pracovišti s převažujícím ženským prvkem.

Co je sexuální obtěžování?

Sexuální obtěžování má mnoho podob, od relativně jemných sexuálních narážek až po fyzické násilí. Může jít o fyzické chování sexuálního charakteru, k němuž se řadí nadbytečné dotyky, poplácávání, štípání, tření se o tělo jiného zaměstnance či zaměstnankyně a vynucování pohlavního styku na pracovišti. Verbální chování sexuálního charakteru může zahrnovat nežádoucí sexuální narážky, návrhy nebo nátlak k sexuálním aktivitám, urážlivý flirt, sugestivní poznámky, necitlivé vtipy a narážky a podobně. Neverbální chování sexuálního charakteru zahrnuje ukazování pornografických nebo sexuálně sugestivních obrázků, předmětů nebo písemných dokumentů, praktikování sexuálně sugestivních gest.

Sexuálního obtěžování se dopouští buď nadřízení vůči podřízeným formou „něco za něco“ (tato forma má za cíl poskytnutí určité protislužby, zabránění postupu v zaměstnání, udržení si zaměstnání nebo určité pozice) nebo se jej dopouští zaměstnanci vůči svým kolegům ve snaze o vytváření nepřátelského prostředí. Jejich cílem bývá znepříjemnit nebo znesnadnit pracovní výkon, vytvořit zastrašující nebo nepřátelské pracovní prostředí. Oběť se má cítit zahanbena, zastrašena a ponížena.

Jedním z hlavních omylů v souvislosti s tímto společensky nepřípustným chováním je představa oběti jako pohledné, svobodné a vyzývavě se oblékající ženy, která svého mužského kolegu svádí, aby ho poté mohla ze sexuálního obtěžování obvinit. Ve skutečnosti však na vzhledu, stavu ani vzdělání nezáleží. Sexuální obtěžování není projevem náklonnosti jednoho pohlaví k druhému nebo mezi příslušníky stejného pohlaví k sobě navzájem, ale nástrojem systematického snižování statusu osoby na pracovišti.

Jako sexuální obtěžování může být hodnoceno:
 • sexuálně podbarvené vtipy
 • narážky na soukromý život
 • sexuálně podbarvené řeči
 • ukazování erotických časopisů
 • sexuálně orientované poznámky
 • posílání lechtivých obrázků e-mailem
 • okukování
 • milostný vztah na pracovišti
 • nechtěný tělesný kontakt
 • nechtěné nabídky na schůzku
 • obtěžující telefonáty, e-maily
 • sexuální nabídky
 • pokus o znásilnění
 • požadavek zaměstnavatele, aby zaměstnanec navazoval neformální styky s klienty (většinou výše
  postavenými)

Co dělat?

Pokud jste se setkala na svém pracovišti s výše uvedeným chováním, můžete si stěžovat na úřadu práce nebo na inspekci práce. Lze podat i stížnost na svého zaměstnavatele, který o sexuálním obtěžování ze strany kolegy věděl, ale nevhodné chování svého zaměstnance nijak neřešil.

Sexuální obtěžování je hodnoceno jako přestupek. Závažnější formy ale mohou být hodnoceny i jako trestný čin. Sexuální obtěžování ve formě „něco za něco“ nebo sexuální obtěžování spojené s fyzickými útoky, například osaháváním, bude nejčastěji postižitelné jako trestný čin vydírání. 

Jak může pomoci kolega či zaměstnavatel?

Nabízí se hned několik možností. Kolega může například žádat pomoc na úřadu práce či podat písemnou stížnost, vyzvat svého nadřízeného ke zjednání nápravy, oslovit odborovou organizaci či rovnou podat žalobu.

Zaměstnavatel by měl vytvořit účinné mechanismy, které výše nevhodnému chování zabrání. Prvním krokem je popsání a ujasnění si, co to vlastně sexuální obtěžování je. Dále by měl zaměstnavatel vytvořit směrnici, která nejen popíše nežádoucí vzorce chování, ale zároveň stanoví postup při jejím porušení a sankce. A zároveň musí garantovat dodržování této směrnice.

Jako poslední krok se nabízí možnost uvést tuto směrnici do praxe vhodným školením. Rovněž je vhodné určit formální postup pro případné náměty či stížnosti. Právě v této části může hrát oddělení lidských zdrojů významnou roli jako koordinátor a nestranný subjekt schopný naslouchat. Zvláštní pozornost by problematice sexuálního obtěžování měly věnovat společnosti, které zaměstnávají zaměstnance z různých koutů světa. Zde je nutné zajistit školení pro všechny zaměstnance z důvodů rozdílných sociálně kulturních zkušeností.

Co můžete udělat sama?

Situaci se můžete pokusit řešit neformálně rozhovorem s tím, kdo je obtěžuje. Cílem je, aby si daná osoba uvědomila, že její chování je nepřípustné a musí skončit. Zaměstnanci by si měli uvědomit, že neformální urovnání může být vhodné za určitých okolností, avšak i nadále mají právo žádat formální nápravu. Pokud oběť obtěžování neosloví svého obtěžovatele, aby se pokusila o neformální řešení, může požádat spolupracovníka, některého z nadřízených nebo zástupce odborů, aby se pokusili problém s danou osobou řešit jejím jménem.

V případě, že neformální metody selžou nebo se přihodí závažný případ obtěžování, doporučuje se zaměstnancům, aby podali formální stížnost a vyžádali si pomoc od příslušných osob. Stížnost by měla být podána písemně a měla by pokud možno obsahovat jméno obtěžující osoby, povahu obtěžování, data a časy, kdy k obtěžování došlo, jména potenciálních svědků události a popis kroků, které obtěžovaná osoba v této souvislosti již podnikla. Stížnost by měla být podepsána a důvěrně zaslána vedení společnosti.

Pro případ, že by nevhodné jednání kolegy či nadřízeného došlo až k soudu, je dobré po celou dobu schraňovat důkazy (zprávy SMS, e-maily), zeptat se kolegů, zda dosvědčí, co viděli. Dojde-li ke znásilnění, jde o trestný čin. Zavolejte policii, nemyjte se a policisté vás doprovodí k lékaři.

Žalobou se můžete domáhat také náhrady škody. Pakliže jste kvůli jednání obtěžovatele nedostávala prémie, nedošlo k plánovanému pracovnímu postupu, máte právo dožadovat se, aby byla částka uhrazena. Kromě náhrady vyčíslitelné škody můžete na soudu požadovat takzvané odškodnění nemajetkové újmy, kterou sám žalující odhadne podle toho, jak byl společensky poškozen, pomluven a jak výrazně došlo ke snížení jeho společenského statusu. Soud rozhodne, zda došlo k takovému poškození a narušení osobnostních práv, a požadované finanční odškodnění buď uzná v plné výši, nebo je úměrně sníží.

Setkala jste se někdy se sexuálním obtěžováním na pracovišti? Jak byste řešila takovou situaci vy?

   
07.08.2008 - Společnost - autor: Eva Soukupová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [54] papír [*]

  Nikdy jsem se nesetkala se sexuálním obtěžováním. Myslím,že bych ho řešila nejdříve domluvou a když by to nezabralo podobrém,tak by následovala facka.

  superkarma: 0 23.10.2013, 22:56:34
 2. avatar
  [53] idiska [*]

  *Kotě*: 24...jj, když je člověk mladý, tak ho tahle realita přepadne jako blesk z čistého nebe a sám pak neví, jestli je to ještě v mezích, nebo už by to bylo min. na pár facek...jako 18letá žába bych taky odešla...dneska už by musel odejít on ...ale pro zralou ženskou by nemělo být zas tak velkým problémem ukázat nějakému nedrženci, kde jsou hranice a za ně ani krok, sic ho stihne krutý trest

  superkarma: 0 10.08.2008, 22:20:09
 3. avatar
  [52] micinka.juli [*]

  Za sebe musím říct, že jsem sexuální obtěžování asi ani nezažila. Na různých místech, kde jsem pracovala, se vtipy - i s podtextem - vyprávěly, sama jsem jich znala hodně a nikdy mi to příliš nevadilo. Dokonce jsem si na zeď v bývalé práci dala kalendář s auty a spoře oděnými modelkami a všichni chlapi mi záviděli, že já můžu a oni ne . Jenže já to tam měla kvůli autům a ne kvůli těm holkám
  Mě si nikdy nikdo netroufl takhle obtěžovat, poslala bych ho do věčných lovišť a s velkým rozběhem.
  Zažila jsem na jedné služebce (před mnoha lety) na Autosalonu v Brně mírný náznak obtěžování.... byla jsem tam já a 8 chlapů. Pořád se do mě u večeře naváželi, já jim vtipně odpovídala a jeden se mě nakonec zeptal, jestli si ho vezmu do pokoje. Tak jsem vzala do ruky klíče a že jdeme. Zblednul, ztuhnul a byl pokoj. Všichni na mě koukali jak zjara.
  Šéf se mě druhý den ptal, co bych dělala, kdyby se zvedl a šel. Jen v mém pokoji byla televize, takže bychom se na ni dívali. Nějak jsem z toho pána neměla strach, spíš to vypadalo, že on má strach ze mě..

  superkarma: 0 10.08.2008, 14:56:22
 4. avatar
  [51] trdlo [*]

  Dimsy: aspon ma dcera vycvik, jak spravne vypadat v kancelari. V pracovnim prostredi nejsem zvedava na nici bricho, speky, stehna, poprsi dmouci se z vystrihu, ani tanga vykukujici z prdele.

  superkarma: 0 08.08.2008, 20:37:10
 5. [50] Mehteb [*]

  Na pracoviště kde se povídaly sexuálně podbarvené vtipy a neustálé narážky, vzpomínám moc ráda. Byla tam sranda jako nikde jinde...Žádné nechutnosti a osahávání to nebylo, alespoň ne v tom smyslu jak tu je psáno. Obecně ale platí, že co si necháš líbit, to záleží na Tobě. Byl jsem svědkem, kdy na oslavě podniku ředitel přišel ke kolegyni a začal jí hladit nohu v mini. Ta se koukla na něj a pravila: dej tu ruku pryč, dostaneš facku ! odpověděl - to bys mě přece neudělala, viď ? a znova si sáhnoul. Bylo to to poslední co udělal. Následovala facka jako dům ......od té doby si na ní nikdo nedovolil ani náhodou....Takže v našich podmínkách se sex.harašení dá řešit i takhle, nač nějaké předpisy a vnitropodnikové připomínky do smlouvy - facka vyřeší všechno.

  superkarma: 0 08.08.2008, 09:33:44
 6. [49] llucky [*]

  kotě- naprosto stejná zkušenost, jak to tak sleduju tak hodně začínajících sekretářek narazí na 50 letého prasáka. já jsem to vydržela rok a to jen proto, že sem blbá. Chyba byla, že kancelář byla v jeho soukromém bytě, občas tam byla účetní, ale jen málo, DPH bylo takovou záchranou, jinak neustálé ošahávání, povalování všude možně, urážky, psychický teror, pracovní obědy, které končily bez klientů, naštěstí jsem se vždycky ubránila. Když sem odcházela, poslední slova (po šéfově vyhrožování, jestli odejdu tak bla bla kecy) byla čůr--u ;), parchant, od té doby jsem ho neviděla. Teď jsem spokojená, v současné práci se ke mě chovají s úctou. No a byl tady taky jeden kolega, který zásadně nemluvil se mnou ale s mýma skoro nulkama :-) ten už je naštěstí pryč

  superkarma: 0 08.08.2008, 07:50:30
 7. avatar
  [48] trdlo [*]

  Eva_Fl: no vem to tak, ze treba v prdelove na vesnici ty americanky vari. A vetsina Emeriky je CO? Venkovska prdel. Takze treba jich nakonec vari vetsina Jizanky a Cajunky teda varit umi

  superkarma: 0 08.08.2008, 01:03:18
 8. [47] Rikina [*]

  *Kotě*: na konci článku je otázka "Setkala jste se někdy se sexuálním obtěžováním na pracovišti?" Odpověděla jsem. Toť vše.

  superkarma: 0 07.08.2008, 23:52:31
 9. avatar
  [46] *Kotě* [*]

  Rikina: a co to znamená, že tys to nezažila? Že to neexistuje?

  superkarma: 0 07.08.2008, 23:50:07
 10. avatar
  [45] Suzanne [*]

  aninas: hloupé řeči o tom, co "to" udělalo s půlkou světa, jsou velmi laciné.

  superkarma: 0 07.08.2008, 23:46:54
 11. avatar
  [44] lucrezia [*]

  Asi zijem v inej Amerike. Muzi, ktori flirtovat chcu, tak so mnou flirtuju. Vcera som mala jedneho zakaznika, videla som ho prvykrat, pytal sa ma, ci som vydata, a ze by ma zobral na jeho motorku previezt a na koniec mi zobral ruku a dal mi na nu pusinku. Bola som prekvapena jeho spravanim, lebo ja som s nim neflirtovala vobec. Dalsi zakaznici mi hovoria, ze som pekna.

  superkarma: 0 07.08.2008, 23:33:30
 12. [43] Rikina [*]

  šmarjá, v jednom zaměstnání jsme si s kolegy říkali sexuálně podbarvené vtipy skoro denně. A žádnej z toho vědu nedělal. A narážky na soukromý život - dřív nebo pozděj si lidi na pracovišti o soukromém životě povídat začnou. O některých kolezích a kolegyních jsem věděla věcí, romány by z toho byly, dostat to do ruky pořádný spisovatel. Milostný románek na pracovišti jsem taky měla. Ale nic, co by se dalo nazvat sexuálním obtěžováním, jsem tedy zatím nezažila.

  superkarma: 0 07.08.2008, 23:13:32
 13. avatar
  [42] Dante Alighieri [*]

  Narážky na soukromý život? V tom případě mě sexuálně obtěžovala moje kolegyně, kterou mam jinak moc ráda.

  superkarma: 0 07.08.2008, 22:43:04
 14. avatar
  [41] tyrkys [*]

  Eva_Fl: Tak u mikrovlnky no . Jde snad o obsah, ne o použitý příklad... A blbejch je tu spousta, ale gentiana k nim zrovna nepatří .

  superkarma: 0 07.08.2008, 22:40:57
 15. avatar
  [40] catcat [*]

  taky jsem se s tím setkala. Bylo to ještě za totáče, byla jsem mladá kočka těsně po škole. Přišla jsem do firmy na jednání a soudruh ředitel , když šel po schodech za mnou, mě plácl přes zadek a povídá - tak co, prdelko, všechno dobrý? No, prdelka se značně nakrkla a firma chytla pokutu jak barák. Byl to blb, všichni věděli, že má strýčka někde na partajním postu. Dneska si to už nikdo nedovolí.Tak si říkám - sakra, jestli to se mnou není už nahnutý!

  superkarma: 0 07.08.2008, 20:19:06
 16. avatar
  [39] Heduš [*]

  Radka27: Milostným vztahem na pracovišti. jsem na mateřské.

  superkarma: 0 07.08.2008, 18:49:42
 17. avatar
  [38] Eva_CZ [*]

  gentiana: Neřešte tu Ameriku, tam je úplně jiné společenské klima a vzhledem k tomu, že si tam dost lidí (rozumějte mužů) myslí, že žencká patří k plotně

  Ty ses fakt uplne blba. Americanka u plotny?

  superkarma: 0 07.08.2008, 18:29:12
 18. [37] soofii [*]

  *Kotě*: mám dopobný zážitek jako Ty... před 24 lety, když jsem nastoupila co by sekretářka do svého prvního zaměstnání, tak jsem natrefila na šéfa - 50letého prasáka, který měl tak oplzlé řeči, poznámky,neustálé sahání kolem ramen atd..., že to tehdy musel řešit sám ředitel firmy i závodní rada KSČ. Tehdy si je tam můj bezpartijní otec/dělník/ podal takovým způsobem, že mne přeřadili na jiné pracoviště a chlapa propustili...

  superkarma: 0 07.08.2008, 14:30:32
 19. avatar
  [36] Radka27 [*]

  Heduš: A končíš milostným vztahem na pracovišti nebo nechtěným tělesným kontaktem?

  superkarma: 0 07.08.2008, 13:52:20
 20. avatar
  [35] Heduš [*]

  Tak asi půlka věcí padne právě na mě. Sexuálně obtěžuju okolí. Chudáci lidi kolem mě. No snad mě nikdo neudá.

  superkarma: 0 07.08.2008, 12:54:07
 21. avatar
  [34] *Kotě* [*]

  kačinka: dneska už by si na mě taky nikdo nic takového nedovolil, ale coby naivní, nezkušené, osmnáctileté mládě jsem fakt byla v úplně jiné pozici - což ten chlap samozřejmě věděl

  superkarma: 0 07.08.2008, 12:37:12
 22. avatar
  [33] Radka27 [*]

  *Kotě*: Kopanec mezi nohy, ukousnutý nos, slzný sprej. Poté přivolaná policie. To by mě ale v 18 taky nenapadlo. Až tak hustý zážitek nikomu nezávidím.

  superkarma: 0 07.08.2008, 12:23:23

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [32] Tini [*]

  gentiana: Svata pravda

  superkarma: 0 07.08.2008, 12:04:05
 2. [31] gentiana [*]

  Boha jeho, co tady řešíte, že dneska už se nemůže ani říct nějaký ten kompliment? Ale může, akorát snad kdokoli příčetnej pozná, že je rozdíl mezi Anežko, dneska vám to sekne a Anežko, dneska bych vás docela rád ošukal.
  Neřešte tu Ameriku, tam je úplně jiné společenské klima a vzhledem k tomu, že si tam dost lidí (rozumějte mužů) myslí, že žencká patří k plotně a taky má podržet a rodit děti a pokud není něčí dcera, manželka nebo jiný druh majetku, ale třeba pracuje, tak je to kurva, která si akorát koleduje. V takovém klimatu radši ať je nařízení, že sukně po kolena a roláky, než se pak s někým dohadovat, jestli měl právo mě znásilnit, když jsem si o to koledovala sukní nad kolena.

  superkarma: 0 07.08.2008, 11:56:05
 3. avatar
  [30] kačinka [*]

  prece ja: na hrubý pytel příslušná záplata, on si dá podruhý pozor. I když některý chlapi jsou natolik splachovací, že je hned tak něco neodradí, tam bých vyhrožovala fyzickým násilím. Když ne ode mne, tak od dostatečně osvaleného kamaráda.

  superkarma: 0 07.08.2008, 11:40:52
 4. avatar
  [29] prece ja [*]

  kačinka- máš pravdu, na druhou stranu jsou i tací, které nezastaví nic, ale ty si vybírají takové ženy u kterých předpokládají, že jim to projde( mladá, bez sebevědomí...)dnes se do takových situací nedostávám, ale coby "mládě" se mi to stávalo.a bohužel s hrubostí a nechutnostmi si nějak poradit nedovedu.

  superkarma: 0 07.08.2008, 11:32:35
 5. avatar
  [28] kačinka [*]

  Zase se u tohoto tématu nemůžu zbavit pocitu, že chlapi jdou až tam, kam jim ženská dovolí. V životě by si na mě nikdo nic podobného nedovolil. Špatně by dopad.

  superkarma: 0 07.08.2008, 11:25:57
 6. avatar
  [27] Mylady [*]

  Setkala v víckrát. Není to nic příjemného.

  superkarma: 0 07.08.2008, 11:01:24
 7. avatar
  [26] prece ja [*]

  kotě- byla jsem na tom taktéž, zajíc, který vlastně ani netušil, co ostatní berou jako normálka a nerad poslouchal věty:ty s toho naděláš. bohužel dodnes jsem poněkud taková málo odolná, nedokážu se slovně bránit, i když je pravda, že neštěstí se mi tyto situace vyhýbají

  superkarma: 0 07.08.2008, 10:44:01
 8. avatar
  [25] paníliška [*]

  Kelly: No vždyť. Jen já to nemůžu pochopit, že jim to nevadí a nechají si to líbit a pak si s hihňáním sdělují, co jim zase provedl. Nechápu.

  superkarma: 0 07.08.2008, 10:28:05
 9. avatar
  [24] *Kotě* [*]

  Já jsem se s harassmentem setkala, když jsem byla ještě hodně mladinká, ve svém prvním zaměstnání po střední škole. A bylo drsné. Sprosté sexuální narážky od bezmála padesátiletého chlapa přerostly v drzé ohmatávání a následně i povalení na kancelářský stůl. Byla jsem šťastná, že někdo přišel a vyrušil, protože jinak myslím, že by to přerostlo v nějaký skutečně trestný čin. Nebyla jsem jediná holka v té firmě, kterou šéf takto terorizoval. A co jsem s tím mohla dělat? Nic, jen odejít

  superkarma: 0 07.08.2008, 10:16:31
 10. [23] Tini [*]

  Oprava: Jenom jedenkrat nemam

  superkarma: 0 07.08.2008, 10:11:38
 11. avatar
  [22] Dimsy [*]

  Nyotaimori: Buhužel to tak normální není.Už jsem mnohokrát viděla servírky,prodavačky i slečny a paní v kancelářích,kterým nelezlo jen břicho,ale i špek.

  superkarma: 0 07.08.2008, 10:11:09
 12. [21] Tini [*]

  No ono je to holt nekdy tezke, ja komplimenty rada prijmam a pekne za ne podekuji! Ale napriklad muj kolega z prace...nema absolutne zadne socialni dovednosti, naprosto nevi jak se chovat k ostatnim lidem! Je to hruza! Ja chapu, ze si to asi neuvodomuje, ale nekdy to zacina prekracovat hranice! Kdyz za nim prijdu a chci se ho na neco zeptat, tak nemluvi se mnou ale s mymi prsy (pripomina mi to Briget Jones Diary - Mr.Tits pervert )a to musim rict,ze nemam je nemam velka a tak je to porad...ty jeho pohledy...obcas mi beha mraz po zadech .Planuji,ze si s nim brzy promluvim!

  superkarma: 0 07.08.2008, 10:10:46
 13. avatar
  [20] Žábina [*]

  Lindaa:

  superkarma: 0 07.08.2008, 10:10:28
 14. [19] Lindaa [*]

  V pátek mi chcípnul pocítac a prisel za mnou kolega, jestli bych mu s necím nepomohla. A já odpovedela: "s tebou jsem ochotna udelat cokoliv jenom to dneska nesmís chtít na pocítaci" -mela bych si zacít dávat bacha na pusu, abych neskoncila u séfa na koberecku za sex. obtezování

  superkarma: 0 07.08.2008, 10:00:52
 15. avatar
  [18] Radka27 [*]

  Nějaké lehké formy naznačování jsou v pohodě. Jako třeba vtipkování "Tobě to dneska slůuší, já být mladší..." Na takové s klidem odpovídám něco jako "No samozřejmě, hned bych vás brala" Ale setkala jsem se jednou v životě s opravdu olzlým kolegou, který vyloženě neskrytě blábolil ať s ním někam jedu, že si užijeme a kdybych chtěla, tak ať se ozvu a až mě přestane bavit manžel po svatbě, tak že on je mi hned kk dispozici. Ani jednou jsem se na nněj neusmála, ani jsem nekkoketovala, prostě kamenná tvář na mé straně. Když se takhle snažil asi počtvrté, řekla jsem mu něco ve smyslu ať mě zkusí ještě jednou obtěžovat a budu si na něj stěžovat u jeho nadřízených a budu požadovat patřičná opatření vůči jeho osobě. A že totéž platí i v situaci, že bych se dověděla o tom, že otravuje někoho jiného na mém oddělení. A máme klid.

  superkarma: 0 07.08.2008, 09:52:32
 16. avatar
  [16] Julča [*]

  Eva_Fl: v Americe je to dotaženo opravdu do absurdity. Přece když mi chlap řekne, že mi to sluší a že se mu líbím, tak je to příjemné

  superkarma: 0 07.08.2008, 09:22:07
 17. avatar
  [15] Dimsy [*]

  Dcera dělá u americké firmy.Musí mít sukně ke kolenům,nesmí ji koukat břicho a výstřih musí mít tak,aby nebyla vidět mezera.

  superkarma: 0 07.08.2008, 09:20:17
 18. avatar
  [14] Kelly [*]

  Stelinka: někdy je to opravdu těžké, zvlášť, jedná-li se o nadřízeného. Já alespoň vím, že kdokoliv by mi nějak škodil, stačí se zmínit doma a dotyčný by to měl ručně spočítané, pal čert, že bych přišla o místo. Je to rychlé a účinné. Kdybych si šla stěžovat, lehce by se to obrátilo proti mně. Bylo by to tvrzení proti tvrzení a spoustu nervů k tomu.
  Zmlátit a hotovo, dobytka.

  superkarma: 0 07.08.2008, 09:13:39
 19. avatar
  [12] Stelinka [*]

  Kdo se s tím setkal tak ví, že neudělá nic.

  superkarma: 0 07.08.2008, 08:47:16
 20. avatar
  [11] Kelly [*]

  paníliška: hihňající se slípky jsou hnacím motorem pro tyhle oslizlé úchyláky.

  superkarma: 0 07.08.2008, 08:46:35
 21. avatar
  [10] paníliška [*]

  Zažila jsem doktora, který využil každou příležitost, aby mohl sestry osahávat - naprosto všude. Některou i povalil na postel a předstíral styk. Prase. Ty, kterým to vadilo, se neozvaly a ty ostatní se hihňaly jak slípky.

  superkarma: 0 07.08.2008, 07:39:37
 22. avatar
  [9] Chameleonka [*]

  Prosím buď používat české synonymum "harašení" anebo ponechat původní anglickej název - slovo harašment je něco naprosto příšernýho

  superkarma: 0 07.08.2008, 07:29:31
 23. avatar
  [8] aninas [*]

  Suzanne: a z ceho usuzujes, ze bych mela jist ve fast foodech? Mam oci a vidim, co tohle stravovani udelalo s valnou vetsinou sveta
  Ale k tematu:
  Eva_Fl: no prave, to je ta absurdita, ze se tady chlap uz boji pridrzet zene i dvere, natoz zavadit okem z obavy, aby to zena nepokladala za haraseni
  Na druhou stranu, i kdyz je to "plivani do vlastniho hnizda", tak se vyskytuje rada zen, ktere jsou schopny si mnohe vymyslet, kdyz se ji nepovede svest sefa, nebo kolegu

  superkarma: 0 07.08.2008, 05:48:09
 24. avatar
  [7] Anouk [*]

  aninas: Jeste bys k tomu mohla pripojit hnusneho americkeho brouka alias mandelinku bramborovou

  Eva_Fl: Nad harašmentem se mi take protocily panenky
  Jinak McD podle me chutna v Evrope podstatne lepe nez v USA (rozumej neni to vylozene nechutne ) a i ten evropsky personal vypada vetsinou lepe . Pouhy pohled na americkou obsluhu fast foodu staci k tomu, aby clovek vzal rychle nohy na ramena

  superkarma: 0 07.08.2008, 03:40:00
 25. avatar
  [6] Eva_CZ [*]

  Lidi maji svobodnou volbu. Bohuzel McD maji vsude ve svete takovej uspech, ze se mnozej. Kdyby tam nikdo nechodil a nezral ty hnusy, zkrachovali by.

  A za fakt velkej pruser povazuju, ze tady se na vas chlap ani poradne nepodiva, natoz aby pochvalil, v hruze z narceni sex.obtezovanim.

  superkarma: 0 07.08.2008, 02:29:52
 26. avatar
  [5] Eva_CZ [*]

  aninas: snazi se to zavest i v celem svete

  KDO? Se to snazi zavest v celem svete? Myslim, ze celej svet rad prejima to nejhorsi odsud. Dobrovolne a tupe. Nebo to nekdo nekomu narizuje?

  superkarma: 0 07.08.2008, 02:28:04
 27. avatar
  [4] Eva_CZ [*]

  Harašment

  superkarma: 0 07.08.2008, 02:26:24
 28. avatar
  [3] Suzanne [*]

  aninas: ty asi jíš ve fast foodech denně, že z toho blinkáš Tak si taky občas něco uvař doma
  Ale s tím ostatním, co píšeš, mi nezbývá než souhlasit.

  superkarma: 0 07.08.2008, 01:31:58
 29. avatar
  [2] tyrkys [*]

  aninas: Spojit do jedné úvahy harrasment a hamburgery je převratné .

  superkarma: 0 07.08.2008, 01:15:01
 30. avatar
  [1] aninas [*]

  nevim. Treba se nekdy na pracovisti vyskytne opravdu krusne obtezovani. Ale to, co se sem zavleklo z Ameriky je smesne. Vtipy se vzdy vypraveli a byla to legrace, ze kolega pochvalil, ze to dnes me nebo jine kolegyni slusi, nepokladam za jakekoli obtezovani. Se vsemi temi body [s poslednimi dvema jsem se nikdy nesetkala] si normalni zenska dovede poradit a dovede kolegu usmernit do patricnych mezi.
  V Americe se to haraseni dotahlo do absurdity a snazi se to zavest i v celem svete, jako jejich odporne hamburgery a fast foody.

  superkarma: 0 07.08.2008, 01:10:50

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme