U příležitosti Mezinárodního dne metastatické rakoviny prsu 13. října 2017 uspořádala platforma nezávislých neziskových organizací věnující se potřebám pacientek s metastazujícím onkologickým onemocněním prsu „Hlas pacientek“ v pravé poledne symbolický happening na Vyšehradě. Cílem bylo informovat veřejnost o vzniku platformy Hlas pacientek, upozornit na problematiku metastatické rakoviny prsu a vyjádřit podporu ženám s touto chronickou nemocí. 

daf

Podle Národního onkologického registru se v České republice s metastatickou formou rakoviny prsu v roce 2017 léčí cca 3370 žen. Díky novým možnostem léčby dochází k prodlužování kvalitního života pacientek a můžeme tak mluvit o chronickém onemocnění. Nezávislá platforma Hlas pacientek se snaží upozorňovat na potřeby a přání pacientek. „Snahou platformy Hlas pacientek je pomoci ženám s metastatickou rakovinou prsu. Chceme, aby měly k dispozici všechny potřebné informace z oblasti léčebné, psychologické i sociální sféry. Chceme je podpořit, aby mohly žít svůj běžný život co nejlépe a nejkvalitněji,“ říká Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, organizace, která zastřešuje 47 pacientských organizací z celé České republiky.

happ

metastaze

Happening k Mezinárodnímu dni metastatické rakoviny prsu proběhl v parku na Vyšehradě, na území Královské a knížecí akropole. „Vyšehrad je magickým místem, kde se potkávají pověsti, historie i současnost. Jsou zde stopy všech etap jeho dlouhé a poutavé minulosti. Je místem pevně ukotveným v dějinách Prahy i celého českého národa. Právě zde, podle pověsti, věštila bájná kněžna Libuše Praze slávu. Libuše byla silnou ženou. Stejně tak silnými ženami jsou i pacientky s metastatickou rakovinou prsu,“ doplňuje Eva Knappová.

Reklama