V předchozím vydání jsme se seznámili se zastáncem teorie rituální magie Marsiliusem Ficinusem. Dnes si představíme jeho nejnadanějšího žáka jménem Giovanni Pico della Mirandola, pro změnu zastáncem ďábelské magie.

Až by se dalo říct, že si ho sám ďábel snad i vyhlédl, poněvadž zemřel v poměrně nízkém věku. Ale vezměme to pěkně od začátku.

Giovanni Pico della Mirandola a kabala

Narodil se 24. února 1463 ve šlechtické rodině, v malém městečku Mirandola, poblíž více známé Modeny v severní Itálii.

mirandola

Mimo to, že byl jedním z nejnadanějších žáků filosofa a zastánce novoplatonismu, Marsiliuse Ficinuse, byl také velkým zastáncem kabaly, židovské tradice, která jak známo vznikla již za doby Mojžíšovy, ne-li přímo z jeho inspirace.

Mirandola byl s židovskými naukami dobře obeznámen a zastával názor, že kabala byla předzvěstí křesťanské nauky. V kabale objevil techniku oprošťování se od těla pomocí meditativních vytržení, ve kterých prý duše zkoumá vyšší sféry a v konečné fázi stoupá k Bohu.

Mirandola a sexuální magie

Mirandola se také častokrát zmiňoval o tzv. bakchických oslavách jako o způsobu, jak se odpoutat od normálních lidských omezení a dostat se do extáze, v níž se duše „zázračně promění v samotného Boha“.

Ať už jeho praktiky byly jakékoliv, Mirandola i jeho učitel Ficinus poskytli teoretické ospravedlnění sexuální magie jako extatického složení protikladů, během něhož dochází k dosažení vyššího stupně bytí. Oba považovali sexuální touhu za proud energie, která způsobuje soudržnost celého vesmíru. A jelikož je člověk mikrokosmem vesmíru a Boha, erotická láska může být metodou pohroužení se do světa a Boha, či také metodou jejich magického ovládnutí.

sex

Mirandola a ďábelská magie

Mirandola vnesl svým křesťanským kabalismem do renesanční syntézy cosi, co se stalo dalším zdrojem jakési až „ďábelské magie“, která využívala jmen andělů a démonů.

Byl podezírán z různých magických praktik a nějakou dobu dokonce pobýval ve vězení v Římě, kam byl poslán na základě obvinění, že obhajuje nauku pohanských filosofů. Po propuštění odjel do Francie, později se vrátil zpátky do Florencie. Působil na Platónské akademii a byl pokládán za předního znalce kabaly a magie.

Odpůrce astrologie / smrt

Na druhou stranu byl Mirandola velkým odpůrcem astrologie. Domníval se totiž, že astrologické předpovědi vedou k bezzásadové závislosti na hvězdách. Kupodivu paradoxně právě jemu přesně na den a hodinu předpověděli astrologové jeho předčasnou smrt. Bylo mu pouhých 31 let. (zemřel 17. listopadu 1494)

Nu, jsou jisté věci mezi nebem a zemí... aneb vše je dáno ve hvězdách.

zdroj: E. Hrych, Velká kniha magie a čarování, Regia 2000

Příště: Agrippa z Nettesheimu a zaříkávání démonů

Čtěte také:

Reklama