K prohlídce zajímavých a odvážných uměleckých projektů zve Galerie Hlavního města Prahy. Přijďte se podívat na výstavu Terra Incognita Jana Uldrycha, nebo na sgrafity výstavy Městem posedlí...

Přečtěte si několik pozvánek na nové výstavní projekty Galerie Hlavního městy Prahy...

ulDŮM U ZLATÉHO PRSTENU

 • Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 - Ungelt
 • út-ne 10-18h
 • START UP
 • JAN ULDRYCH / TERRA INCOGNITA
 • 6. 9. - 7. 10. 2012
 • Kurátorka: Monika Doležalová

Malby Jana Uldrycha vykazují realistický popis existenciálních témat, která jsou předestřena temnými scenériemi, opuštěnými lidskými bytostmi a vyzáblými zvířaty. V blíže nedefinovatelném prostoru se objevují jako snové výjevy s archetypálními symboly. Autor se nechává inspirovat asijskou kulturou a východním spiritualismem.

Výstava představuje neznámá území Jana Uldrycha odkazující k autogenezi vesmíru, našeho světa v něm obsaženého i nás samotných. Jan Uldrych je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze a v programu Start up je prvním reprezentantem vyhlášené, ale neprávem opomíjené malířské školy Zdeňka Berana.

 • Autorská prohlídka s Janem Uldrychem: út 25. 9. v 17 h

saSTAROMĚSTSKÁ RADNICE

 • Staroměstská radnice, 2. patro, Staroměstské náměstí 1, Praha 1
 • út-ne 10-18h
 • MILAN SALÁK / 360 °
 • 3. 10. - 9. 12. 2012
 • Kurátor: Karel Srp

Milan Salák (1973) patří do generace umělců devadesátých let, jejichž tvorbu lze charakterizovat jako snahu o přehodnocení významu média malby a obrazu. Výstava představuje výsledky autorova několikaletého zájmu o překročení čtyřrohého limitu tradičního obrazového formátu. Nejnovější práce z posledního autorova období jsou v rámci instalace doplněny staršími díly, která s danou problematikou korespondují.

 • Autorská prohlídka s Milanem Salákem: čt 11. 10. v 17 h
 • Lektorské prohlídky: st 10. a 24. 10. v 16.30 h

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

 • Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1
 • út-ne 10-18 h
 • MĚSTEM POSEDLÍ / Mezinárodní výstava graffiti a street artu
 • Ilegální umění v legálním světě
 • 10. 10. 2012 - 13. 1. 2013
 • Kurátor: Radek Wohlmut
 • Autoři koncepce: Klára Voskovcová a Jan Kaláb

st

Z podstaty kontroverzní výstava, která ukazuje výběrový koncentrát graffiti a street artu tak, jak ho zatím zná jen málokdo. Jazyk ulice se znamením vandalismu u nás poprvé rezonuje v mezinárodní konfrontaci a prestižním galerijním prostoru. Výstava na jednom místě představuje nejen českou writerskou špičku, zástupce silných evropských scén jako jsou Německo, Francie, Nizozemsko Španělsko nebo Polsko, ale i americké legendy. Nebudou chybět POINT, BIOR, EPOS 257, MASKER, SMASH, HONET, DELTA, ZEDZ, SWOON nebo HOW&NOSM. Objeví se tu silné individuality i skupinové projekty. Místo dostanou písmová klasika, velkoformátové obrazy, instalace, objekty, projekce, z akcí i odvrácená tvář graffiti - tagování a bombing. Piecy vytvořené speciálně pro tento projekt na zdi přímo v prostorách galerie vyhřeznou i na výrazná místa v Praze, mezi nimiž hraje klíčovou roli kultovní Nuselák. Atypickou výstavu doplňují přednášky, prezentace, projekce a dokumentuje katalog. Městem posedlí, to je ilegální umění v legálním světě. Další informace sledujte na www.mestemposedli.cz.

Street Talk:

 • Prezentace českých a zahraničních umělců spojené s projekcemi a besedou s autory (HOW´N´NOSM, DELTA, ZEDZ, HONET, SWOON)
 • 10. 10. v 19 h, Malý sál, Městská knihovna
 • Odborné přednášky českých i zahraničních teoretiků výtvarného umění a architektury na téma street art a veřejný prostor (Radek Wohlmut, Jakob Kimwall, Javier Abarca, Claudio Garrudo, Lutz Henke):
 • 17. 10. v 19 h, Malý sál, Městská knihovna
 • Kurátorská prohlídka: st 17. 10. v 18 h, Městská knihovna, 2. patro
 • Lektorská prohlídka: čt 18. 10. v 16.30 h, Městská knihovna, 2. patro

Recyklace jako stav mysli:
Dva komponované večery věnované recyklaci v umění

st 24. 10. V 19 h, Malý sál, Městská knihovna

 • přednáška: RECYKLACE V UMĚNÍ 20. A 21. STOLETÍ - HISTORICKÝ EXKURZ PO SOUČASNOST (PhDr. Dušan Brozman, historik umění)
 • projekce: UMĚNÍ ODPADU / WASTE LAND (Dokumentární film / Brazílie / Velká Británie, 2010, 95 min / Režie: Lucy Walker, Hudba: Moby)

st 31. 10. v 19 h, Malý sál, Městská knihovna

 • projekce: ARCHITEKT ODPADU / GARBAGE WARRIOR (Dokumentární film, Velká Británie, 2007, 84 min / Režie: Olivek Hodge)

Best Piece:

Malování na nových i tradičních legálních zdech po celé Praze. V říjnu bude vyhlášena soutěž o nejlepší „piece“, nejlepší nástěnnou malbu. Diváci budou moci hlasovat prostřednictvím webových stránek. Sledujte www.mestemposedli.cz a www.idnes.cz

City Walks
Komentované procházky po jednotlivých „lokalitách“ se samotnými tvůrci či teoretiky. Provádí: Pasta, Tron a další. V průběhu října a listopadu. Data budou upřesněna.

svDŮM U KAMENNÉHO ZVONU

 • Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1
 • út-ne 10-20 h
 • MOŽNOSTI DIALOGU / Mezi filmem a volnou tvorbou
 • 26. 10. 2012 - 3. 2. 2013
 • Kurátor: Ivo Purš

Jan Švankmajer (nar. 1934) patří k předním představitelům české filmové a výtvarné scény posledních čtyřiceti let. Jeho dílo je v dominantní míře určováno filozofií a tvůrčími postupy surrealismu. Výstava představuje Švankmajerovu tvorbu v celé její šíři a poukazuje na to, kterak je jeho filmová tvorba nedělitelně spjata s jeho ostatními výtvarnými projevy, ať již jde o kresby, koláže, frotáže, objekty či autorovu unikátní experimentaci s vnímáním uměleckých děl prostřednictvím hmatu (taktilní umění). Švankmajerovo dílo je v tomto smyslu ztělesněním synergického efektu či - řečeno surrealistickou terminologií - univerzálnosti uměleckého výrazu. Tuto synergii autor naplňoval také v tvůrčím dialogu se svou ženou Evou Švankmajerovou, který výstava též nezbytně tematizuje.

Výstava by měla prezentovat autorovu imaginaci jako neustále se obnovující zdroj jeho tvorby, která - jak ukazuje celosvětový ohlas jeho díla -, je univerzální nejen v používaných prostředcích výrazu, ale také ve schopnosti oslovit diváka a vtáhnout jej do inspirativního dialogu.

Koncepce výstavy se odvíjí od jednotlivých filmů a prezentuje nejen artefakty a scény z autorových filmů, ale i jeho volnou tvorbu (objekty, koláže, frotáže, grafiku a taktilní objekty), která na filmy navazuje nebo jim předchází. Výstava tím poodhaluje autorovy inspirační zdroje a důležitost, kterou pro něj měla spolupráce s jeho ženou Evou na výtvarné stránce jednotlivých filmů. Tento komplexní pohled na tvůrčí proces postupně odkrývá i konstantní a obsedantní témata Švankmajerovy tvorby (dětství, sen, jídlo, erotismus, loutkové divadlo, atd). Výstava je doplněna o dokumentaci k jednotlivým filmům (pracovní fotografie, filmy o filmu, ukázky z technických a kreslených scénářů, pracovní deníky, publikace, kritiky, plakáty atd.) a počítá s projekcí ukázek z filmů.

Reklama