Galerie Hlavního města Prahy zve na prohlídky historických výstavních objektů. V neděli 11. srpna v 14.00 se otevřou i běžně nepřístupné prostory jako kaple, sklepení či koncertní sál Domu U Kamenného zvonu. Následující neděli, tedy 18. srpna, pro změnu uvítá ve skrytých prostorách Dům U Zlatého prstenu v Týnské ulici. Obě prohlídky jsou zaměřeny na historii staveb.

zvon

Podle posledních stavebně historických průzkumů se počátky domu U Kamenného zvonu datují do druhé poloviny 13. století, kdy za mohutným věžovým nárožím s masivními obvodovými zdmi vzniklo i podélné boční stavení. Nejstarší stavební etapa se zachovala ve sklepích a v přízemí jižního křídla.

zvon

Druhá stavební etapa následovala kolem roku 1310. Tehdy byla v přízemí zřízena kaple s bohatou figurální a ornamentální malířskou výzdobou, pokrývající stěny i klenbu. Výsledkem přestavby objektu ve druhé čtvrtině 14. století byl reprezentativní městský palácový dům s věžovým nárožím, který je pozoruhodným dokladem činnosti severofrancouzsky orientované dvorské huti a jenž je ojedinělým dodnes dochovaným příkladem tohoto typu architektury v Praze. Hlavní dominantu průčelí bohatě zdobeného gotickými architektonickými prvky tvořila plastická figurální výzdoba. Její ikonografický program oslavoval ideu království a panovnickou rodinu - v této souvislosti vznikla domněnka, že stavebníkem byl někdo z okruhu královského dvora. Typické domovní znamení umístili na nároží budovy v 16. století. Po roce 1685 a v 18. století proběhly barokní úpravy budovy. Náročné rekonstrukci domu U Kamenného zvonu, při které byla stržena novobarokní fasáda z 19. století a objeveno gotické průčelí, předcházel rozsáhlý stavebně historický průzkum. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1988 a město přidělilo objekt GHMP, které slouží jako výstavní prostor pro její významné výstavní projekty. V objektu je otevřena prodejna knih a katalogů a ve spodní zadní části objektu je umístěna kavárna.

Dům U Zlatého prstenu vznikl ze dvou středověkých staveb

prsten

Současná složitá dispozice domu U Zlatého prstenu vznikla stavebním sjednocením dvou samostatných středověkých domů. Z raně gotického období stavebního vývoje domu se zachovaly sklepy a chodba v prvním patře s původní valenou klenbou, ve které se rovněž nachází fragmenty nástěnných maleb z konce 15. století.

galerie

V řadě místností se zachovaly dřevěné malované záklopové stropy z 16. století s renesančními motivy. Z přestavby domu kolem roku 1609 pochází vřetenové schodiště, eliptické nadsvětlíkové okénko a renesanční valené klenby. V 19. století byl upraven hlavní vstupní portál s domovním znamením. V roce 1990 dostala dům do správy GHMP. Zájemcům je přístupná čítárna ve 2. patře, která je prezenční. Nabízí možnost studia odborné literatury, rozsáhlého spektra katalogů k výstavám i odborných časopisů, vztahujících se k výtvarnému umění. Přístupná je v rámci prohlídky expozice i volně, bez placení vstupného. Základem jejího fondu jsou katalogy a publikace reflektující tvorbu umělců, kteří mají své přímé zastoupení ve sbírkách GHMP; případně umělců, jimž Galerie uspořádala výstavu a vydala katalog.

Blíže k prohlídkám:

  • Ne 11. 8. v 14.00, Prohlídka Domu U Kamenného zvonu zaměřená na historii objektu, včetně běžně nepřístupných prostor – kaple, sklepení, koncertní sál
    Staroměstské nám. 13, Praha 1(Jednotné vstupné 60,- Kč)
  • Ne 18. 8. v 14.00,Prohlídka Domu U Zlatého prstenu zaměřená na historii objektu, včetně běžně nepřístupných prostor, Týnská 6, Praha 1 – Ungelt
    (Jednotné vstupné 60,- Kč)
Reklama