Víte co je to frenologie? Že ne? To v takovém 18. a na začátku 19. století to věděl téměř každý člověk, ať už byl podle této teorie idiot, nebo génius.

gallFrenologie byla koncem 18. a na začátku 19. století velice módní záležitostí. Dostala též „půvabný“ český název lebosloví. Jednalo se o jakousi „vědeckou“ teorii vídeňského lékaře F. J. Galla z roku 1796, pojednávající o vztahu duševních a charakterových vlastností člověka k hrbolkům a jiným hmatatelným útvarům na lidské hlavě.

Tato teorie vycházela z pomyslného předpokladu, že v kůře koncového mozku existují centra různých vlastností, jako například nadání k hudbě, pro matematiku, smysl pro spravedlnost a další, a tato centra se na mozku tvarově projevují. To vše dalo vzniknout typům různého věštění o charakteru, osudu a budoucnosti člověka na základě jeho hrbolků a tvarů lebky.

Máš nízké čelo? Pak jsi idiot

Předpokládalo se, že vejčitá hlava znamená intelektuální založení, kulatá hlava svědčila o silné, kladné, ale nepokojné povaze, „hranatá“ hlava pak byla znakem solidního a spolehlivého člověka. Idiot neměl mít skoro žádné čelo, kdežto génius měl mít čelo patřičně vysoké. To vše ovšem tvořilo pouze základ frenologie.

celo

Hrbolek za uchem zálibu v jídle značí

Frenolog musel znát a brát v úvahu také jiných, více než 40 nepatrných plošek na každé straně hlavy. Nehmatatelný výstupek v tomto místě poukazoval na určité povahové rysy nebo schopnosti, protože výklady hrbolků na různých stranách byly různé. Levá strana mozku představuje oblasti řeči a rozumu, pravá strana má na starosti prostorové vnímání. Výstupky téměř vždy značí pozitivní vlastnosti nebo schopnosti. Na spodní části lebky se hledala schopnost být přitažlivý pro příslušníky opačného pohlaví, těsně za uchem záliba v jídle, na vrcholu lebky v přední části dobrota, ve středu čela individualismus a zvídavá mysl. Pod okem pak nadání na cizí jazyky a výmluvnost. Vedle obočí smysl pro pořádek.

hlava

Různými kombinacemi těchto poznatků se pak docházelo k úsudkům o dalším osudu zkoumaného člověka.
Tak jen tak pro zajímavost, jakpak byste při zkoumání dopadly vy? :)

příště: Metoskopie aneb čtení z čar na čele

zdroj: E. Hrych, Velká kniha magie a čarování, Regia 2000

Čtěte také:

Reklama