Balanční cviky nám aktivují nejhlouběji uložené svaly v našem těle. Jsou zaměřené na koordinaci našeho těla, rovnováhu a na posílení hlubokých svalových struktur.

Samotné cvičení spočívá v tom, že udržujeme nestabilní polohu těla, a tím dochází k posílení svalů.
Jednotlivé cviky je nutné provádět technicky správně a je vhodné je volit podle náročnosti pro každého z nás.
Tyto cviky posilují velmi komplexně naše tělo a učí nás se soustředit na daný pohyb.

Tématem příštího článku budou cviky zaměřené na posílení svalstva zad.

 

 1. Balanční cvikyVýchozí poloha: V kleče, kolena jsou rozložena v úrovni kyčlí, ruce kolmo k rameni. Břicho je zpevněné, pánev v podsazení. Hlava v prodloužení páteře (nezakloněna).
Konečná poloha: Zvedneme ruku do úrovně ucha – ramena jsou vždy stažena do strany a vzad (lopatky přitahujeme k sobě). Protilehlá noha je zpevněná a zvednutá v úrovni kyčlí.
Je nutné dbát na správné postavení těla – neprohýbat záda, nezaklánět hlavu, nevytahovat ramena směrem k uším.
Opakujeme 4 x na každou stranu s výdrží 6 až 10 vteřin. Během výdrže pravidelně dýcháme.

 Cvik číslo 1 je možné obohatit o několikanásobné přitažení kolena směrem k hrudníku, a poté opětovné natažení nohy (viz foto 1). Přitažení kolena opakujeme 5 x.

 

2. Balanční cviky


Jsme v kleče, kolena jsou rozložena v úrovni kyčlí, ruce kolmo k rameni. Břicho je zpevněné, pánev v podsazení. Hlava v prodloužení páteře (nezakloněna).  Pod jedno koleno si vložíme overbol a druhou nohu zvedneme do úrovně kyčlí.
Je nutné dbát na správné postavení těla – neprohýbat záda, nezaklánět hlavu, nevytahovat ramena směrem k uším.
Opakujeme 4 x na každou stranu s výdrží 6 až 10 vteřin. Během výdrže pravidelně dýcháme.

 

3. Balanční cviky

Jsme v kleče, kolena jsou rozložena v úrovni kyčlí, ruce kolmo k rameni. Břicho je zpevněné, pánev v podsazení. Hlava v prodloužení páteře (nezakloněna). Pod jednu dlaň vložíme overbol. Zvedneme ruku do upažení – ramena jsou vždy stažena do strany a vzad (lopatky přitahujeme k sobě).
Je nutné dbát na správné postavení  těla – neprohýbat záda, nezaklánět hlavu, nevytahovat ramena směrem k uším.
Opakujeme 4 x na každou stranu s výdrží 6 až 10 vteřin. Během výdrže pravidelně dýcháme.

 

4. Balanční cviky


Pod hýždě a pod paty si vložíme overbol (pod paty je možné místo overbolu dát podložku).
Je nutné dbát na správné postavení celého těla - záda jsou rovná (ne kulatá), ruce v upažení, ramena stažena do strany a dolů (lopatky přitahujeme směrem k sobě), hlava v prodloužení páteře, pánev v podsazení.
Opakujeme 4 x s výdrží 6 až 10 vteřin. Během výdrže pravidelně dýcháme.

 

5. Balanční cvikySedíme na balonu s rovnými zády. Pánev je podsazená, břicho zpevněné, hlava v prodloužení páteře. Nohy jsou od sebe na šířku boků. Mezi stehenní a holení kostí je zhruba pravý úhel. V upažení udržujeme rovnováhu, jedna noha je lehce přizvednuta od podložky.
Opakujeme 4 x na každou nohu s výdrží 6 až 10 vteřin. Během výdrže pravidelně dýcháme.


6. Balanční cviky


Výchozí poloha: Ležíme na zádech, ruce volně položené podél těla. Balon je pod patami. Hlava v prodloužení páteře, zpevněné břicho, pánev je podsazená a položená na zemi.
Konečná poloha: Spodní část těla zvedneme nad podložku (po dolní úhel lopatek) a držíme rovnováhu. Celé tělo je stále zpevněné.
Opakujeme 4 x s výdrží 6 až 10 vteřin. Během výdrže pravidelně dýcháme.

Autorka je profesionální trenérkou fitness. Pravidelně každou středu odpovídá on-line na Vaš dotazy v poradně.

Reklama