Pojďte s námi na působivou procházku kasematy, ukrytými pod brněnským hradem Špilberk. Podívejte se do jedné z nejdrsnějších věznic středověku. Odsouzenci na doživotí tu umírali po několika měsících…

Dříve než se vydáme na malou fotoprocházku kasematy brněnského hradu Špilberk, řekneme si několik faktů. Špilberk byl původně hrad gotický, založený ve 13. století, který se ale od poloviny 17. století začal proměňovat v masivní barokní pevnost. Její součástí se staly i kasematy (chodby v útrobách opevnění) dokončené roku 1742 plukovníkem Pierrem de Rochepinem.

Rok 1783 znamenal pro kasematy velkou změnu – staly se, z rozhodnutí císaře Josefa II., fakticky nejtvrdším žalářem na našem území i v celé rakouské monarchii. První vězni sem byli umístěni po dokončení prací na vězeňských kobkách v roce 1784.

Ježto jsou kasematy dvoupatrové, a protože u nás neexistoval trest smrti, nechal císař ve spodním vlhkém patře bez oken zbudovat 29 kobek pro nejtěžší vězně. Ty byly stlučené jen ze dřeva a neposkytovaly mnoho prostoru k pohybu – vězni tu byli zakuti do želez a umírali zpravidla po několika měsících.

Jako vojenská a civilní věznice sloužily kasematy až do 30. let 19. století.

Pojďme ale do kasemat… vstupné, které zaplatíte, činí 70 korun, jste-li dospělí, jste-li děti, studenti či důchodci, budete to mít za polovic.

Pozůstatky odvodňovacího kanálu...

kasematy

Místnost pro dozorce...

kasematy

Cela pro 29 vězňů – leželi na šikmé pryčně a topilo se zde kachlovými kamny, která se zapalovala a plnila z vedlejší předsíňky...

kasematy

Cela pro 23 vězňů s instalací mučírny, která ovšem na Špilberku nikdy nebyla. Právo útrpné se zde neprovádělo, ačkoli o tom existuje množství legend.

kasematy

Zadní příkop s pozůstatky vězeňských cel a budov. Zde byl pravděpodobně vězněn i nejznámější špilberský vězeň, plukovník pandurů, baron Trenck, který zde také v roce 1749 zemřel.

kasematy

Ukázka ležícího vězně v cele...

kasematy

Vězeňská kuchyně...

kasematy

Věznění v dolním patře – nejtěžší žalář s malými dřevěnými kobkami...

kasematy

kasematy

Můžete si to i vyzkoušet, jedna z kobek je otevřená a je v ní opravdu hmatatelná tma, kterou se mi nepodařilo vyfotit, neb mi ji překazil blesk…

kasematy

Konečně venku...

kasematy

Čtěte také…

Reklama