Domácnost

Finanční zabezpečení pozůstalých v případě smrti manžela nebo rodiče

Život je mnohdy krutý a nikdo z nás neví, co jej potká. Proto si dnes povíme něco o finančním zabezpečení pozůstalých v případě smrti manžela či rodiče.

Vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod po smrti partnera má pouze vdaná žena.
V druhovském poměru či jiné formě nesezdaného soužití nárok na tento důchod nevzniká.
Také je třeba si uvědomit, že se tyto důchody vypočítávají ze starobního či plného invalidního důchodu zemřelého manžela. Pokud tedy manžel ještě nebyl důchodcem, je mu ke dni smrti vypočten plný invalidní důchod. Musí ovšem splnit podmínku potřebné doby pojištění, což je minimálně 5 let doby pojištění v posledních 10 letech před smrtí.
Jako doba pojištění se kromě doby zaměstnání nebo podnikání považuje také doba studia a doba evidence na Úřadu práce (ta však pouze po dobu výplaty podpory a dále pak maximálně po dobu 3 let).

Pokud zemřelý tuto podmínku nesplní, nárok na vdovský důchod manželce nevznikne. Naštěstí se toto stává jen zřídka.
Vdovský důchod se vyplácí po dobu jednoho roku od smrti manžela.
Po této době se pak vyplácí pouze v těchto případech :
* vdova pečuje o nezaopatřené dítě (studující dítě ve věku do 26 let)
* vdova pečuje o nezletilé zdravotně postižené dítě
* vdova pečuje o svého rodiče, nebo rodiče zemřelého manžela, pokud je bezmocný
* vdova je plně invalidní
* vdova dosáhla věku 55 let

Pokud některou z uvedených podmínek vdova (vdovec) znovu splní do 5 let od ukončení výplaty důchodu, vznikne jí na tento důchod znovu nárok.

Výše vdovského důchodu je stanovena ze dvou částek :
· základní výměra činí 1 310 Kč
· procentní výměra činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého

Pokud vdova pracuje, náleží jí důchod v plné výši. Pokud však vdova sama nějaký důchod pobírá, krátí se menší z obou důchodů na polovinu.
Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství, ovšem v tomto případě má vdova nárok ještě na jednorázovou výplatu důchodu ve výši dvanácti měsíčních splátek

Vdovecký důchod

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že muži mají v případě smrti manželky nárok na vdovecký důchod, a to za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny pro nárok na vdovský důchod pro ženy, pouze s tím rozdílem, že pro další nárok na výplatu důchodu platí u muže podmínka dosažení věku 58 let.

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod náleží jednostranně nebo oboustranně osiřelému nezaopatřenému dítěti.
Za nezaopatřené se považuje dítě mladší 26 let, které studuje. I u tohoto důchodu se vychází z důchodu zemřelého rodiče a pokud nebyl důchodcem, je mu ke dni smrti vypočten plný invalidní důchod.
Proto také zde platí potřebná doba pojištění jako u vdovského důchodu (5 let doby pojištění v posledních 10 letech), pokud ji zemřelý rodič nesplňuje, nenáleží dítěti sirotčí důchod.
Výše sirotčího důchodu je rovněž stanovena ze dvou částek.
· základní výměra činí 1 310 Kč
· procentní výměra činí 40 % procentní výměry důchodu zemřelého rodiče, u oboustranně osiřelého dítěte se stanovuje z každého důchodu zvlášť

Bližší informace k těmto důchodům lze získat na Okresní správě sociálního zabezpečení (má sídlo v bývalých okresních úřadech).
Nezbývá, než si přát, abychom neměli možnost si tyto důchody vyzkoušet v praxi.   

     
   
30.10.2003 - Dům a byt - autor: Lída Řezníčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [91] martinaka [*]

  Tak tohle většinou zajišťuje ossz, měla by nás tedy sociálně zabezpečeit.

  superkarma: 0 04.07.2011, 13:51:14
 2. [90] apina [*]

  bohužel mám oba důchody vyzkoušeny :-(((

  superkarma: 0 30.10.2008, 09:55:51
 3. avatar
  [87] Andula [*]

  zemim: tak snad už je to lepší, než když jsi tady vše líčila

  superkarma: 0 22.11.2003, 13:03:10
 4. avatar
  [86] Landriel [*]

  Tohle je dost smutné téma. Já jenom doufám, že nás to nepostihne a ani jeden z nás nebude muset nic takového řešit.

  superkarma: 0 09.11.2003, 12:23:20
 5. [81] tventula [*]

  Žádné peníze nenahradí toho,koho máme rádi. ,ale bohužel bez peněz to dneska nejde.

  superkarma: 0 02.11.2003, 17:12:52
 6. avatar
  [80] Irena1 [*]

  ON od zemim: to je fuk, co mu je, hlavně, když se to lepší!!!!

  superkarma: 0 01.11.2003, 19:42:36
 7. avatar
  [79] Andula [*]

  ON od zemim: jestli je to dětská mozková obrna nevím, ale každopádně je zhruba příznaky odpovídají DMO.
  Psychomotorická retardace znamená, že chlapeček se vyvíjí pomaleji.
  spastická diparéza - no, paréza znamená lehká neboli neúplná obrna, di asi že dvou končetin, spastická - křečovotá
  frustní - ???
  etiologie prenatální - vzniklo v průběhu těhotenství, tam se přesná příčina většinou nenajde

  superkarma: 0 01.11.2003, 19:23:57
 8. avatar
  [78] Ťapina [*]

  ON od zemim: Paréza je druh obrny a když Lukášek chodí, tak buďte oba jenom rádi a nehádejte se, nestojí to za to

  superkarma: 0 01.11.2003, 15:31:31
 9. avatar
  [75] Irena1 [*]

  Heidi: mám stejnou zkušenost - a to jsme spolu bydleli chvíli, exka nelenila, zjistila, kde dělám, a už se hlásila a soud k tomu přihlížel...

  superkarma: 0 01.11.2003, 10:31:50
 10. avatar
  [72] Andula [*]

  Irena1: to je právě to, u podobných příběhů působí obě verze hrozně pravdivě a přitom si často odporují.

  superkarma: 0 31.10.2003, 20:50:39
 11. avatar
  [71] Gumídek [*]

  Zajímavý článek.Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí,ale doufám,že je nebudu dlouho potřebovat.

  superkarma: 0 31.10.2003, 20:37:15
 12. avatar
  [70] Irena1 [*]

  NO a teď si vyberte - máme tu příběh jak z červené (nebo spíš černé?) knihovny...a kdo má pravdu, při kom stát? Neznáme ani Zemim, ani jejího partnera, takže já od teď fandím hlavně jejich dětem (vlastním i nevlastním)....

  superkarma: 0 31.10.2003, 08:27:12
 13. avatar
  [69] Andula [*]

  ON od zemim: ufff
  Vážně neznám ani jednoho z vás, takže nedokážu posoudit, kdo v čem má pravdu a kdo z vás a v čem ji zkresluje.
  Snad jen k té obrně - není obrna jako obrna. Existuje obrna zvaná polyomyelitida, to je ta obrna, proti níž se očkuje a na níž se umíralo, v lepším případě nemocní celý žižot chodí hodně špatně. Je to nemoc, šíří ji virus.
  A pak je dětská mozková obrna neboli DMO, což je možná trcohu zavádějící označení pro potíže například s jemnou motorikou rukou, chůzí, zkártka pohybem, které vznikají kvůli nějakým potížím při porodu například.
  Postižení může být různě závažné, některé děti s DMO nechodí vůbec, jiné mají jen lehkou DMO a není to skoro poznat.

  superkarma: 0 30.10.2003, 23:19:46
 14. avatar
  [66] Irena1 [*]

  Lubar: no vidíš, mohla jsi to sem hodit hned a byl klid...

  superkarma: 0 30.10.2003, 22:21:47
 15. avatar
  [65] Lubar [*]

  Anonym : Soud vždycky vychází z příjmů rodiče, nikolivěk z příjmů domácnosti, nezajímá ho příjem manželky či družky, zajímá ho ale v okamžiku, pokud např. otec tvrdí, že má manželku na mateřské, ta nemá ani korunu a on ji musí živit. To pak jo... Ne to, jestli ona vydělává deset nebo sto tisíc měsíčně.

  superkarma: 0 30.10.2003, 16:46:07
 16. avatar
  [64] Lubar [*]

  Irena1: Milá zlatá, nepleť pojmy a dojmy, a nemotej tady potenciálním nešťastnicím kebule, jo ...
  Pro druhy a družky (neplatí pro manžele!!!"
  1. Jako matka má samozřejmě nárok na výživné na nezletilé dítě, na sebe může chtít příspěvek na náklady těhotenství, porodu, pořízení výbavičky. Výživné na sebe jen do věku dvou let dítěte, bez ohledu na to, jestli dítě je zdravé nebo nemocné.
  2. Pokud jde o majetek za života, tedy pro případ rozchodu - každému zůstane jen to, co je v jeho vlastnictví, tedy co pořídil ze svých vlastních prostředků, žádné společné jmění neexistuje, spoluvlastnictví automaticky taky nevzniká, jen po dohodě, tedy pokud žena platí náklady běžného života a chlap nábytek, má holt žena smůlu, když bude chtít odejít, pokud se předtím nedohodli, že to co on nakupuje, tak jde do spoluvlastnictví a v jakém poměru (doporučuji písemnou dohodu).
  3. Majetek po smrti partnera :
  pokud partner neměl nikdy a nikde žádného potomka, pak by teoreticky jako družka mohla dědit, a to buď společně s manželem/manželkou mrtvého (pokud ke dni smrti manželé byli) a jeho rodiči, pokud žijí - ocituji paragraf : Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele, manžel vždy dědí nejméně polovinu dědictví, jinak dědí rovným dílem.
  Pokud nedědí rodiče nebo manželé, pak dědí družka společně se sourozenci. Teprve v tuto chvíli, tedy nejsou děti, není manželka (ex manželky se nepočítají), nejsou rodiče, teprve tehdy může družka zdědit všechno, ale jen tehdy, pokud nejsou sourozenci, resp. děti sourozenců (neteře a synovci).
  4. Bydlení
  - je-li byt nájemní (ne družstevní, ne ve vlastnictví), pak se po smrti bude řešit otázka přechodu nájmu, za života je třeba vyřešit, jestli právo společného nájmu vzniklo oběma (tedy je-li nájemní smlouva uzavřená s oběma, není-li pak má družka toliko odvozené užívací právo, jakmile ji bude chtít vyhodit, tak ji vyhodí a má smůlu a může být matka tisíci jeho dětí).
  Byt je družstevní - po smrti bude předmětem dědického řízení podíl v bytovém družstvu, o dědění viz výše, za života nemá nárok.
  Byt je ve vlastnictví - je to stejné, jako u baráku a obdobné jako u bytu družstevního.

  Tak už mě safra neštvěte a nemalujte tu těm nešťastnicím šťastnější zítřky, je to nanic a akorát jim to způsobí problémy.
  A mimochodem - registrovaný institut druh a družka není

  superkarma: 0 30.10.2003, 16:39:57
 17. avatar
  [63] Andula [*]

  Anonym: 6500 je sice relativně hodně, ale klidně to dítě spolkne, nevím tedy jak je velké. Něco jiného asi je, když jeho matka nepoužije peníze pro jeho potřebu, ale to se těžko dokazuje.

  superkarma: 0 30.10.2003, 15:36:56

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [62] Irena1 [*]

  zemim: kalši na právníka i kamaráda, otevři si někde poslední znění Obč. zákoníku nebo se zeptej na sociálce... někde to přece musí být písemně

  superkarma: 0 30.10.2003, 15:16:35
 2. avatar
  [59] Irena1 [*]

  zemim: tohle mi psal kamarád na to, že nemáš na nic nárok: Tak to je velkej omyl, pokud spolu žili alespoň tři roky a on uznal otcovství - viz občanský zákoník kapitoly o rodině a vztahu druh - družka.

  superkarma: 0 30.10.2003, 14:43:38
 3. avatar
  [58] Irena1 [*]

  An: to je celkem fuk, kam se to poděje, dítě má podle zákona právo mít se stejně,jako jeho rodič, resp. podílet se na jeho životní úrovni... Mnželka dokonce může požádat soud, aby zajistil od otce úspory nebo jednorázovou větší dávku

  superkarma: 0 30.10.2003, 14:41:16
 4. avatar
  [55] Irena1 [*]

  zemim: a ty zss nefńukej, tak proč jste se nevzali? Na dítě ti musí platit tak jako tak, ať jste manželé byli nebo ne - a tuším, že by měl platit i tobě, pokud jsi na mateřské nebo s psotižneým dítětem...

  superkarma: 0 30.10.2003, 14:33:09
 5. avatar
  [54] Irena1 [*]

  An: a obávám se, že když spolu bydlíte ve společné domácnosti, tak se můžou ptát i na tvůj plat...a 6500 spolkne dítě jako malina-roste,potřebuje věci do školy, kroužky...

  superkarma: 0 30.10.2003, 14:31:53
 6. avatar
  [49] Aja [*]

  Anonym, no tak se musíš zařídit podle toho.

  superkarma: 0 30.10.2003, 14:14:05
 7. avatar
  [40] sarobrouk [*]

  Je to bordel, ale asi to zrušili, tento poměr druh-družka na papíře. Ale je fakt, že aspoň s dědictvím nebyl u druha a družky dřív problém, stačilo soužetí po určitou dobu a nabýval tento vztah platnosti jak u manželů.

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:52:45
 8. avatar
  [37] Aja [*]

  Anonym, to jsem teda ironicky nemyslela. To je holý fakt. Ono je sice krásný, že dneska kdekdo tvrdí, že na vztah nepotřebuje svatbu a žádný papír. Jenomže jak začne jít o majetek, tak je po vzletných úvahách natotata...

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:40:29
 9. avatar
  [34] sarobrouk [*]

  Tak tak, všechno napsat na mě a je to.
  Je fakt, že my, co žijem na psí knížku, tak nakonec utřem. A závěť nepomáhá, daň je velká, je to naprd, asi pomůže fakt jen ta svatba a všecko si hned rozdělit a rozdělovat i nadále.

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:20:01
 10. avatar
  [33] sarobrouk [*]

  S tím autem a bytem je to špatný ANONYME, ale aspoň na zařízení má prý nárok ten, kdo od něj má papír a tvrdí, že ho koupil.

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:17:17
 11. avatar
  [32] Irena1 [*]

  muflonka: u nás, bohužel, nejde sepsat závěť, ve které bys pominul právoplatné dědice...navíc ta daň bude dost pekelná, když nejsou příbuzní

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:17:02
 12. avatar
  [29] sarobrouk [*]

  Hm, vidím, že to je v dnešní době jediný důvod, proč se ženit a vdávat. Co kdyby se stalo něco zlého. Jenomže s tím člověk nechce nějak moc počítat.

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:15:01
 13. avatar
  [28] Irena1 [*]

  anonym: tak si na to dej pozor, protože můžeš skončit na chodníku...dítě na to má nárok, protože je dědicem. vydědit by ho mohl jen pro nějaké závažné důvody (trestný čin apod.), což u nezletilého nepřipadá v úvahu. A že po otci už mají dům, to se tě netýká, to už bylo a je jejich.
  A s tím leasingem jsi trdlo. Být ve vztahu oporou je sice hezká věc, ale můžeš na to dojet..vem rozum do hrsti a nech si věci psát na sebe, ev. vaše dítě.

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:14:40
 14. avatar
  [27] Petronela [*]

  V srpnu zemrel moji kamaradce manzel ve veku 36 let, takze si vsechny tyto duchody vyrizuje, vubec ji tu situaci nezavidim. Ale jeste, ze neco takoveho vubec existuje.

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:14:15
 15. avatar
  [26] muflonka [*]

  MonikaM.: A co takhle sepsat závěť

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:14:14
 16. [23] Ronnie [*]

  ... jen tak dál...

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:03:15
 17. [22] Ronnie [*]

  hned jsem o něco chytřejší...

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:03:02
 18. [21] Ronnie [*]

  zajímavý článek...

  superkarma: 0 30.10.2003, 13:02:47
 19. [20] zindule [*]

  Důležitý informace.

  superkarma: 0 30.10.2003, 12:56:23
 20. avatar
  [17] Aja [*]

  Anonym, tak to koukej rychle nějak vyřešit...protože fakt můžeš skončit na ulici.

  superkarma: 0 30.10.2003, 12:38:02
 21. avatar
  [16] Kocicka [*]

  duchod je fajn, ale tata by byl lepsi!

  superkarma: 0 30.10.2003, 10:47:50
 22. avatar
  [13] muflonka [*]

  Ještě mi uniklo, že píšeš o příteli, tak to už vůbec nevím, jak se to řeší, když nejste manželé. To by pak klidně mohl syn dostat tu půlku.

  superkarma: 0 30.10.2003, 10:28:59
 23. avatar
  [12] muflonka [*]

  Anonyme, půlka bytu je automaticky tvoje (je napsaný na tebe a na manžela). Ta druhá půlka se dělí mezi pozůstalé, tj. ty + jeho dítě. Takže ti zůstanou 3/4 bytu, dítěti 1/4 a na tu má ze zákona právo a nemůže se jí vzdát (jeho poručník se jí nemůže vzdát) ani kdyby chtěl. Ale netuším, jak je to v případě, že dítě žije někde jinde se svojí matkou.

  superkarma: 0 30.10.2003, 10:24:30
 24. [11] sun [*]

  uffff, taky to nechci ještě hodně dlouho řešit

  superkarma: 0 30.10.2003, 10:12:21
 25. avatar
  [8] Aja [*]

  Anonym, opravdu to tak je. Ale správcovství majetku přebírá stát nebo poručník uznaný soudem...Nás se pokoušel strýc, který dělal poručníka po smrti našeho otce, neuvést v dědickém řízení. Neprošlo mu to. I když s námi dost vdrbal, protože byl komouš a s kdejakým soudruhem chodil na ryby...

  superkarma: 0 30.10.2003, 09:45:24
 26. avatar
  [7] Žábina [*]

  Raději na to nechci ani pomyslet ...

  superkarma: 0 30.10.2003, 09:40:50
 27. avatar
  [6] Agátka [*]

  Takový důchod asi nikdo nechce získat, je to trochu smutné téma

  superkarma: 0 30.10.2003, 09:29:57
 28. [3] Ronnie [*]

  No, necháme se překvapit, co nám život přinese...

  superkarma: 0 30.10.2003, 08:41:09
 29. [2] Ronnie [*]

  Taky doufám, že to nebudu tak brzy potřebovat... Jen nevím, jestli se v tom budu umět vyznat...

  superkarma: 0 30.10.2003, 08:39:32
 30. [1] helip [*]

  Zajímavé informace, ale doufám, že je nebudu potřebovat.

  superkarma: 0 30.10.2003, 08:18:58

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme