Standard Mezinárodní kynologické federace (Federation Cynologique Internationale - F.C.I.) pro plemeno: Střední malý. FCI standard č. 182 / 18. 4. 2007 / GB.

STŘEDNÍ KNÍRAČ
(Schnauzer)

ZEMĚ PŮVODU: Německo.

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 06. 03. 2007

POUŽITÍ: hlídací a společenský pes.

KLASIFIKACE FCI:

 • Skupina 2 Pinčové a knírači - molosové, švýcarští salašničtí psi a jiná plemena.
 • Sekce 1 Pinčové a knírači.
 • Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:

Knírači byli původně používáni v jihoněmeckém regionu jako stájoví psi, protože se cítili zvláště dobře ve společnosti koní.S horlivostí číhali na všechny hlodavce, aby je okamžitě usmrtili, což jim v minulosti přineslo v lidové mluvě označení krysaři (“rattler“).Při založení klubu pro pinče a knírače v roce 1895 byli vedeni jako drsnosrstí pinčové.

CELKOVÝ VZHLED: středně velký, silný, spíše podsaditý než štíhlý, drsnosrstý.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

 • Kvadratická stavba těla, přičemž kohoutková výška odpovídá zhruba délce trupu.
 • Celková délka hlavy (od špičky nosu k týlnímu hrbolu) odpovídá polovině délky hřbetu (kohoutek až nasazení ocasu).

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA):

Typickými povahovými rysy jsou jeho živý temperament spojený s rozvážným klidem.Charakteristická je dobromyslná povaha, hravost a vyslovená oddanost pánovi.Je velmi milý k dětem, nepodplatitelný, ostražitý, a přesto neštěká zbytečně.Má vysoce rozvinuté smyslové orgány, inteligenci, je vhodný k výcviku, neohrožený, vytrvalý a odolný proti povětrnostním vlivům i nemocem. Tyto vlastnosti dávají kníračovi všechny předpoklady, aby se stal vynikajícím rodinným, hlídacím a společenským psem, který má také přednosti služebního psa.

HLAVA:

MOZKOVNA:

 • Lebka: silná a protažená, bez silně vystupujícího týlního hrbolu. Hlava by měla odpovídat celkové mohutnosti psa. Čelo je ploché a probíhá bez vrásek a rovnoběžně se hřbetem nosu.
 • Stop: vzhledem k obočí se zdá být výrazně vyjádřen.

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:

 • Nosní houba: nosní houba je dobře vyvinutá, s velkými nosními dírkami a je vždy černá.
 • Tlama: končí tupým klínem. Hřbet nosu je rovný.
 • Pysky: černé, pevně a hladce přiléhající k čelistem, uzavřený koutek tlamy.
 • Čelisti / zuby:silná horní i dolní čelist.Úplný chrup (42 zubů podle zubního vzorce) s nůžkovým skusem je silně vyvinutý, dobře uzavřený, čistě bílý.Žvýkací svaly jsou silně vyvinuté, ale pravoúhlý tvar hlavy (s vousem) nesmí být narušován příliš silně vyvinutými lícemi.
 • Oči:středně velké, oválné, směřující dopředu, tmavé, s živým výrazem;oční víčka dobře přiléhající.
 • Uši:klopené uši, vysoko nasazené, ve tvaru V, vnitřní okraje uší přiléhají k lícím a jsou neseny stejnoměrně, otočeny směrem dopředu ke spánkům, přičemž rovnoběžný ohyb nesmí přesahovat přes temeno hlavy.

KRK:

Silná, svalnatá šíje je ušlechtile klenutá.Krk harmonicky přechází v kohoutek.V nasazení silný, jinak štíhlý, ušlechtile klenutý a odpovídající celkové mohutnosti psa.Kůže na hrdle těsně a bez záhybů přiléhá.

TRUP:

 • Horní linie z profilu:vychází z kohoutku, směrem dozadu lehce klesá.
 • Kohoutek:tvoří nejvyšší bod horní linie.
 • Hřbet:silný, krátký a pevný.
 • Bedra:krátká, silná a hluboká.Vzdálenost od posledního žeberního oblouku ke kyčli je krátká, aby pes byl kompaktní.
 • Záď:probíhá s lehkým zaoblením, nepozorovaně přechází v nasazení ocasu.
 • Hruď:středně široká, oválného průřezu, dosahující až k loktům.Předhrudí je výrazně vyvinuté díky špičce hrudní kosti.
 • Dolní linie z profilu a břicho:slabiny nejsou nadměrně vtažené, s dolní stranou hrudního koše tvoří elegantně prohnutou linii.

OCAS: ponechán přirozeně, žádoucí je šavlovité nebo srpovité nesení ocasu.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY:

 • Všeobecně:Při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny robustní, rovné a nejsou postaveny příliš úzce.Předloktí jsou při pohledu ze strany postavena rovně.
 • Plece:Lopatka pevně přiléhá ke hrudníku, po obou stranách hřebene lopatky dobře osvalená a nahoře přesahuje trnové výběžky hrudní páteře.Uložené pokud možno šikmo a dobře dozadu skloněné, úhel k vodorovné linii tvoří zhruba 50°.
 • Nadloktí:dobře přiléhá k trupu, je silní a svalnaté, svírá úhel s lopatkou zhruba 95° až 105°.
 • Loket:dobře přiléhající, není vytočen ven, ani vtočen dovnitř.
 • Předloktí:při pohledu ze všech stran dokonale rovné, silně vyvinuté a dobře osvalené.
 • Zápěstí:silné, stabilní, jen nepodstatně se odklánějící od struktury předloktí.
 • Přední nadprstí:při pohledu zepředu svislé, při pohledu ze strany lehce šikmo postavené, silné a lehce pružící.
 • Tlapy hrudních končetin:krátké a kulaté, prsty těsně sevřené a dobře klenuté (kočičí tlapky), s tmavými, krátkými drápy a hrubými polštářky tlap.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

 • Všeobecně:při pohledu ze strany jsou šikmo postavené, při pohledu zezadu jsou rovnoběžné, nejsou postaveny příliš úzce.
 • Stehna:středně dlouhá, široká a silně osvalená.
 • Kolena:nejsou vtočená dovnitř ani vytočená ven.
 • Lýtka:dlouhá a silná, šlachovitá, přecházející v silné hlezno.
 • Hlezno:výrazné zaúhlení, silné, stabilní, není vtočeno dovnitř ani vytočeno ven.
 • Zadní nadprstí (nárt):krátké a kolmo k zemi postavené.
 • Tlapy pánevních končetin:Prsty krátké, klenuté a těsně sevřené;drápy krátké a černé.

CHODY: pružné, elegantní, obratné, volné a prostorné.Hrudní končetiny kmitají co nejdále dopředu, pánevní končetina dosahuje daleko a pruží a poskytuje potřebnou sílu impulzu (posun).Hrudní končetina na jedné straně a pánevní končetina na druhé straně se pohybují dopředu současně.Hřbet, vazy a klouby jsou pevné.

KŮŽE: na celém těle těsně přiléhá.

OSRSTĚNÍ

SRST: Srst by měla být drátovitá, tvrdá a hustá.Skládá se z husté podsady a krycí srsti, která nesmí být nikdy příliš krátká, je tvrdá a dobře přiléhá k tělu.Krycí srst je drsná, dostatečně dlouhá, aby bylo možné zkontrolovat její texturu, není rozježená ani zvlněná.Srst na končetinách má sklony být poněkud měkčí.Na čele a na uších je srst krátká.Typickým znakem plemene je vous, který se tvoří na tlamě a není příliš jemný, a dále huňaté obočí, které lehce zastírá oči.

BARVA:

 • čistě černá s černou podsadou;
 • pepř a sůl.

U psů se zbarvením pepř a sůl je chovatelským cílem střední odstín se stejnoměrně rozloženým, dobře pigmentovaným pepřením a šedou podsadou.Přípustné jsou barevné odstíny od tmavě ocelově šedé až po stříbřitě šedou.Všechny barevné odstíny musí vykazovat tmavou masku, která podtrhuje výraz a musí harmonicky ladit s příslušným barevným rázem. Výrazné bílé znaky na hlavě, na hrudi a na končetinách jsou nežádoucí.

VELIKOST A HMOTNOST:

 • Kohoutková výška:Psi a feny: 45 až 50 cm.
 • Hmotnost: Psi a feny: 14 až 20 kg.

VADY:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

Zejména

 • Celkově příliš malá nebo příliš krátká hlava.
 • Těžká nebo kulatá mozkovna.
 • Vrásky na čele.
 • Krátká, špičatá nebo úzká tlama.
 • Klešťový skus.
 • Silně vystupující líce nebo lícní kosti.
 • Světlé, příliš velké nebo kulaté oči.
 • Nízko nesený nebo příliš dlouhý ocas, rozdílně nesené uši.
 • Volná kůže na hrdle.
 • Lalok, štíhlá šíje.
 • Příliš dlouhý, klenutý nebo měkký hřbet.
 • Kapří hřbet.
 • Spadající záď.
 • Nasazení ocasu skloněné k hlavě.
 • Dlouhé tlapy.
 • Mimochod.
 • Příliš krátká, příliš dlouhá, měkká, zvlněná, střapatá, hedvábná, bílá nebo skvrnitá srst nebo jiné příměsi barev.
 • Hnědá podsada.
 • U psů se zbarvením pepř a sůl: úhoří pruh nebo černé sedlo.
 • Nadměrná nebo nedostatečná výška o 1 cm.

TĚŽKÉ VADY

 • Těžkopádná nebo příliš lehká, nízká nebo vysokonohá stavba těla.
 • Pohlavní výraz druhého pohlaví (například fena se samčím výrazem).
 • Ven vytočené lokty.
 • Strmé zaúhlení nebo sudovitý postoj pánevních končetin.
 • Dovnitř vtočená hlezna.
 • Nadměrná nebo nedostatečná velikost o více než 1 cm a méně než 3 cm.

VYLUČUJÍCÍ VADY

 • Plaché, agresivní, zlomyslné, přehnaně nedůvěřivé, nervózní chování.
 • Malformace libovolného druhu.
 • Nedostatečný typ.
 • Vady chrupu jako předkus, podkus, zkřížený skus.
 • Hrubé vady v jednotlivých oblastech – například vady stavby těla, vady osrstění a vady barev.
 • Nadměrná nebo nedostatečná výška o více než 3 cm.

Jedinci vykazující fyzické nebo povahové abnormality musí být diskvalifikováni.

Pozn.:psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie)

Poznámka

Tento standard není v čase aktualizovaný. Aktuální standard vždy najdete na těchto stránkách:

Reklama