Standard Mezinárodní kynologické federace (Federation Cynologique Internationale - F.C.I.) pro plemeno: Kavkazský pastevecký pes. FCI standard č. 328 / 2. 3. 2011 / EN.

KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES
(Kavkazskaïa Ovtcharka)

TRANSLATION: Anna Samsonova. Revised by Renée Sporre-Willes / Original version: (EN).

Překlad: Klub kavkazských pasteveckých psů

ZEMĚ PŮVODU: SSSR.

POD ZÁŠTITOU: Ruska.

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU:13.10.2010.

VYUŽITÍ: Hlídací pes.

ZAŘAZENÍ DLE FCI:

 • Skupina 2 Pinčové a knírači Typ – Molosoidní plemena, svýcarští salašničtí psi
 • Sekce 2.2 molossoidní plemena horského typu
 • Bez zkoušky výkonu.

STRUČNÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Předpokládá se, že kavkazský pastevecký pes (KPP) pochází ze starověkých psů z Kavkazu.

Rozšíření tohoto plemene zahrnuje oblasti od kavkazských hor po travnaté stepi jižního Ruska.

Na formování plemene neměl vliv pouze přirozený výběr, ale také tradice národů osidlujících oblast Kavkazu. V minulosti byli KPP používáni k ochraně stád a bydlišť před predátory a jinými útočníky. První zmínka o velkých molossoidních psech používaných v armádě arménského cara Tigrana II se datuje od 1. století př. n. l..

Chovatelská práce s plemenem začala na konci 20. let 20. století v SSSR. V procesu selekce se vždy kladl důraz na nezbytnost takových vlastností, jako fyzická síla, sebevědomí, nebojácnost, velice rozvinutý sluch, dobrý zrak a hustá, nepromokavá srst.

Všechny tyto vlastnosti, stejně tak jako jejich vytrvalost, dovolují lidem používat KPP ve všech klimatických podmínkách včetně těch nejdrsnějších.

CELKOVÝ VZHLED:

Kavkazský pastevecký pes je harmonicky stavěný, veliký, silný pes s masivní kostrou a mohutným svalstvem, nepatrně obdélníkového formátu.

Pohlavní výraz je dobře vyjádřený. Samci v porovnání se samicemi jsou osvalenější s dobře vyvinutým kohoutkem a větší hlavou. Jsou také celkově masivnější a mají kratší tělo než feny.

Samci s typem delší srsti mají výrazně zřetelnou hřívu.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

Délka těla přesahuje výšku v kohoutku o 3-8 %. Délka předních končetin činí v průměru 50-52 % výšky v kohoutku. Délka lebky je s délkou čenichu v poměru 3:2.

POVAHA A TEMPERAMENT:

Chování je vyrovnané, aktivní, sebevědomé, nebojácné a nezávislé. Kavkazský pastevecký pes je oddaný svému pánovi, je vynikajícím strážním psem.

HLAVA

MOZKOVNA: Hlava je mohutná, masivní, široké lícní kosti. Při pohledu shora hlava připomíná tupý klín se širokou základnou.

Lebka: Masivní a široká, téměř ploché čelo rozdělené výraznou mělkou čelní brázdou. Nadočnicové oblouky jsou vyvinuty, ale ne vystupující. Týlní hrbol nevystupuje.

Stop: Vyjádřený, ale ne příliš výrazně.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: Černá, veliká, s přiměřeně otevřenými nozdry, nevystupující mimo obrys tlamy. U strakatých nebo skvrnitých psů je žádoucí černá nosní houba, ale není povinná (ale geneticky modrý nebo játrově hnědý čenich není povolen).

Tlama: Široká a hluboká, postupně se zužující k čenichu, se silnými čelistmi a bradou, široký kořen a hřbet nosu, dobře vyplněna pod očima. Horní linie tlamy a lebky jsou paralelní.

Pysky: Silné, těsně přiléhající, s dobrým pigmentem.

Čelist / Zuby: Zuby by měly být zdravé, bílé, silné; řezáky jsou těsně přiléhající k sobě a v jedné linii. Úplný nůžkový nebo klešťový skus (tj. 42 zubů).

Poranění, zlomení nebo vyražení řezáků či špičáků, které nemá vliv na použití skusu, nevadí; stejně tak absence zubů PM1

Líce: Dobře vyvinutý jařmový oblouk, zdůrazněný výraznými žvýkacími svaly.

Oči: Přiměřeně velké, oválné, ne příliš hluboko zasazené, široké a šikmo posazené. Barva je různých odstínů od tmavě hnědé po lískově oříškovou. Oční víčka jsou černá, suchá a těsně přiléhající. Výraz je vážný, pozorný a zvídavý.

Uši: Středně velké, silné, trojúhelníkového tvaru přirozeně visící, vysoko a široce posazené. Vnitřní část ucha přiléhá k lícím. Uši jsou tradičně kupírované v zemi původu. Přirozené uši mají stejnou hodnotu.

KRK: Střední délky, silný, nízko nasazený, oválný v průřezu. Límec je výrazný zejména u samců.

TRUP:

Velmi dobře vyvinutý ve všech rozměrech, široký, dobře osvalený a dobře vyvážený.

Kohoutek: Dobře vyjádřený, přiměřeně dlouhý. Výška v kohoutku mírně převyšuje výšku v kříži.

Hřbet: Rovný, široký, pevný.

Bedra: Krátká, široká, mírně klenutá.

Záď: Středně dlouhá, široká, oválná, mírně se svažující ke kořenu ocasu.

Hrudník: Dlouhý, široký, dobře vyklenutý, celkově hluboký stejně tak jako v jeho přední části, v průřezu je široce oválného tvaru. Žebra jsou pružná, falešná žebra jsou dlouhá. Předhrudí je výrazné.

Spodní linie a břicho: Břicho je mírně vtažené směrem dozadu.

OCAS: Vysoko nasazený, ve tvaru srpu nebo stočený. V klidu visící dolů dosahující k hleznům, když je pes vzrušen, může být ocas nesen nad linií hřbetu.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Dobře osvalené. Při pohledu zpředu jsou přední končetiny rovné, paralelní a široce postavené.

Ramena:Silně osvalená. Středně dlouhá, široká, svažující se do úhlu přibližně 100°s nadloktím. Rameno pevně přiléhá proti hrudníku.

Nadloktí:Silné a svalnaté, těsně přiléhající.

Lokty: Umístěny striktně vzadu v souběžné ose, nejsou vytočené dovnitř ani ven.

Předloktí:Rovné, masivní, přiměřeně dlouhé, dobře osvalené; zaoblené v průřezu.

Nadprstí: Krátké, masivní, při pohledu zepředu a ze strany téměř rovné.

Tlapy: Veliké, okrouhlé, prsty dobře klenuté, dobře sevřené.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Při pohledu zezadu rovné, rovnoběžné a přiměřeně široké. Kolena a hlezna z pohledu ze strany jsou dostatečně dobře zaúhlená. Pánevní končetiny by se neměly být umístěny příliš vzadu.

Stehno: Široké, dobře osvalené, přiměřené dlouhé.

Koleno:Dostatečně dobře zaúhlené.

Lýtko - bérec:Široký, dobře osvalený, přiměřené dlouhý.

Hlezno:Široké a štíhlé, dostatečně dobře zaúhlené, pevné, nevybočuje dovnitř ani ven.

Nadprstí: Není dlouhé, masivní, z pohledu zepředu a ze strany téměř rovné.

Tlapy: Veliké, okrouhlé, prsty dobře klenuté, dobře sevřené.

CHŮZE / POHYB: Volný, pružný, pohyb beze spěchu s dobrou razancí pánevních končetin. Dobrá stabilita ve všech kloubech a s dobrou koordinací. Typickým pohybem je klus. Kohoutek je ve stejné úrovni jako záď a linie hřbetu je při pohybu poměrně stabilní.

KŮŽE:Silná, dostatečně pružná, bez záhybů a vrásek.

OSRSTĚNÍ:

Srst: Rovná, hrubá, odstávající srst s dobře vyvinutou podsadou. Délka krycí srsti stejně tak jako podsady by neměla být kratší jak 5 cm. Na hlavě a předních končetinách je srst kratší a hustší. Ocas je zcela pokryt hustou srstí a vypadá silně a huňatě. Delší vrchní srst utváří “kartáče” na uších, “hřívu” okolo krku a “kalhoty” na zadních stranách stehen.

Barva:Jakékoli jednobarevné zbarvení, strakatá nebo skvrnitá forma. Kromě celočerné, zředěná černá nebo černé v jakékoli kombinaci nebo geneticky modré či játrově hnědé.

VÝŠKA A VÁHA:

Výška v kohoutku:

 • Psi: Žádoucí výška je 72-75; Minimálně 68 cm;
 • Feny: Žádoucí výška je 67-70 cm; Minimálně 64 cm.

Větší vzrůst při harmonické stavbě těla je akceptován.

 • Váha: Psi: Minimálně: 50 kg;
 • Feny: Minimálně: 45 kg.

VADY:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a blaho psa.

ZÁVAŽNÉ VADY:

 • Příliš lehká nebo příliš těžká stavba těla.
 • Nedostatek sebevědomí.
 • Odchylky od pohlavního výrazu.
 • Hlava malá v poměru k tělu, jemná, úzká, dlouhá, lymfatická, hranatá nebo kulatá hlava.
 • Silně výrazný stop.
 • Čenich: dolu směřující; nahoru směřující či špičatý.
 • Zuby příliš malé, široce umístěné, řezáky nejsou posazeny v jedné rovině, jakákoli odchylka od zubního standardu (kromě absence PM1).
 • Nedostatečně výrazné lícní kosti.
 • Oči velké, vypouklé, velmi světlé, viditelná spojivka, svěšená oční víčka.
 • Uši velké, úzké, posazené příliš nízko.
 • Vyklenutý nebo prověšený hřbet; dlouhá, spáditá nebo klenutá bedra, zadek výše než kohoutek.
 • Kvadratické tělo, příliš zavalité, příliš dlouhé, úzké vpředu i vzadu, příliš dlouhé nohy, hrudník velmi krátký, plochý či mělký; krátká či strmá záď.
 • Vrozená krátkoocasost, bezocasost
 • Slabé kosti, svaly a vazy v kloubech.
 • Nesprávné úhlení.
 • Zkřivené předloktí
 • Nevyvážený pohyb.
 • Nedostatek razance v pánevních končetinách.
 • Srst, která je velmi jemná, kudrnatá; velmi krátká krycí srst nebo chybějící podsada.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 • Agresivní nebo příliš bázliví jedinci.
 • Jedinci vykazující zjevné fyzické nebo povahové odchylky musí být vyloučeni.
 • Jakákoli odchylka od požadovaného skusu.
 • Neúplný chrup (chybějící jakýkoli zub kromě třetích stoliček (M3) nebo prvních premolárů (PM1)).
 • Entropium.
 • Skvrnité oči, tmavě modré, oči se zeleným nádechem, nebo oči rozdílné barvy.
 • Kupírovaný ocas.
 • Stálý mimochod nebo nemožnost ocenit pohyb.
 • Černá barva v jakékoli podobě, celočerná, zředěná černá, strakatá, tečkovaná nebo černé sedlo (kromě masky).
 • Genetická modrá barva v jakékoli podobě nebo odstínu.
 • Modrošedě pigmentovaný čenich, pysky a okraje očních víček.
 • Genetická hnědá barva v jakékoli podobě nebo odstínu.
 • Geneticky hnědý čenich, pysky a okraje očních víček.
 • Černá barva s pálením, modrá nebo hnědá.
 • Vzrůst nižší než minimální výška.
 • Vážné odchylky od pohlavního typu u samců.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie)

Poznámka

Tento standard není v čase aktualizovaný. Aktuální standard vždy najdete na těchto stránkách:

Reklama