Standard Mezinárodní kynologické federace (Federation Cynologique Internationale - F.C.I.) pro plemeno: Český fousek. FCI standard č. 245 / 7. 8. 1998 / F.

Český fousek
(Barbu Tcheque)

Překlad: textupravil Dr. J.-M.Paschoud

Překlad z francouzštiny: Helena Dvořáková

Původ: dříve Československo, nyní Česká republika.

Datum zveřejnění platného standardu: 21.05.1963

Použití: ohař

Klasifikace FCI:

 • Skupina 7 ohaři
 • Sekce 1.3 kontinentální ohaři hrubosrstí, typu grifona
 • S pracovní zkouškou.

Krátký výtah z historie:

V období před první světovou válkou byl český fousek nejrozšířenějším hrubosrstým ohařem, který se vyskytoval na území bývalého Československa. První světová válka a její následky téměř zapříčinily zánik tohoto plemene, ale později se začalo s jeho regenerací. Základem této regenerace se stalo několik původních typických jedinců, z nichž se podařilo systematickým chovem dosáhnout současného moderního typu českého fouska, který zaujímá druhé místo mezi loveckými plemeny, používanými v České republice a na Slovensku.

Celkový vzhled:

Český fousek je ušlechtilý ohař, střední velikosti, téměř čtvercového rámce, s hrubou srstí, jehož celkový vzhled svědčí o odolnosti a síle. Má vrozené schopnosti pro práci v poli, ve vodě i v lese, což znamená, že je to pes pro všestranné využití. I přes svoji ostrost na škodlivou zvěř je snadno cvičitelný a ovladatelný, jakož i dobře spolupracuje se svým pánem.

Hlava:

Je suchá, poměrně úzká a dlouhá, vysoko nasazená na krku. Nosní hřbet je poněkud delší než mozkovnaa je mírně klenutý.

Mozková část:

 • Mozkovna: v horní části čela a na temeni je mozkovna mírně vyklenutá a velmi mírně zaoblená. U psů je poněkud širší než u fen. Nadočnicové oblouky jsou výrazné a oční jamky hluboké a tak zřetelné, že hlava působí dojmem, že je hranatá a oční důlky jsou hluboké. Týlní hrbol je nevýrazný.
 • Stop: je středně výrazný, ale zřetelný.

Obličejová část:

 • Nos: je široký, nozdry jsou dobře otevřené a citlivé. Nosní houba je vždy tmavě hnědá.
 • Pysky: jsou středně vyvinuté, přiléhající, nikoli volné, horní pysk poněkud překrývá spodní.
 • Čelisti/Zuby: čelisti jsou mohutné, perfektně tvarované, dobře osvalené. Zuby jsou silné, s nůžkovým skusem, chrup je úplný.
 • Oči: oči mají mandlový tvar, dobrotivý výraz a svědčí o přirozené bystrosti. Oko musí být dost tmavé; je zbarveno tmavě jantarově nebo ořechově hnědě. Oční víčka těsně přiléhají k oční kouli, kterou úplně rámují, jsou pigmentována černošedě.
 • Uši: uši jsou nasazené velmi vysoko, mají široký úpon, ke konci se zužují. Délkou dosahují do dvou třetin lící, na konci jsou mírně zaoblené. Uši dobře přiléhají k bočném stranám hlavy.

Krk: krk je středně dlouhý, se správně vyvinutým svalstvem, je suchý a vysoko vsazený do hrudi. Jeho linie je poněkud klenutá.

Tělo:

 • Hřbet: Hřbet je krátký a pevný, kohoutek je výrazný, hřbet je rovný, postupně přecházející směrem k zádi.
 • Bedra: bedra jsou krátká, relativně široká mírně klenutá.
 • Záď: záď je jen mírně spáditá, široká a dostatečně dlouhá.
 • Hrudník: při pohledu zepředu má hruď s přiléhajícími lopatkami tvar lyry. Hrudník má oválný průřez a jeho šířka je v souladu s celkovou stavbou těla. Spodní strana hrudníku musí dosahovat nejméně k loketnímu kloubu. Hruď je široká a předhrudí musí být výrazné. Hrudní koš je tvořen dobře klenutými žebry, která jsou ve správném poměru k jejich délce.
 • Břicho: břicho je mírně vtažené, aby umožňovalo snadný pohyb. Nikdy nesmí působit dojmem, že pes je vychrtlý.
 • Ocas: křížová kost má takovou polohu, že její osvalení nemá vliv na nesení ocasu. Ten je nesen horizontálně v linii hřbetu nebo mírně vzhůru. Nasazen je ve výši prodloužené linie hřbetu. Je středně silný, krátí se ze tří pětin svojí délky.

Končetiny:

Hrudní končetiny:

 • Lopatka: lopatka je dobře osvalená, šikmo uložená, svírá s ramenní kostí tupý úhel.
 • Loket: loketní kloub je mohutný, s mohutným svalstvem.
 • Předloktí: je kolmo postavené, rovné, svalstvo je suché a dobře vyvinuté.
 • Nadprstí: je relativně krátké, téměř kolmo postavené, mírně skloněné dopředu.
 • Přední tlapka: je kompaktní, ve tvaru krátké lžíce, prsty jsou sevřené a klenuté s drápy silnými, tmavě šedými až černými. Polštářky jsou odolné a tvrdé, celé pigmentované. Zvláštností je malý zbytek plovací blány mezi prsty.

Pánevní končetiny:

 • Pánev: je správně dlouhá.
 • Stehna: stehenní kost je silná, mohutně osvalená.
 • Zadní končetiny: jsou postavené poněkud dozadu, což umožňuje psovi snadný pohyb.
 • Hlezno: jeho svalstvo je suché, hlezenní kloub je poměrně nízko u země.
 • Nadprstí: je téměř kolmo postavené, krátké a poměrně silné.
 • Tlapky: mají stejný tvar, jako přední. Paspárky se odstraňují, pokud se vyskytnou.

Pohyb: Je pravidelná v kroku i v klusu, přičemž končetiny nevykazují žádná pohyb dovnitř ani do stran a zadní končetiny se pohybují přesně za končetinami předními.

Srst:

osrstění se skládá ze tří druhů srsti:

 • Z podsady, která je jemná a hustá, dlouhá asi 1,5 cm, která zabraňuje vlhkosti proniknout ke kůži; v létě téměř vylíná.
 • Pesíky v délce 3-4 cm, jsou hrubé a tvrdé, přiléhající k tělu.
 • Vlníky jsou dlouhé 5-7 cm, výrazně tvrdé, rovné. Zvláště výrazné jsou na hrudi, na hřbetě, na slabinách a na lopatkách.

Na končetinách je srst kratší a tvrdší na jejich přední straně, zatímco na zadní straně je delší a tvoří krátké praporce. Ocas nesmí mít kartáč.

Osrstění hlavy: spodní strana lící a pysky jsou pokryté delší a jemnější srstí, která tvoří vous, typický pro toto plemeno. Srst nad očima je výrazná, tvořící šikmo vzhůru trčící obočí. Čelo, temeno a líce jsou pokryté krátkou tvrdou srstí. Srst na uších je krátká, jemná a přiléhavá.

Zbarvení:

tyto barevné rázy jsou přípustné:

 • Tmavý bělouš s plotnami nebo bez nich
 • Hnědák s bíle prokvetlými znaky na hrudi a na dolní části končetin
 • Hnědák beze znaků

Výška a váha:

Kohoutková výška:

 • psi: 60 – 66 cm
 • feny: 58 – 62 cm

Váha:

 • psi: nejméně 28, nejvíce 34 kg
 • feny nejméně 22, nejvíce 28 kg

Chyby:

Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.

 • nepoměr mezi kohoutkovou výškou a délkou těla (ideální je téměř čtvercový rámec, poměr výšky k délce přibližně 9:10, feny mohou být o málo delší)
 • hlava krátká, kónická nebo kulatá
 • vystouplé oči, oči jiné barvy, než jakou uvádí standard
 • uši příliš dlouhé nebo příliš nízko nasazené
 • krk příliš krátký nebo příliš silný, s volnou kůží, která tvoří lalok
 • málo výrazný kohoutek
 • spáditá záď
 • úzká hruď, nevýrazné předhrudí
 • otevřená tlapka, zaječí tlapka; příliš osrstěné nohy
 • srst příliš jemná, příliš krátká nebo příliš dlouhá
 • vous a obočí nedostatečně výrazné (málo typické)
 • chybějící pigmentace
 • převaha bílé srsti (zbarvení strakoše je vylučující)

Ideální míry:

 • Váha: Psi: 34 kg Feny: 25 kg
 • Výška v kohoutku: Psi: 63 cm Feny: 60 cm
 • Délka hlavy: Psi: 28 cm Feny: 23 cm
 • Délka mozkovny: Psi: 14 cm Feny: 11 cm
 • Šířka mozkovny: Psi: 12 cm Feny: 10 cm
 • Délka čenich. partie Psi: 13 cm Feny: 11 cm
 • Šířka hrudního koše: Psi: 20 cm Feny: 18 cm
 • Výška hrudníku: Psi: 25 cm Feny: 23 cm
 • Délka trupu: Psi: 56 cm Feny: 53 cm
 • Obvod hrudníku za loktem Psi: 80 cm Feny: 72 cm
 • Obv. hrud. na posl. žebru Psi: 72 cm Feny: 64 cm

Zahlení kloubů:

 • Úhel scapulo-humerální 110°
 • Úhel humero-radiální 135°
 • Úhel coxo-femorální 110°
 • Úhel femoro-tibiální 125°
 • Úhel tibio-tarsální 135°

Všichni jedinci se znaky anomálního psychického stavu a s poruchami chování budou diskvalifikováni (vyloučeni).

NB: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata úplně sestouplá v šourku.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie)

Poznámka

Tento standard není v čase aktualizovaný. Aktuální standard vždy najdete na těchto stránkách:

Reklama