Standard Mezinárodní kynologické federace (Federation Cynologique Internationale - F.C.I.) pro plemeno: československý vlčák. FCI standard č. 332 / 3. 9. 1999 / GB.

ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK
(Československý vlčiak)

 • ZEMĚ PŮVODU: bývalé Československo
 • PATRONACE: Slovenská republika
 • DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 3. 9. 1999
 • POUŽITÍ: pracovní pes.

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:          

 • Skupina 1 ovčáčtí a honáčtí psi (kromě švýcarských salašnických psů)
 • Sekce 1 ovčáci
 • Zkouška z výkonu.

STRUČNÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ

V roce 1955 byl v tehdejším Československu uskutečněn biologický experiment - křížení německého ovčáka s karpatským vlkem. Experiment prokázal, že potomstvo vzešlé ze spojení psa německého ovčáka a vlčice, stejně jako potomstvo vlka a feny německého ovčáka, je možno vychovat. Velká většina jedinců z těchto spojení splňovala genetické nároky na pokračování chovu. V roce 1965, po skončení experimentu, byl vytvořen plán chovu tohoto nového plemene, který zahrnoval zkombinování užitečných vlastností vlka s příznivými vlastnostmi psa. V roce 1982 byl československý vlčák uznán ústředním výborem chovatelských organizací tehdejšího Československa jako národní plemeno.

CELKOVÝ VZHLED

Pevná konstituce. Nadprůměrná velikost, obdélníkový rámec. Tvarem těla, pohybem, texturou srssti, barvou srsti a masky je podobný vlku.

DŮLEŽITÉ POMĚRY:

 • délka těla : kohoutková výška = 10 : 9.
 • délka čenichové partie : délka mozkovny = 1 : 1,5.

POVAHA / TEMPERAMENT

Živý, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, s rychlými reakcemi. Nebojácný a odvážný. Nedůvěřivý. Velmi oddaný svému pánovi. Dobře odolává rozmarům počasí. Všestranně využitelný.

HLAVA

Symetrická, dobře osvalená. Při pohledu ze strany a shora tvoří tupý klín. Dobře vyjadřuje pohlaví.

MOZKOVNA:

 • Lebka: při pohledu ze strany a zpředu je čelo lehce klenuté. Nevyznačená čelní vráska. Týlní kost jasně zřetelná.
 • Stop: střední.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

 • Nosní houba: oválného tvaru, černá.
 • Tlama: suchá, ne široká; rovný nosní hřbet.
 • Pysky: těsně přiléhající. Uzavřené koutky úst. Okraje pysků jsou černé.
 • Čelisti/Zuby: čelisti silné a symetrické. Dobře vyvinutý chrup, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešťový skus se 42 zuby podle obvyklého zubního vzorce. Pravidelné vsazení zubů.
 • Líce: suché, dostatečně osvalené, nijak výrazně nevystupují.
 • Oči: malé, šikmo uložené, jantarově zbarvené, s dobře přiléhajícími víčky.
 • Uši: vztyčené, tenké, trojúhelníkové, krátké (tj. ne delší než 1/6 kohoutkové výšky). Boční okraje nasazení uší a vnější koutky očí jsou ve stejné linii. Linie spuštěná kolmo ze špičky ucha prochází těsně podél hlavy.

KRK: suchý, dobře osvalený.  V klidu svírá s horizontálou úhel do 40°.  Krk musí být dostatečně dlouhý tak, aby se nos skloněné hlavy dotýkal země.

TRUP

 • Hřbetní linie: plynulý přechod krku v trup. Hřbetní linie je mírně spadající.
 • Kohoutek: dobře osvalený, vyznačený. Nesmí narušovat plynulost hřbetní linie.
 • Hřbet: pevný a rovný.
 • Bedra: krátká, dobře osvalená, ne příliš široká, mírně spadající.
 • Záď: krátká, dobře osvalená, ne příliš široká, mírně spáditá.
 • Hrudník: symetrický, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru, zužující se směrem k hrudní kosti. Hloubka hrudníku nedosahuje až k úrovni loktů. Špička hrudní kosti nepřesahuje ramenní klouby.
 • Spodní linie a břicho: napjaté, vtažené břicho. Mírně vtažené slabiny.

OCAS: vysoko nasazený, nesený svěšený přímo dolů. V afektu šavlovitě zvednutý.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY
Hrudní končetiny jsou rovné, silné, suché a v užším postoji s mírně vytočenými tlapkami.

 • Plece: ramenní lopatka je umístěna poměrně daleko vpředu, dobře osvalená. Svírá s horizontálou úhel téměř 65 stupňů.
 • Nadloktí: silně osvalené, svírá s ramenní lopatkou úhel 120 až 130 stupňů.
 • Lokty: těsně přiléhající, nejsou vytočené dovnitř ani ven, dobře vyznačené, pohyblivé. Nadloktí a předloktí svírají úhel asi 150 stupňů.
 • Předloktí: dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí a nadprstí je 55 % kohoutkové výšky.
 • Kloub nadprstí: pevný, pružný.
 • Nadprstí: dlouhé, svírá úhel nejméně 75 stupňů se zemí. V pohybu mírně pruží.
 • Přední tlapky: velké, vytočené mírně ven. Podlouhlé klenuté prsty a silné, tmavé drápky. Dobře vyznačené, pružné, tmavé polštářky.

PÁNEVNÍ KONČETINY
Mohutné. Pánevní končetiny v postoji rovnoběžné. Myšlená vertikální linie, spuštěná z hrbolku kosti sedací, prochází středem hlezenního kloubu. Paspárky jsou nežádoucí a musí se odstraňovat.

 • Stehno: dlouhé, dobře osvalené. S pánví svírá úhel 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný a pružný.
 • Koleno: silné a pružné.
 • Bérec: dlouhý, suchý, dobře osvalený. Svírá úhel asi 130 stupňů s hleznem.
 • Hlezenní kloub: suchý, pevný, pružný.
 • Hlezno: dlouhé, suché. Téměř kolmé k zemi.
 • Zadní tlapky: podlouhlé, klenuté prsty se silnými tmavými drápky. Výrazné polštářky.

POHYB: harmonický, lehkonohý, prostor dobře pokrývající klus, při němž se končetiny pohybují co nejníže nad zemí. Hlava a krk jsou téměř v horizontální linii. V chodu pohyb mimochodem.

KŮŽE

Pružná, přiléhající, bez vrásek, nepigmentovaná.

OSRSTĚNÍ:

SRST: rovná a uzavřená.Zimní a letní srst se velmi liší. V zimě převládá velmi hustá podsada, která spolu s krycí srstí vytváří husté pokrytí celého těla. Srst musí pokrývat břicho, vnitřek stehna, šourek, vnitřní část ucha a plochu mezi prsty. Dobře osrstěný krk.

BARVA: žlutavě šedá až stříbrošedá, s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst také na spodní straně krku a předhrudí. Povolena je i tmavě šedá barva se světlou maskou.

VÝŠKA A HMOTNOST

 • Výška v kohoutku: psi nejméně 65 cm, feny nejméně 60 cm.
 • Hmotnost: psi nejméně 26 kg, feny nejméně 20 kg.

VADY

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

 • příliš těžká nebo příliš lehká hlava.
 • ploché čelo.
 • chybějící dva PM1 (třenové zuby 1) nebo oba  M3 (stoličky 3) nejsou penalizovány. Naproti tomu chybějící jeden M3 a dva PM1 nebo chybějící jeden PM1 a oba M3 jsou považovány za vadu.
 • tmavě hnědé, černé nebo různě zbarvené oči.
 • hrubé ucho. Ucho nasazené nízko nebo vysoko.
 • v klidu vysoko nesený krk, v postoji nízko nesený krk.
 • nevyznačený kohoutek.
 • netypická hřbetní linie.
 • dlouhá záď.
 • dlouhý ocas, nízko nasazený a nesprávně nesený.
 • příliš malé nebo příliš velké zaúhlení hrudních končetin.
 • slabé nadprstí.
 • příliš malé nebo příliš velké zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení.
 • slabě vyznačená maska.
 • krátký krok, vlnivý pohyb.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 • agresivita nebo přílišná bázlivost.
 • nesoulad proporcí.
 • vady chování a povahy.
 • nestandardní hlava.
 • chybějící zuby (kromě 2 PM1 a M3), nepravidelný skus.
 • nestandardní tvar a uložení očí.
 • nestandardní nasazení a tvar uší.
 • lalok.
 • silně spáditá záď.
 • nestandardní hrudník.
 • nestandardní nasazení a nesení ocasu.
 • chybné a nestandardní postavení hrudních končetin.
 • odstávající a nestandardní srst.
 • barvy jiné než uvedené ve standardu.
 • volné šlachy.
 • nestandardní pohyb.

Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie)

Reklama