Standard Mezinárodní kynologické federace (Federation Cynologique Internationale - F.C.I.) pro plemeno: cane corso. FCI standard č. 343 / 12. 3. 1999 / D.

CANE CORSO ITALIANO

ZEMĚ PŮVODU: Itálie

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 12.03.1999

POUŽITÍ: hlídací pes, obranář, policejní pes a stopař

KLASIFIKACE FCI:  

 • Skupina 2, pinčové a knírači, molossové, švýcarští horští a salašničtí psi
 • Podskupina 2.2, psi molosského typu, horští psi
 • Bez zkoušek z výkonu.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:
Cane Corso je přímým potomkem starých římských molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie, v posledních letech se však uchoval především v Apulii a v přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského výrazu „cohors“, což znamená ochránce a strážce domu, dvoru a pozemků.

CELKOVÝ VZHLED:

Středně velký až velký pes. Robustní, silný a mohutně stavěný, přesto elegantní. Jeho jasné linie tvoří jeho plasticky vystupující svaly.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Formát psa je poněkud obdélníkový (délka poněkud přesahuje výšku).. Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT (POVAHA):

Ochránce majetku, rodiny a domácích zvířat. V minulosti se používal ke strážení stád a lovu velké zvěře.

HLAVA:

Velká a typicky molossoidní. Horní podélná linie lebky a tlamy poněkud konvergují.

MOZKOVNA:

 • LEBKA: široká; v jařmových obloucích šířkou odpovídá délce nebo ji poněkud přesahuje. Konvexní přední část lebky se od čela směrem k týlnímu hrbolu výrazně zplošťuje. Viditelná čelní rýha.
 • Stop: vyznačen

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

 • Nosní houba: černá a velká se širokými otevřenými nozdrami na stejné úrovni jako nosní hřbet.
 • Tlama: zřetelně kratší než mozkovna (poměr tlamy k mozkovně je přibližně 1:2), silná, pravoúhlá, téměř stejně široká jako dlouhá. Přední okraj tlamy je rovný, boční linie tlamy jsou rovnoběžné. Hřbet čenichové partie je z profilu rovný.
 • Pysky: horní pysk je středně dlouhý, lehce visí a překrývá dolní čelist, takže dolní okraj tlamy je při pohledu z profilu tvořen okrajem pysků.
 • Čelisti / zuby: Čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus. Klešťový skus je přijatelný, ale nežádoucí.
 • Oči: Střední velikosti, oválné, hledí přímo dopředu, poněkud vystupují. Oční víčka dobře přiléhají k oční bulvě. Barva duhovky co nejtmavší, závisí na barvě srsti. Pohled živý, pronikavý a pozorný.
 • Uši: trojúhelníkové, visící, se širokou základnou vysoko nad jařmovým obloukem. Většinou se kupírují do tvaru rovnostranného trojúhelníku.

KRK: Silný, svalnatý, délkou odpovídá délce hlavy.

TRUP:

Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Robustní a mohutné stavby, není však podsaditý.

 • Kohoutek: Výrazný, posazen výše než záď.
 • Hřbet: rovný, velmi svalnatý a pevný. 
 • Bedra: krátká a pevná.
 • Záď: dlouhá a široká, lehce spadající.
 • Hrudník: ve všech třech směrech dobře vyvinutý, dosahuje až k lokti.
 • Ocas: nasazen dosti vysoko. U kořene je velmi silný. Ocas se kupíruje u čtvrtého obratle. V akci je nesen vysoko, nikdy však zatočený ani vzpřímený.

KONČETINY

Hrudní končetiny
Plece dlouhé, šikmo uložené, silně osvalené

 • Nadloktí silné.
 • Předloktí rovné, velmi silné.
 • Zápěstí a přední nadprstí: pružné.
 • Tlapy: kočičí.

Pánevní končetiny

 • Stehna: dlouhá a široká, při pohledu zezadu konvexní.
 • Lýtko: silné, není masité.
 • Hlezno: přiměřeně úhlené
 • Nadprstí pánevní končetiny: silné a šlachovité
 • Tlapa: poněkud méně kompaktní (oválnější) než u hrudní končetiny.

CHODY: prostorný plný pohyb; klus vydatný; nejobvyklejším způsobem pohybu je klus.

KŮŽE:

Poměrně silná, spíše těsně přiléhající ke tkáni podkoží.

OSRSTĚNÍ

 • SRST: srst krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou podsadou.
 • BARVA: černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá (nažloutlá), jelení červeň, tmavé odstíny žluté; žíhaná (žíhání na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy). U žlutých psů a žíhaných psů černá nebo šedá maska, jež se omezuje na tlamu a nepřesahuje linie oka. Malá bílá skvrna na hrudi, na špičkách tlap a na hřbetě nosu je přípustná.

VÝŠKA A HMOTNOST:

Kohoutková výška (tolerance +/- 2 cm):   

 • psi: 64 až 68 cm
 • feny: 60 až 64 cm

Hmotnost:

 • psi: 45 až  50 kg
 • feny: 40 až 45 kg

VADY:

Všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v přísném poměru se stupněm odchylky.

VÁŽNÉ VADY:

 • Vyslovený paralelismus nebo příliš vyjádřená sbíhavost linií tlamy a mozkovny; sbíhavost bočních linií tlamy.
 • Částečná depigmentace nosní houby
 • Nůžkový skus; výrazný předkus
 • Ocas: kroužkující, ocas nesený svisle
 • Pohyb - neustálý mimochod i v klusu
 • Velikost: nedostatečná nebo nadměrná velikost

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:

 • Divergující horní linie tlamy a mozkovny
 • Celková depigmentace nosní houby
 • Výrazně konkávní hřbet nosu, konvexní hřbet nosu
 • Podkus
 • Částečná nebo oboustranná depigmentace očních víček, oči různých barev, skleněné oko, oboustranné šilhání
 • Vrozená ztráta ocasu; vrozeně deformovaný ocas (kupírovaný nebo nekupírovaný)
 • Srst středně dlouhá, nebo zcela krátká, srst tvořící praporce
 • Všechny barvy neuvedené ve standardu; příliš velké bílé skvrny

Pozn.: Psi musí mít očividně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.

Překlad: Antonio Morsiani, Dr. J.-M.Paschoud a paní Elke Peper

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie)

Reklama