Standard Mezinárodní kynologické federace (Federation Cynologique Internationale - F.C.I.) pro plemeno: Briard. FCI standard č. 113 / 23. 1. 2009 / F.

BRIARD
BERGER DE BRIE

PŮVOD: Francie.

Překlad: Helena Dvořáková

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PLATNÉHO STANDARDU: 04.11.2008.

POUŽITÍ: pes ovčácký a hlídací.

KLASIFIKACE FCI :

 • Skupina 1  Psi ovčáčtí a pastevečtí(s výjimkou švýcarských salašnických plemen)
 • Sekce 1 Psi ovčáčtí. S pracovní zkouškou.

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE : Velmi dlouho byl znám pod jménem « francouzský nížinný ovčák ». Až v roce 1809 jej otec Rozier ve svém díle « Kompletní učebnice zemědělství » poprvé nazývá jménem « ovčák z Brie ».

Byl chován a šlechtěn pro svoje schopnosti vést a hlídat stáda. Byl rovněž využíván francouzskou armádou v průběhu obou světových válek, mezi jiným jako strážní pes a jako pes, pomáhající vyhledávat zraněné na bitevním poli.

CELKOVÝ VZHLED : Briard je pes odolný, pohyblivý, svalnatý, vyvážené tělesné stavby, živý a ostražitý.

DŮLEŽITÉ PROPORCE : Brieský ovčák je pes obdélníkového rámce. Délka těla, od předního výstupku lopatky až k sedacímu hrbolu musí být poněkud větší, než je výška v kohoutku.

Hlava je dlouhá : 2/5 kohoutkové výšky. Šířka mozkovny je poněkud menší než je polovina délky hlavy.

POUŽITÍ / POVAHA : Briard má povahu vyrovnanou, není ani agresivní, ani bázlivý. Charakter briarda musí být klidný a odvážný.

HLAVA: Mohutná, dlouhá, pokrytá dlouhou srstí, tvořící vous a knír, obočí mírně zakrývá oči. Při bočním pohledu jsou osy mozkovny a nosního hřbetu paralelní.

ČÁST MOZKOVÁ:

 • Mozkovna: Mohutná, při bočním pohledu jen velmi mírně klenutá.
 • Stop: Zřetelný, je v poloviční vzdálenosti mezi týlním hrbolem a koncem nosu.

ČÁST OBLIČEJOVÁ :

 • Nosní houba: Nosní houba je velká. Nozdry jsou dobře otevřené. Nosní houba je vždy černá, s výjimkou modrých jedinců, jejichž nosní houba je modrá nebo namodralá.
 • Čenichová partie: Konec nosu je spíše hranatý. Čenichová partie je mohutná, dostatečně široká, nikdy špičatá.
 • Nosní hřbet : Rovný.
 • Pysky : Přiléhající.
 • Čelisti, zuby: Čelisti jsou silné, zuby bílé. Mají nůžkový skus.
 • Oči: Oválné. Horizontálně uložené, dobře otevřené, spíše velké, tmavě zbarvené. U modrých jedinců jsou přijatelné světlejší oči.
 • Uši : Vysoko nasazené, nepřiléhající těsně k hlavě, spíše krátké, pokud jsou ponechány v přirozené délce. Délka ušní chrupavky nekráceného ucha musí být stejná nebo menší než polovina délky hlavy. Uši jsou vždy ploché a pokryté dlouhou srstí. Pokud jsou kráceny, ve státech, kde tento zákrok není zakázán, musí být neseny rovně vztyčené, jejich osy nesmí být ani sbíhavé, ani rozbíhavé.

KRK: Krk je svalnatý a dobře vsazený mezi lopatky.

TRUP:

 • Horní linie: Hřbet je rovný. Bedra jsou krátká a pevná.
 • Záď : Mírně skloněná, lehce zakulacená.
 • Hrudník : Široký a dlouhý, hluboký, dosahující k loktům ; žebra dostatečně klenutá.

OCAS: Nekrácený, nesený nízko, dosahuje nejméně k hlezennímu kloubu, není vytočený ke straně, tvoří mírný háček ve tvaru « J ». V pohybu může být ocas nesený poněkud výše, v prodloužené linii hřbetu.

KONČETINY: Svalnaté, se silnými kostmi a korektním úhlením.

HRUDNÍ KONČETINY:

 • Lopatky: Šikmo uložené, svírající správný úhel, středně dlouhé, dobře přiléhají k hrudnímu koši.
 • Lokty : Postavené v ose těla.
 • Předloktí: Rovné a svalnaté.
 • Nadprstí : Mírně šikmé při bočním pohledu.
 • Tlapky: Silné, kulaté, postavené v ose těla. Drápy jsou vždy černé (s výjimkou modrých jedinců) a polštářky jsou tvrdé. Prsty musí být sevřené a dobře klenuté.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Stehna: Svalnatá.

 • Hlezna : Nepříliš nízko u země, korektně zaúhlená.
 • Zánártí : Perfektně kolmo postavené při pohledu zezadu.
 • Tlapky: Silné, kulaté, postavené v ose těla. Drápy jsou vždy černé (s výjimkou modrých jedinců) a polštářky jsou tvrdé. Prsty musí být sevřené a dobře klenuté.

Paspárky: Podle tradice si ovčáci zachovali dvojitý paspárek. Paspárky formují dvojité, dobře oddělené palce s vyvinutými drápy, umístěné co nejníže u tlapky.

POHYB: Pravidelný, pružný, harmonický, značící, že pes se pohybuje a pracuje s minimálním vypětím sil a minimální únavou. Briard musí mít dlouhý klus s prostorným krokem a silnými impulsy, vycházejícími ze zádi.

OSRSTĚNÍ

SRST: Zvlněná, dlouhá, suchá (typ kozí srsti), s jemnou podsadou.

ZBARVENÍ: Vyskytuje se zbarvení černé, plavé, plavé s příměsí černé (uhlované, od mírné do střední intenzity) často s maskou, šedé nebo modré.

Zbarvení teple plavé může vykazovat na koncových partiích světlejší odstín (plavá s pískovou). Zbarvení černé, šedé a modré mohoou mít také tyto partie zbarvené světlejším odstínem. Všechny barvy mohou mít větší či menší příměs šedé.

VÝŠKA:

 • Psi : od 62 cm do 68 cm v kohoutku.
 • Feny : od 56 cm do 64 cm v kohoutku.

VADY :

Všechny odchylky od výše řečeného musí být považovány za vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na zdraví a pohodu psa.

HRUBÉ VADY :

 • Hrubé vady v zaúhlení.
 • Celkové zbarvení příliš světlé.
 • Osrstění : nedostatečně dlouhá srst (méně jak 7 cm), srst měkká, vlnatá.

VYLUČUJÍCÍ VADY :

 • Pes agresivní nebo bázlivý.
 • Stop mělký.
 • Nosní houba jinak zbarvená než černě nebo modře ; viditelná depigmentace.
 • Předkus nebo podkus se ztrátou kontaktu řezáků ; Chybění 2x PM4 nebo chybění jakýchkoli 3 zubů (PM1 nejsou brány v potaz).
 • Příliš světlé oči (žluté), oči skvrnité.
 • Uši stočené, nasazené příliš nízko pod linií očí, porostlé krátkou srstí, uši vzpřímené.
 • Ocas nesený stočený na hřbetě ve formě loveckého rohu, ocas vztyčený.
 • Jednoduchý paspárek nebo úplná absence paspárků na pánevních končetinách.
 • Zbarvení : Bílé, játrové, mahagonové ; dvoubarevné zbarvení ; bílá lysinka, bílá barva na koncích končetin, plavý plášť, plavý plášť s příměsí černé.
 • Výška vybočující z limitu stanoveného standardem s tolerancí +2 cm a -1 cm.
 • Nepovolené zákroky směřující k změně vzhledu psa nebo stopy po nich, chirurgické zákroky sloužící obdobnému účelu.

Všichni psi, na nichž je patrné fyzické postižení anebo vady psychiky, budou vyloučeni.

NB: Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie)

Poznámka

Tento standard není v čase aktualizovaný. Aktuální standard vždy najdete na těchto stránkách:

Reklama