Standard Mezinárodní kynologické federace (Federation Cynologique Internationale - F.C.I.) pro plemeno: bišonek. FCI standard č. 215 / 11. 5. 1998 / D.

BIŠONEK
(Bichon à poil frisé)

PŘEKLAD DO NĚMČINY:  Paní Michèle Schneider, nově formátoval Dr. J.-M. Paschoud.

ZEMĚ PŮVODU: Francie / Belgie.

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 10. 1. 1972.

POUŽITÍ: Společenský pes.

KLASIFIKACE FCI:

 • Skupina 9 Společenští a doprovodní psi.
 • Sekce 1 Bišonci a příbuzná plemena.
 • Bez pracovní zkoušky.

CELKOVÝ VZHLED: Malý, veselý a hravý pes. Čilá povaha. Středně dlouhá tlama. Dlouhá, velmi vlnitá srst, tvarem chlupů připomínající vývrtku; srstí se podobá mongolské koze. Hlava je nesena vysoko a hrdě; tmavé oči mají silný výraz a jejich pohled je živý.

HLAVA

V harmonickém poměru s tělem.

MOZKOVNA

 • Lebka: Lebka na omak spíše plochá, třebaže díky bohaté srsti vypadá kulatá. Mozkovna je delší než tlama.
 • Stop: Málo vyjádřen.

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI

 • Nosní houba: Nosní houba je dobře zaoblená, sytě černá, jemného zrnění a lesklá.
 • Tlama: Tlama nesmí být silná ani těžká, ale ani nesmí být špičatá.   Prohlubeň mezi nadočnicovými oblouky je málo patrná.
 • Pysky: pysky jsou tenké, poměrně suché, i když méně než u šiperky. Dosahují právě tak daleko, aby byl překryt spodní pysk, ale nikdy ne těžké nebo visící pysky;až ke koutku pysků jsou normálně černě pigmentovány; dolní pysk nesmí být příliš těžký ani viditelný, ani povolený; při uzavřené tlamě nesmí být vidět sliznice.
 • Čelisti / zuby: Normální skus, což znamená, že řezáky dolní čelisti stojí bezprostředně proti zubům a těsně za špičkami zubů horní čelisti.
 • Líce: ploché a ne příliš svalnaté.
 • Oči: Tmavé oči jsou lemovány pokud možno tmavými víčky a jsou spíše kulaté, ne mandlového tvaru; nejsou šikmo uložené; jsou živé, ne příliš velké a není vidět bělmo. Nejsou příliš velké ani vystupující jako u belgického grifonka a pekingského palácového psa. Oční jamky nevystupují; oční bulvy nesmí přehnaně vystupovat.
 • Uši: uši visící, bohatě pokryté dlouhou a jemně kučeravou srstí. Je-li vzbuzena pozornost psa, směřují spíše dopředu, ale tak, že se jejich přední okraj dotýká lebky a šikmo neodstává; ušní boltce nesmí dosahovat až k nosní houbě jako u pudla, ale musí končit v polovině délky tlamy. Uši jsou mimochodem mnohem méně široké a tenčí než u zmíněného plemene.

KRK: Krk je opravdu dlouhý a je nesen vysoko a hrdě. Je kulatý a u mozkovny štíhlý; poté se postupně rozšiřuje a plynule přechází do plecí. Jeho délka odpovídá zhruba třetině délky trupu (11 cm ze 33 cm u psa vysokého 27 cm), vezmeme-li za vztažný bod místo, kde vrcholky lopatek stojí proti kohoutku.

TRUP

 • Bedra: Široká a svalnatá, lehce klenutá.
 • Záď: lehce zaoblená.
 • Hruď: Hruď je dobře vyvinutá, hrudní kost vyjádřená, falešná žebra jsou zaoblená a nekončí náhle. Hrudní koš je poměrně velké hloubky.
 • Dolní linie z profilu a břicho: Slabiny jsou dobře přitaženy k břichu. Kůže je tenká a ne příliš volná; to propůjčuje psovi vzhled poněkud podobný chrtům.

OCAS: Ocas je nasazen poněkud hlouběji pod linií hřbetu, než je tomu u pudla. Ocas je obvykle nesen vysoko a odvážně nad hřbetem, na úrovni páteře, aniž by byl zatočen. Není kupírovaný a nesmí se dotýkat hřbetu; bohatá srst ocasu však smí spadat na hřbet.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY

Při pohledu zepředu jsou končetiny rovné, svisle postavené a jemné kostry.

 • Plece: Poměrně šikmo postavené a nevystupují; zdají se být stejné délky jako nadloktí, zhruba 10 cm.
 • Nadloktí: Neodstává od trupu.
 • Loket: Není vytočen ven.
 • Zápěstí: Krátké, při pohledu zepředu rovné; při pohledu ze strany lehce skloněné.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Pánev široká.

 • Stehna: Široká a silně osvalená. šikmo postavená.
 • Hlezno: Ve srovnání s pudlem je hlezno výrazněji zaúhlené.

TLAPY

Šlachovité. Přednost se dává černým drápům. Tato ideální barva je však jen obtížně dosažitelná.

KŮŽE

Pod bílou srstí přednostně tmavě zbarvená; barva kůže pohlavních orgánů je černá, namodralá nebo béžová.

OSRSTĚNÍ

 • SRST: Jemná, hedvábná, tvarem chlupů připomínající vývrtku; velmi volná, podobná srsti mongolské kozy.není hladká ani zapletená; dosahuje délky 7 až 10 cm.
 • ÚPRAVA: Pes může být představen s lehce upravenými tlapami a tlamou.
 • BARVA: Čistě bílá.

VELIKOST

Kohoutková výška by neměla překročit 30 cm. Menší velikosti se dává přednost.

VADY

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

 • Lehký předkus nebo podkus.
 • Srst: Hladká, zvlněná, zapletená, příliš krátká.
 • Pigmentace stoupající do srsti, což má za následek načervenalé skvrny.

VYLUČUJÍCÍ VADY

 • ·      Masově zbarvený nos.
 • ·      Masově zbarvené pysky.
 • ·      Tak silně vyjádřený předkus nebo podkus, že se řezáky již nedotýkají.
 • ·      Světlé oči.
 • ·      Zatočený ocas, šroubovitě stočený ocas.
 • ·      Černé skvrny v srsti.

Pozn.: psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie)

Reklama