Standard Mezinárodní kynologické federace (Federation Cynologique Internationale - F.C.I.) pro plemeno: Beauceron. FCI standard č. 44 / 9. 11. 2006 / GB.

BEAUCERON
(BEAUCKÝ OVČÁK, „ČERVENÁ PUNČOŠKA“)
(Berger de Beauce)

ZEMĚ PŮVODU: Francie

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 25.10.2006

POUŽITÍ: ovčácký a hlídací pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:

 • Skupina 1 ovčáčtí a pastevečtí psi
 • Sekce 1 ovčáci
 • Se zkouškou z výkonu.

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Beaucký pes, Beauceron nebo Červená punčoška jsou jména používaná od konce XIX. století k označování těchto starobylých planinských francouzských ovčáků, kteří jsou všichni stejného typu, s krátkou srstí na hlavě, s hrubým krátkým osrstěním a obvykle kupírovanýma ušima. Na těle měli pálené znaky, zvláště na koncích všech čtyř končetin, což podnítilo chovatele k tomu, aby tyto psy nazývali „červená punčoška“. Srst bývala obvykle černá s pálením, ale také šedá, celá černá nebo celá pálené barvy. Tito psi byli chováni a vybíráni podle svých schopností vést a hlídat stáda ovcí.

CELKOVÝ VZHLED: beauceron je velký, pevně stavěný, robustní, mohutný, dobře stavěný a osvalený, bez znaků lymfatičnosti (hrubosti).

 • DŮLEŽITÉ POMĚRY: beauceron je přiměřený ve všech proporcích. Délka těla od ramenního hrbolku k hrbolku kosti sedací je maličko větší než kohoutková výška.
  Hlava je dlouhá: 2/5 kohoutkové výšky. Výška a šířka hlavy jsou lehce menší než polovina její celkové délky. Mozkovna a čenichová partie jsou stejně dlouhé.

POVAHA / TEMPERAMENT: přímý přístup a sebevědomí. Výraz je přirozený, nikdy plachý nebo ustrašený. Povaha beaucerona je jemná a nebojácná.

HLAVA: hlava je dobře modelovaná s harmonickými liniemi. Při pohledu z profilu leží horní linie mozkovny a čenichové partie v rovnoběžných rovinách.

MOZKOVNA:

 • Lebka: plochá nebo lehce klenutá od jedné strany ke druhé. Čelní rýha je jen málo znatelná, týlní hrbol je znatelný na vršku hlavy.
 • Stop: stop je jen lehce vyjádřený, je v polovině vzdálenosti mezi týlním hrbolkem a špičkou tlamy.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

 • Nosní houba: proporčně odpovídá tlamě, dobře vyvinutá, nikdy s rozštěpem a vždy černá.
 • Tlama: ani úzká ani špičatá.
 • Pysky: pevné a vždy dobře pigmentované. Horní pysk překrývá spodní, bez jakékoliv volnosti. V koutku tvoří lehký záhyb, který musí zůstat uzavřený.
 • Čelisti/Zuby: silné zuby, nůžkový skus.
 • Oči: horizontálně uložené, lehce oválného tvaru. Duhovka musí být tmavě hnědá a v každém případě ne světlejší než tmavěoříšková, i když je světlé pálení (barva srsti). Pro varietu harlekýn jsou povolené březové oči (skvrnité).
 • Uši: vysoko nasazené. Polovztyčené nebo klopené. Neměly by přiléhat k lícím. Jsou ploché a poměrně krátké. Délka ucha je polovina délky hlavy.

KRK: osvalený, dobré délky, harmonicky přecházející v plece.

TRUP:

 • Hřbetní linie: hřbet je rovný. Bedra jsou krátká, široká a dobře osvalená. Záď je jen mírně spáditá.
 • Kohoutek: poměrně patrný.
 • Hrudník: obvod hrudníku je větší než kohoutková výška o více než 1/5. Hrudník je hluboký až k loktům. Je dostatečně dlouhý.

OCAS: nekupírovaný, nesený nízko, dosahuje alespoň k hleznu, není vychýlený do strany, tvoří mírný háček ve tvaru „J“. V pohybu může být ocas nesen výše, v prodloužení hřbetní linie.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: rovné při pohledu ze strany i z profilu.

 • Plece: spadající, středně dlouhé.
 • Předloktí: osvalené.
 • Přední tlapky: velké, kulaté, kompaktní. Drápky jsou vždy černé. Polštářky jsou tvrdé, ale přesto pružné.

PÁNEVNÍ KONČETINY: rovné při pohledu z profilu i zezadu.

 • Stehno: široké a osvalené.
 • Hlezenní kloub: výrazný, ne příliš nízko uložený, špička je zhruba ve ¼ kohoutkové výšky, vytváří otevřený úhel.
 • Záprstí: vertikální, postavené maličko více vzadu než hrbolek kosti sedací.
 • Zadní tlapky: velké, kulaté, kompaktní.
 • Paspárky: ovčáci mají obecně tendenci k zachování dvojitých paspárků. Paspárky tvoří dobře oddělené prsty s drápky, uložené poměrně blízko k tlapce.

POHYB: pružný a volný. Končetiny se pohybují v linii. Beauceron má prostorný klus s dobrým předkrokem.

OSRSTĚNÍ:

SRST: hladká na hlavě, silná, hustá, pevná a přiléhající k tělu, 3 až 4 cm dlouhá. Na stehnech a spodní straně ocasu jsou nevýrazné, ale nezbytné praporce. Podsada je krátká, jemná, hustá a prachová, nejlépe v barvě myší šedi, velmi přiléhavá a neprosvítá přes krycí srst.

BARVA:

a) černá s pálením (černá s pálenými znaky): „červená punčoška“. Černá barva je velmi sytá, pálení je barvy veverky. Pálené znaky jsou rozmístěny následovně:

 • skrvny nad očima.
 • na stranách tlamy, postupně se ztrácející k lícím, nikdy nedosahující až pod ucho.
 • na hrudníku, nejlépe dvě skvrny.
 • pod krkem
 • pod ocasem.
 • na končetinách, postupně se ztrácející směrem vzhůru, v žádném případě nepokrývá více než 1/3 končetiny, poněkud výše sahá na vnitřní straně končetiny.

b) harlekýn (modře skvrnitý s pálenými znaky): šedá, černá s pálením, podíl černé a šedé je stejný, skvrny jsou dobře rozmístěné, někdy převládá černá. Pálené znaky jsou stejné jako pro barvu černou s pálením.

Malá bílá skvrna na hrudníku se toleruje.

VÝŠKA:

Výška v kohoutku:

 • psi: od 65 do 70 cm.
 • feny: od 61 do 68 cm.

VADY:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 • agresivita nebo bázlivost.
 • výška vybočující z hranic stanovených standardem.
 • příliš lehká kostra.
 • příliš světlé oko, březové oko (kromě harlekýnů).
 • rozštěp nosní houby, jiná barva než černá, nepigmentované skvrny.
 • předkus nebo podkus se ztrátou kontaktu, chybějící 3 a více zubů (1. premoláry (třenové zuby) se nezapočítávají).
 • uši přirozeně nesené zcela vztyčené a pevné.
 • zadní tlapky vytočené ven (kravský postoj).
 • jednoduché paspárky nebo chybějící paspárky na pánevních končetinách.
 • ocas krácený nebo nesený nad hřbetem.
 • srst: barva a textura jiná než uvedeno ve standardu. Úplná absence pálených znaků. Střapatá srst. Dobře ohraničená, dobře viditelná bílá skvrna na hrudníku. Pro varietu harlekýn: příliš mnoho šedé barvy, černá barva na jedné straně a šedá na druhé (nerovnoměrné rozložení barev), hlava zcela šedá (bez černé barvy).

Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie)

Poznámka

Tento standard není v čase aktualizovaný. Aktuální standard vždy najdete na těchto stránkách:

Reklama