Standard Mezinárodní kynologické federace (Federation Cynologique Internationale - F.C.I.) pro plemeno: afghánský chrt. FCI standard č. 228 / 27. 1. 2011 / GB.

AFGHÁNSKÝ CHRT

ZEMĚ PŮVODU: Afghánistán

PATRONÁT: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13.12.2010

VYUŽITÍ: Chrt

KLASIFIKACE FCI:   

 • Skupina 10, chrti
 • Sekce 1, dlouhosrstí chrti a chrti s praporci
 • Bez pracovní zkoušky

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE:
První Afghánští chrti dorazili do Británie krátce po roce 1900 a jeden, jménem Zardin, vyhrál v roce 1907 velkolepým stylem londýnskou Crystal Palace show. Toto plemeno je též známo jako Tazi, díky podobě s ruským plemenem toho jména. Jeden z typických chrtů, Afghánský chrt – který, jak jeho jméno napovídá, pochází z hor v Afghánistánu – je lovec a bude lovit, kdykoliv dostane příležitost. V dnešní době je také úchvatným výstavním psem, který musí v sobě spojovat sílu a důstojnost s dlouhou a hedvábnou srstí a má orientální výraz.

CELKOVÝ VZHLED:
Celkové vzezření psa působí dojmem síly a důstojnosti, kombinované s rychlostí a silou.  Hlava je nesena hrdě.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT:
Pro toto plemeno je typický východní, respektive orientální výraz.  Afgánský chrt se dívá na člověka a jakoby „skrze něho“.  Důstojná a zdrženlivá, s určitou vášnivou nespoutaností.

HLAVA

LEBEČNÍ PARTIE:

 • Mozkovna: Dlouhá, ne příliš úzká lebka, se zřetelně vystupujícím týlním hrbolem. Správných proporcí a s dlouhou »kšticí«.
 • Stop: Mírný.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

 • Nosní houba: Přednost má černý nos, u světle zbarvených psů se připouští játrový.
 • Tlama: Dlouhá morda s čelistmi, které prokazují schopnost pevně uchopit.
 • Čelisti / zuby:  Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.  Klešťový skus se toleruje.
 • Oči: Přednost se dává tmavým očím, zlatý odstín však není na překážku.  Jsou téměř trojúhelníkového tvaru, uložené mírně šikmo směrem nahoru od vnitřních koutků k vnějším.
 • Uši: Nasazené nízko a hodně vzadu na hlavě, těsně přiléhající k hlavě.  Kryté dlouhou hedvábnou srstí.

KRK: Dlouhý, silný s hrdým držením hlavy.

TRUP

 • Hřbet: Hřbet je rovný, přiměřeně dlouhý, s dobrým osvalením, s lehce spáditou zádí.
 • Bedra: Rovná, široká a spíše krátká.
 • Záď: Kyčelní kosti dosti zřetelně vystupují a jsou široce posazeny.
 • Hrudník: Přiměřené klenutí žeber a dobrá hloubka hrudníku.

OCAS: Nepříliš krátký.  Nízko nasazený, na konci jednou zatočen.  V pohybu nesen výš.  Řídce osrstěný.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY:

 • Lopatky: Dlouhé a šikmé, dobře uložené vzadu, dobře osvalené a silné, aniž by byly příliš těžké.
 • Nadloktí: dlouhé a šikmo uložené.
 • Lokty:  Při pohledu ze strany jsou na svislici pod kohoutkem.  Těsně přimknuté k hrudnímu koši, nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven.
 • Předloktí: rovné a dobrých kostí
 • Nadprstí: Dlouhé a pružné.
 • Přední tlapa: silná a velká jak do délky, tak do šířky a pokrytá dlouhými hustými chlupy. Prsty klenuté. Polštářky zcela na zemi.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Mocné.  Velká vzdálenost mezi kyčlí a hlezenními klouby a poměrně malá vzdálenost mezi hlezenními klouby a tlapkami.

 • Kolena: Dobře zaúhlená a formovaná.
 • Zadní tlapa: dlouhá ale ne tak široká jako přední, porostlá dlouhou hustou srstí, prsty klenuté. Polštářky zcela na zemi.

CHODY / POHYB: Plynulý a pružný v prvotřídním stylu.

OSRSTĚNÍ

SRST:
Na žebrech, na hrudních i pánevních končetinách a na slabinách dlouhá a velmi jemná srst. U dospělých psů od plecí směrem dozadu a podél hřbetu je srst krátká a uzavřená.  Od čelní partie dozadu dlouhá srst, se zřetelnou hedvábnou »kšticí«.  Na obličejové části je srst krátká.  Uši a končetiny jsou dobře osrstěny.  Záprstí smějí být holá.  Srst se musí přirozeně vyvíjet. Jakékoliv stopy stříhání nebo trimování by měly být penalizovány.

BARVA: Všechny barvy jsou přípustné.

VELIKOST

Ideální kohoutková výška:      

 • psi 68 – 74 cm
 • feny 63 – 69 cm

VADY

Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY

 • Agresivní nebo přespříliš plaší psi
 • Jakýkoliv pes jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, sestouplá v šourku.

Překlad: Kateřina Samková

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie)

Reklama