maria

Je 13. října 1917. Tisíce lidí stojících na polích Cova de Ira sleduje, kterak se Slunce vychýlilo ze svého místa a začalo se pohybovat po obloze. Krom toho měnilo barvy od zlaté, přes růžovou až po modrou.

„Před užaslými zraky davu lidí, jejichž vzezření bylo biblické, když stáli s nepokrytými hlavami a dychtivě hleděli k nebi, se slunce chvělo, provádělo náhlé neuvěřitelné pohyby v rozporu se všemi vesmírnými zákony - podle vyjádření většiny lidí tančilo.“ Tak tohle není výrok fanatického věřícího snílka, ale slova vzdělaného novináře Avelina de Almeida, který podivuhodný jev pozoroval na vlastní oči.

Tahle záhadná hra, kterou předvedlo Slunce, je ještě možná vědecky vysvětlitelná.

  • Jak se ty davy lidí ale dozvěděly, že se chystá nebeské představení, které popře všechny fyzikální a vesmírné zákony?
  • Jak je možné, že celý jev předpověděly tři malé děti pět měsíců dopředu?

Zjevila se nám Panna Marie!

mariaLúcia dos Santos, její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco Marto vedou jako obvykle kolem poledne13. května roku 1917 před sebou stádo ovcí.

Náhle se před nimi zjevuje vysoká postava zalitá zlatavým světlem v kruhu. Je to žena. Postavou mnohem větší než žena lidská. Děti v úžasu hledí na zářící postavu a naslouchají jejímu hlasu.

Budou za ní chodit na stejné místo a naslouchat jí po dobu půl roku!

A ona jim za tuto dobu sdělí tři poselství.

Přestože děti ve skutečnosti netuší, o koho jde, neb se postava nepředstavila, je dospělým po jejich vylíčení okamžitě jasno. Je to Panna Marie.

Děti jsou zajaty a uvězněny.

Je jim dokonce vyhrožováno mučením. Vytrvale ale opakují to samé. Zářící žena se jim zjevuje každý třináctý den v měsíci.

Poslední zjevení, k němuž má dojít právě 13. října, má být důkazem pro všechny. A bylo. A lidé uvěřili a přišli. A viděli.

Víme toho málo o tom, co pozorovali tisíce svědků na nebi. Důležité je, že to prostě věděli dopředu od tří dětí, kterým o tom pověděl Bůh ví kdo.

Co vlastně říkají poselství?

mariaSamotná poselství, jsou stejně záhadná jako samotná postava.

První dvě zveřejňuje Vatikán  téměř hned po jejich oznámení.

Popisuje podle všeobecně přijatého názoru peklo.

Druhé pak varuje před příchodem obrovského světového konfliktu, který vznikne, pokud se v Rusku nedostanou k moci křesťané.

Předpovídá zřejmě události II. světové války.

Záhadou až do dnes zůstává to třetí.

Papežská kurie ho totiž údajně odmítá zveřejnit. Když si ho papež Pius XII. přečte, nechává dokument zapečetit s výrokem, že ho nechá k dispozici svému nástupci.

V říjnu 1958 je po něm zvolen za papeže Jan XXIII.

Ten v roce 1963 novinářům k třetímu poselství říká „Zůstane tajemstvím Vatikánu. Nemůže být svěřeno veřejnosti světa, neboť by to způsobilo světovou paniku.“

Třetí fátimské poselství se nakonec dostává na veřejnost až roku 2000.

Nic kdovíjak šokujícího v něm ale není. Odkazuje jen na důležitost růžence a modlitby.

Mnoho lidí si tedy logicky klade otázku, jestli bylo vůbec zveřejněno opravdové poselství…

Kdo by se přece bál něčeho tak banálního, když otázka pekla a války z pohledu tehdejších představitelů církve byla méně závažná?

Rozumný člověk stojí před tímto vysvětlením s velkou nedůvěrou. Není pravděpodobné, že to, co nám před deseti lety Vatikán odhalil, je skutečně ona třetí událost.

Je to snad takový průšvih?

Možná, možná stojíme před dalším varováním, které se zařadí za varování Sumerů, Mayů, Aztéků i indiánů Hopi. No a dnes již i některých astrologů.

V každém případě, ať už se to s fátimským zázrakem (událost byla prohlášena za zázrak v roce 1930) má jakkoli, děti něco vidět musely, s někým komunikovat musely a musely nějakým způsobem nahlédnout do budoucnosti.

Protože nic jiného by nepřivedlo statisíce lidí v jeden den na jedno místo, aby sledovali něco, co je dodnes předmětem dohadů.

Co viděli?

První vědecká vysvětlení pracovala s myšlenkou davové halucinace nebo davové psychózy. To je podle mého názoru poněkud divné.

„Přijďte a prožijete davovou halucinaci.“ Ne, ne - David Cooperfield byl v té době na houbách. Navíc úkaz byl viděn i lidmi ze 40 kilometrů vzdáleného okolí. Fenomén astronomický rovněž nebyl dodnes potvrzen. Posledním vysvětlením je nějaký meteorologický jev.  

Máme k dispozici celou škálu hypotéz. Od falešného Slunce, které je odrazem toho pravého, až po prachové mračno ze Sahary. Samozřejmě máme k dispozici i UFO a s ním související zjevení, které by pak nebylo Pannou Marií.

I když, my dnes nevíme ani, kdo má být Panna Marie, a o postavě jejího syna a jeho nanebevzetí také nic nevíme.

Jediné, co víme, je,  že tam něco bylo, něco to dětem řeklo a to se stalo.

Co se ale teprve stane, na to si budeme muset počkat. Ovšem my dnes, na rozdíl od davu tehdy, víme houby, kdy a kam si na to divadlo máme jít počkat.

Reklama