Dnes jsem se zaměřila na nemoci, proti kterým neexistuje očkovací látka. To neznamená, že je nelze vyléčit. Někdy je ale léčba obtížná a hrozí následky pro organismus. Je proto nanejvýš vhodné se proti nim chránit co nejpečlivěji.
Do této kategorie spadá i malárie, o které jsme již psali zde.

Mor

Ne, nedělám si legraci. Skutečně je i ve 21. století možné se nakazit morem.
Oblasti výskytu: jižní Vietnam, Indonésie, Barma, Mongolsko, střední Asie. Z afrických zemí jsou to tyto: Madagaskar, Keňa, Namibie, Angola, Zair, Mosambik, Tanzanie, Uganda, Zimbabwe, JAR. Dále se můžete morem nakazit v Peru, Bolívii, a Brazílii. Sporadicky se nákaza objevuje dokonce v USA!
Infikace: Člověk se nakazí nejčastěji od infikovaných blech, které sají krev z hlodavců. V USA byly popsány případy, kdy se člověk nakazil od domácích koček. Inkubační doba je 2-6 dnů.
Projevy: Obvykle začíná vysokou horečkou a zduřením mízních uzlin v okolí místa pokousání, které nápadně zhnědne. Při dýmějovém moru bývají postiženy nejčastěji uzliny v tříslech, podpaží a na krku. Není-li zahájeno léčení, uzliny zhnisají a hnis se krví šíří po těle, což může vyvolat celkovou sepsi. Pacienti s plicní formou moru šíří kapénkovou infekcí primární plicní mor a mohou vyvolat epidemii, proto je nutno takové pacienty izolovat.
Prevence: Prevencí je ochrana insekticidy a repelenty proti blechám, hubení hlodavců v obydlí a jeho okolí a také odstraňování odpadků, které by hlodavce přilákaly. Je třeba vědět, jaké jsou příznaky moru, aby byla léčba zahájena včas.
Léčba: Provádí se antibiotiky. Pokud se s léčením dýmějového moru začne včas (tj. prvních 24 hodin), je možné jej rychle a spolehlivě vyléčit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj obrázku: wikipedia.org)

Amebóza

Oblast výskytu: Tropické a subtropické oblasti s nízkou úrovní hygieny. V ČR se lze setkat s amebózou importovanou, s nákazami získanými od lidí, kteří se infikovali v endemických oblastech. Děti do 5 let (a zejména do 2 let) se nakazí jen zřídka.
Infikace: K nákaze většinou dochází po požití potravin kontaminovaných odolnými cystami améb, zvláště syrové zeleniny. Také prodavači a kuchaři cystonosiči mohou cysty na potraviny přenést. Méně často se člověk nakazí pitím vody obsahující cysty nebo na nehygienických záchodech. Inkubační doba bývá 2-4 týdny, ale může být i kratší nebo naopak trvat až několik měsíců.
Projevy: Krvavé průjmy, bolesti břicha, křeče, úbytek hmotnosti, vzácněji horečka. Mezi možné komplikace ohrožující život pacienta patří protržení střeva a záněty jater.
Prevence: Přísné dodržování hygieny, pití balené vody, mytí rukou, konzumace tepelně upravených potravin.
Léčba: Léčí se antibiotiky.

Ebola (krvácivá horečka)

Oblast výskytu: Především africké země – zejména Demokratická Republika Kongo, Gabon, Uganda a Súdán.
Infikace: Mezi lidmi je virus přenášen přímým stykem s infikovanými tělesnými tekutinami jako je např. krev nebo sliny. Zdá se, že se též může přenášet z opic na lidi, kmen Ebola-Reston snad dokonce vzduchem. Inkubační doba je 2-22 dnů.
Projevy: Počátek nemoci je obvykle náhlý a je charakterizován vysokými horečkami, skleslostí, svalovými bolestmi, bolestmi v kloubech, bolestmi břicha a hlavy. Častým příznakem je i zvracení, průjem, poškození ústní části, zánět spojivek. Stěžejní příznak je krvácení, a to vnitřní i vnější. Obvykle pacient krvácí nejprve skrz trávicí ústrojí, posléze ze všech tělesných otvorů.
Dochází k těžkému poškození vnitřních orgánů, zejména jater (lékaři provádějící pitvu zemřelých popisovali stav jejich jater slovy „jako namixovaná“, či „krvavá kaše“). Počet přeživších pacientů závisí na kmenu viru a na fyzické kondici pacienta. Smrt nebo postupné uzdravování nastává obvykle v rozmezí od šesti do deseti dnů. Úmrtnost se pohybuje od 60 do 90%.
Prevence: Základním pravidlem je udržování alespoň základních standardů čistoty v nemocnicích. Toto zahrnuje např. prosté umývání rukou a sterilizaci injekčních jehel. Protože tohle si těžko pohlídáte, nejlepší radou pro cestovatele je vyhýbat se nemocnicím, pokud je to jen trochu možné. Nenechat se píchat jehlou na více použití, nenavštěvovat pacienty (ebola bývá často zaměněna za jinou chorobu).
Léčba: To je velice komplikovaná záležitost. Účinnost všech známých virostatik je prakticky nulová nebo velice slabá. Sérum získané z přeživších nemocných má jen velmi omezený účinek a jeho výroba a uchovávání jsou neúnosně drahé. Za nejúčinnější způsob léčení se momentálně považují silné dávky séra, virostatik, udržování homeostázy (v rámci možností) a vitamíny. Pacienti musí být důkladně izolováni, personál používá ochranný oděv.

Má se za to, že virus ebola je jeden z nejnebezpečnějších virů, s nimiž se kdy lidstvo setkalo.

horečka Dengue

Oblast výskytu: Všechny tropické oblasti. V posledních letech byla zaznamenána epidemie v Číně, na Filipínách, v Thajsku, Kambodži a také v severní částí jižní Ameriky, ve střední Americe a na Kubě.
Infikace: Přenašečem viru jsou komáři, v západní Africe také opice. Inkubační doba je 3-14 dnů, nejčastěji 7-10 dnů.
Projevy: Velmi vysoká horečka, která může na den odeznít, aby poté opět stoupla. Dále bolesti hlavy, svalů, velké bolesti kloubů, vyrážka, krvácení z dutin. I po vyléčení je pacient týdny až měsíce unavený a trpí depresivními stavy.
Prevence: Prevencí je ochrana před komáry. Pozor, komáři Aedes, kteří dengue přenášejí, jsou aktivní celý den. Také je dobré se vyhýbat blízkému kontaktu s opicemi.
Léčba: Neexistují specifické léky.

Reklama