Rodina

Existují opravdu týrané děti?

 

Přesná statistika týraných dětí neexistuje, neboť u tohoto jednání existuje mimořádně vysoké procento skryté kriminality. Odhaduje se, že obdobně jako v jiných evropských zemích je u nás týráno jedno až dvě procenta dětské populace - v přepočtu na absolutní čísla se jedná o dvacet až čtyřicet tisíc dětí mladších patnácti let! Podle odborných odhadů u nás ročně na následky týrání a špatné péče umírá nejméně padesát dětí. Nejčastějšími oběťmi jsou děti kojeneckého a batolecího věku. V praxi se vyskytuje týrání fyzické, spojené prakticky vždy s týráním psychickým, přinejmenším ve formě obav z dalšího týrání. Není však vyloučeno ani týrání pouze psychické - výhrůžky, nadávky, vzbuzování strachu, výsměch apod.

V naprosté většině případů týrání není odhaleno a trvá po celé dětství. Týrané děti často vůbec nechodí ven ani nenavštěvují žádná kolektivní zařízení, většinou unikají i lékařskému dohledu. Zdraví a život týraného dítěte tak závisí na všímavosti okolí a včasném oznámení skutečností, které týrání nasvědčují. Není to jen povinnost morální, ale i právní, s možností trestního postihu za její zanedbání. Oznámení je nutno učinit orgánům činným v trestním řízení - policii nebo státnímu zastupitelství. Oznamovatel je povinen sdělit skutečnosti, které týrání dítěte nasvědčují, aniž by odpovídal za to, zda se spáchání činu podaří prokázat.

 

Týrané děti

Týrané děti nejsou obvykle schopny na jednání rodičů upozornit a přivolat si pomoc. Nejen pro svůj útlý věk nebo strach z následků "žalování" na rodiče, na kterých jsou existenčně a citově závislé, ale i proto, že takové jednání považují za normální, protože jiné nezažily. Pro laiky bývá těžké pochopit, že týrané děti často své rodiče milují a všechnu vinu hledají u sebe. Pro děti je totiž velmi obtížné připustit, že je rodiče nemají rádi. Mnohem snesitelnější je představa, že rodiče se tak chovají proto, že ony jsou zlobivé a špatné a nic jiného si nezaslouží. To někdy zmate i státní orgány a věc je odložena se zdůvodněním, že dítě má k rodičům vřelý citový vztah. Praxe však potvrzuje, že děti jsou schopny snášet neuvěřitelně těžké útrapy, aniž by to daly nějak výrazně najevo či si dokonce na rodiče stěžovaly.

Týrané děti bývají často podvyživené, bledé, slabého vzrůstu, celkově špatně prospívající. Někdy jsou nápadné i ubohým oblečením a zanedbanou hygienou. Podezření z týrání může nasvědčovat i častý a dlouhodobý pláč dítěte. Kromě zjevných zranění lze na týrání dítěte usuzovat i z nadměrné ustrašenosti, lekavosti, smutku a depresivního ladění, nebo naopak z agresivity vůči okolí i proti sobě samému či z poruch chování, lhaní, zatajování špatných známek a poznámek, krádeží jídla.

 

Týrající rodiče

Rodiče, kteří týrají své děti, je možno rozdělit do dvou skupin. V prvé jsou psychopatické osobnosti asociálního charakteru, často s kriminální minulostí a závislostí na alkoholu, drogách či výherních automatech, s rysy agresivity a nezdrženlivosti, s nedostatečně rozvinutými vyššími city. V těchto rodinách dochází nejčastěji ke smrtelným následkům a týrané dítě je zde přímo ohroženo na životě a zdraví. Náprava je obvykle nemožná, takže jedinou záchranou je včasné odebrání dítěte a zajištění náhradní rodinné péče.

Do druhé skupiny patří rodiče navenek spořádaní, avšak osobnostně nevyzrálí, často přetížení, stresovaní, bez dostatečné empatie, kteří nepřiměřeným a surovým trestáním řeší zpravidla výchovné či výukové problémy. S těmito rodinami, pokud je vytvořen citový vztah k dítěti, je možno pracovat a i pod hrozbou trestního stíhání je přimět ke změně výchovných postojů.

Praxe potvrzuje, že rodiče, kteří týrají své děti, většinou sami byli v dětství týráni. Jde o patologický model rodičovského chování, který se často přenáší do dalších generací.


 

Jak pomoci týraným dětem?

 • Nenechávejte si své poznatky o špatném zacházení s dítětem pro sebe. Situace je obvykle ještě horší, než se jeví zvenčí, malým dětem jde často o život.
 • Je-li to možné, zeptejte se dítěte, jestli ho něco netrápí, jestli mu někdo neubližuje, zda a jak mu můžete pomoci.
 • Nasvědčují-li zjištěné poznatky týrání, je podle zákona nutno učinit neodkladně oznámení policii. Prověřují se i anonymní oznámení.
 • Informujte též odbor péče o dítě, příp. i některou nestátní organizaci.
 • Zjistíte-li ve škole nebo v jiném kolektivním zařízení na dítěti stopy týrání, zajistěte lékařské vyšetření, příp. i fotodokumentaci, a informujte neodkladně policii a odbor péče o dítě.
 • Odmítá-li se dítě vrátit domů, informujte ho o možnosti přijetí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (např. Klokánek Fondu ohrožených dětí), kde může až do rozhodnutí soudu zůstat i proti vůli rodičů. Dítěti velmi pomůžete, pokud je tam přivedete nebo doprovodíte; samo většinou neví, co si počít.
 • Nevíte-li si rady, můžete kontaktovat Fond ohrožených dětí nebo jinou nestátní či státní instituci na ochranu dětí. 
  

Komentář ministerstva vnitra k trestnému činu týrání svěřené osoby:

"Statistické údaje se liší od počtu policií evidovaných případů o desetinásobky zjištěného stavu. Některé případy mohou být kvalifikovány jako ublížení na zdraví z nedbalosti, nehody nebo zanedbání péče. Dříve fungovaly dětské lékařky, které pravidelně sledovaly zejména u malých dětí jejich zdravotní stav na povinných pravidelných zdravotních kontrolách a při povinném očkování. V případě, že se dítě nedostavilo, zasáhla sociální pracovnice nebo policie. Dnes se vyskytují případy týraných malých dětí např. se samovolně zhojenými zlomeninami, starými jizvami po bití nebo popálení, chronicky nemocných nebo podvyživených apod. Nikoho zřejmě nezajímá, že některé "maminky" nechodí s dětmi na preventivní zdravotní prohlídky z pochopitelných důvodů - nemají se čím chlubit. Proto některé případy nejsou podchyceny včas a dochází ke zbytečným těžkým zraněním a smrti týraných dětí. Lidé v okolí si nechtějí způsobit nepříjemnosti a děti nechávají doslova umlátit, utýrat hladem nebo zemřít na chronické onemocnění. V jiných případech se dětské lékařky nebo i sociální pracovnice nechají přesvědčit matkou, že situace není tak vážná, jak vypadá, a nezasáhnou adekvátně. V neposlední řadě selhávají i někteří soudci, kteří děti vracejí zpět do rodin, kde je ohrožen jejich život. Zvláštní kapitolou je psychické týrání (bez zjevných fyzických stop) vedoucí někdy až k sebevraždě. Tragické je, že většinou tyto postižené děti své rodiče milují, pokládají surové chování dospělých za normální a vysvětlují si je vlastními chybami. Někdy jsou děti tak malé, že nemohou získat pomoc vlastním přičiněním. Starší děti se často za své rodiče stydí a snaží se mlčením zabránit ostudě a dalším nepříjemnostem, které by je potkaly po oznámení. K týrání dochází v rodinách nejrůznějších typů, výrazně nepřevažuje žádná rodinná charakteristika (vzdělání, věk, ekonomická situace, neúplná rodina atd.),"

 

 

Neradostné příběhy z praxe Fondu ohrožených dětí         

 • Matka sedmi dětí střídala své životní druhy i bydliště. Při posledním stěhování zatajila šestiletého chlapce, kterého zavřela v kůlně a bitím a hladověním ho přivedla do tak těžkého stavu, že krátce po převozu do nemocnice zemřel. Byla sice odsouzena, ale pro nové těhotenství jí byl výkon trestu přerušen a vrátila se domů, aniž by byla zajištěna ochrana zbývajících dětí, které byly ponechány v její péči.
 • Učitelka si u čtrnáctiletého žáka vychovávaného pouze otcem všimla ustrašenosti a častých známek nepřiměřených tělesných trestů. Otec byl proto pozván na výchovnou komisi, kde mu chtěli domluvit. Chlapec však důvod svolání komise neznal. Ještě před návratem otce z obavy před očekávaným potrestáním vyskočil z okna bytu v pátém poschodí a způsobil si velmi těžká zranění.
 • Po rozvodu byl chlapec svěřen do péče otce, který syna za každou horší známku než dvojku trestal výpraskem. O víkendové návštěvě si podlitin a odřenin po celém těle dítěte všimla matka a zašla s ním k lékaři i na sociální péči. Chlapec byl ihned předběžným opatřením svěřen  do její výchovy, proti otci bylo zahájeno trestní stíhání. Hájil se tím, že sledoval jen dobro syna, chtěl ho řádně vychovat. Podle znaleckého posudku z oboru psychologie mělo jednání otce za následek těžkou neurotizaci dítěte. Otec byl uznán vinným trestným činem týrání svěřené osoby a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody.  

 

Fond ohrožených dětí

(soutěž 8 - padesáti)

   
26.09.2006 - Děti - autor: Markéta Breníková

Komentáře:

 1. [26] wireen [*]

  To je opravdu hrůza, ossz by měla vždy v každém takovém případě zasáhnout!

  superkarma: 0 06.01.2012, 14:07:07
 2. avatar
  [23] vininka [*]

  Promiňte,dcera si hrála s počítačem.

  superkarma: 0 27.09.2006, 12:53:49
 3. avatar
  [22] vininka [*]

  Každého dospělého člověka,který týrá dítě jakýmkoliv způsobem bych odstřelila .Ale věřte,že si někdy připadám jako týraný rodič.......  superkarma: 0 27.09.2006, 12:52:54
 4. avatar
  [20] edith1975 [*]

  běhá mi z toho mráz po zádech

  superkarma: 0 26.09.2006, 18:45:45
 5. avatar
  [19] pohodarka [*]

  Asdareel: ses si jista? a co na to jeho byvale pritelkyne

  superkarma: 0 26.09.2006, 15:25:23
 6. [18] Rikina [*]

  Eva_Fl: no právě - žádný extrém není to pravé.

  superkarma: 0 26.09.2006, 13:03:49
 7. avatar
  [17] Eva_CZ [*]

  Rikina: no jo, jenze tady by holka byla v tu ranu v decaku a tata za mrizema, nez by se prosetrilo.

  superkarma: 0 26.09.2006, 13:01:35
 8. avatar
  [16] gerda [*]

  jen pro připomenutí, je to tenhle příspěvek:http://www.zena-in.cz/rubrika.asp?idc=24840&id=6

  superkarma: 0 26.09.2006, 12:58:16
 9. avatar
  [15] Luciš [*]

  Rikina: proto je důležitá role sociálních pracovnic, okolí, rozeznat, kdy se to fakt děje, fyzické důkazy, psychologické pohovory. Ale když je jich na statisícové město patnáct (všelijakých kvalifikací), tak dochází k takovým extrémům. Na jedné straně opakovaně polomrtvé děti, na druhé rozmazlení fracci.

  superkarma: 0 26.09.2006, 12:55:42
 10. [14] Rikina [*]

  Eva_Fl: viděla jsem tady poměrně zblízka případ, kdy si -náctiletá holčina řekla, že její nevlastní otec toho chce moc, když ji napomíná, aby se učila a netrajdala po diskotékách. Ohlásila bití a sexuální obtěžování, čímž zaměstnala sociální pracovnici, policii i další lidi na několik měsíců. Než se přišlo na to, že si vymýšlí a otčím se jí nikdy ani nedotkl. Ovšem v tu dobu už měl ostudu v širokém okolí a nezáviděníhodnou pověst, že ho nezavřeli, je víceméně náhoda a štěstí... takže na takové věci je třeba hledět s určitým odstupem, jakkoli to někomu přijde drsné.

  superkarma: 0 26.09.2006, 12:40:10
 11. avatar
  [13] Eva_CZ [*]

  gerda: hm, jenze tady je zase jinej extrem... Taky uzasny... Nejaka sousedka ma nejakej pocit - a pro tve deti si v tu ranu prijede socialka...

  superkarma: 0 26.09.2006, 12:25:37
 12. avatar
  [12] rek11 [*]

  kamarád říká na auto potřebuješ řřidičák a testy dítě si může udělat každý vůl

  superkarma: 0 26.09.2006, 12:19:47
 13. avatar
  [11] Helik [*]

  gerda: taky by mně to zajímalo


  týrání dětí je hnus a ty co to dělají bych rovnou

  superkarma: 0 26.09.2006, 10:29:04
 14. avatar
  [10] Asdareel [*]

  Týrání dětí je hnus, fyzické i psychické, oboje je špatné. Já jsem svého synka nikdy tělesně netrestal a nelituji toho, vyrostl z něj přiměřeně sebevědomý a dobře vychovaný mladý muž bez mindráků a neuróz.

  superkarma: 0 26.09.2006, 10:14:37
 15. [9] free [*]

  Přemýšlím, co je horší, jestli fyzické týrání nebo psychické. Pro mě určitě to druhé, přestože mě v dětství otec bil až k mdlobám. Po dvanáctém roce na mě ruku už nevztáhl a začaly kruté výčitky...trvají dodnes a řeknu vám, občas se to nedá vydržet. Svoje děti bych ale neuhodila a zásadně nevyčítám. Jsou velcí a vědí to.

  superkarma: 0 26.09.2006, 09:13:23
 16. avatar
  [8] gerda [*]

  zajímalo by mě, jestli autorka příspěvku (před časem jsme tady diskutovaly o sousedských vztazích, ve kterém psala o sousedce, která vyhazuje malého kluka z domova a všelijak mu ztrpčuje život, to někam oznámila? Všechny jsme ji prosily, aby to udala třebas anonymně.

  superkarma: 0 26.09.2006, 08:17:30
 17. avatar
  [7] gerda [*]

  Eva_Fl: tady u nás je to běžné.

  superkarma: 0 26.09.2006, 08:15:40
 18. avatar
  [6] Z_U_Z_U [*]

  otec dělá u policie a nedávno přišel z práce slušně nastartovanej... měli výjezd k dvouletému dítěti které se v jednu ráno promenádovalo nahé po náměstí...Maminku našli v herně poloožralou, bohužel podle našich zákonů mohli jen upozornit sociálku a dítě dotyčné vrátit... nechci ani domyslet až se tohle stane příště a prcek potká někde pedofila nebo někoho podobného

  superkarma: 0 26.09.2006, 07:48:12
 19. avatar
  [5] rek11 [*]

  Evikus: tak to je rozšířený omyl.....většinou jsou aspoň dvě východiska ...a to takové že buď budou týrat svoje děti anebo půjdou v tomto směru vlastní cestou.....mnoho lidí z mého okolí co to neměli doma růžové se stali dobrýmy rodiči s výborným vztahem k dětem.....jinak okolí si většine jestli máte nové auto nahozený barák ale jestli dítě přišlo se dvakrát zlomenou rukou ne....nj český národ

  superkarma: 0 26.09.2006, 07:45:39
 20. avatar
  [4] pajda [*]

  Bohužel domoci se opravdu účinného zásahu u nestátních institucí je velice obtížné. Policie řeší jen konkretní situaci, byť i okamžitě a razantně, ale dlouhodobý zásah je právě na dalších institucích a orgánech - a těm se do práce v terénu (aspoň podle mých zkušeností) příliš nechce. Možná by pomohla změna zákonů tak, aby třeba vyšetřování šikany ve škole nebylo ponecháno na libovůli ředitele školy...

  superkarma: 0 26.09.2006, 07:36:41
 21. avatar
  [3] Evikus [*]

  Já bych takovýhle rodiče normálně trestala tím nejvyšším trestem! Nejhorší totiž je, že ty týrané děti budou potom týrat svoje děti, ty svoje děti......a bude to nekonečný koloběh........

  superkarma: 0 26.09.2006, 07:21:58
 22. avatar
  [2] Eva_CZ [*]

  podmíněnému trestu odnětí svobody

  Byla sice odsouzena, ale pro nové těhotenství jí byl výkon trestu přerušen a vrátila se domů, aniž by byla zajištěna ochrana zbývajících dětí, které byly ponechány v její péči.


  Jak je tohle mozne???????????????????????????

  superkarma: 0 26.09.2006, 01:28:13
 23. avatar
  [1] elfos [*]

  dětem

  superkarma: 0 26.09.2006, 01:12:47

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme