Každý živý organismus, ať už jde o člověka, zvíře nebo rostlinu, má auru. Alespoň podle psychotroniků, léčitelů a okultistů. Aura je přitom některými školami považována za součást takzvaného astrálního těla. To je definováno jako přesný, ale nehmotný obraz těla fyzického. Za života člověka prostupuje hmotné tělo, s nímž je těsně spojeno. Při výjimečných příležitostech z něj však může vystoupit.

Je to fotografie aury?
Vědci byli až doposud k tezím o astrálním těle a auře skeptičtí. Jakousi první vlaštovkou na poli odborného výzkumu těchto fenoménů se stala už v roce 1939 Kirlianova fotografie. Jejím objevitelem je ukrajinský vědec Semjon Kirlian. Jde o fotografii živého organismu ve vysokofrekvenčním elektrickém poli. Nakonec se však ukázalo, že jde o vědecky vysvětlitelný fenomén interference světla.

Celý svůj život svítíme
K průlomu v přístupu vědců k problematice aury a astrálního těla došlo zásluhou týmu fyziků z CERNu pod vedením Maxe Zehndera.
„Aura vzniká v následku kontaktu živého organismu s kosmickým zářením,“ říká Zender, „a v důsledku vnitřních pochodů v organismu.“
Lidské tělo je, stejně jako cokoliv dalšího, složeno z atomů. Následkem nárazu částic kosmického záření či v důsledku různých pochodů, probíhajících v organismu, dochází pravidelně ke snižování hladin jednotlivých elektronů. Při tom se vždy vyzáří foton.

Aura má barvy
A právě ony emitované fotony vytvářejí podle odborníku z CERNu to, co někteří z nás dovedou vnímat jako astrální tělo a auru. Přesněji řečeno, aura je ta část fotonů, která opustí prostor těla, zatímco zbytek tvoří astrální tělo. Protože světlo je tvořeno částicemi, ale zároveň je i vlněním, dokážeme zachytit vlnovou délku jednotlivých složek aury a tím i její barvu.

Léčení pomocí aury
Max Zehnder předpokládá, že by se jeho týmu mohlo podařit vytvořit přístroj k diagnostice aury. Ten by se pak zřejmě dal využít v medicíně, protože náš zdravotní stav ovlivňuje vlnovou délku námi vyzařovaného světla. Zatím spíše v oblasti vizí je pak možnost využít existence aury i k léčení – například pomocí bombardování atomů těla speciálním zářením.

Zdroj: www.cern.ch

Viděla jste někdy auru? Nebo znáte někoho, kdo ji dokáže vidět? Umíte ovlivnit svou auru? Myslíte si, že vaše aura souvisí s Vaším fyzickým nebo psychickým stavem? A že Vás „zásah“ do aury může vyléčit?

Reklama