Od 3. listopadu až do konce roku pracují ženy v průměru Evropské unie bez odměny za práci. Sice jen pomyslně na základě přepočtu rozdílu výše odměn mužů a žen, ale i tak je co napravovat. Průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů totiž v rámci Unie činí 16,1 procenta. V Česku je rozdíl ještě propastnější.

Rozdíl mezi platy mužů a žen v ČR je třetí nejvyšší z celé EU, konkrétně činí 22,1 procenta. V neprospěch žen. Datum, od něhož pracují Češky pomyslně zdarma, tak letos připadl dokonce už na 11. října.

Rozdíl mezi průměrným platem ženy a průměrným platem muže v České republice činí téměř 6,5 tisíce korun  měsíčně. Kvůli platovým rozdílům žen a mužů přichází podle Českého statistického úřadu a Eurostatu průměrně rodinné rozpočty o přibližně 77 tisíc korun ročně.

Nerovné odměňování tedy finančně poškozuje rodiny a plýtvá lidským potenciálem. Dopadá ale i na ekonomiku jako takovou tím, že snižuje její výkon vzhledem k oslabení spotřeby. Oslabuje rovněž systémy sociálního a zdravotního pojištění či daňové příjmy státu.

info

Nerovné odměňování má řadu příčin, které jsou vzájemně propojené a navzájem se dále umocňují. Jedná se například o rozdělení trhu práce na mužské a ženské obory, nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, obtížné slaďování rodinného a pracovního života, nejasnosti ohledně výše odměn na jednotlivých pracovištích (tzv. platová netransparentnost) a také společenské tradice a stereotypy.

„Rozdíl v odměňování žen a mužů v České republice je jeden z největších v EU a jedná se o jeden z nejzásadnějších problémů rodinné politiky. Je nanejvýš důležité, aby se na tuto oblast kromě veřejného sektoru zaměřily i firmy, a to nejen na téma spravedlivého odměňování, ale také na větší zastoupení žen v rozhodování. Úspěšné firmy dobře vědí, že se jim to vyplácí,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Reklama