Stála zády k oknu. V místnosti bylo horko, jen se vzduch tetelil. Chvěla se však jako v zimnici. Jeho oči se vpíjely do jejích, přejížděly po obličeji, pozorovaly její rty, kterými hovořila do telefonu. Skoro nevnímala hlas na druhém konci, byla paralyzována jeho mrazivě horkým pohledem, kterým ji přibíjel k zemi se stejným úspěchem jako letní vedro. Slova na druhém konci utichla, ale ona stále držela v ruce sluchátko, neschopna sebemenšího pohybu. V místnosti klaply dveře. Poslední rušivý element odešel z kanceláře. Vnímali to z velké dálky, z druhého břehu, kde je všechno jinak. Ocitli se v jiném časoprostoru.

Pohnul se. Jejich oči spolu vedly dialog a zdálo se, že jeden ve druhém čte. Vstal od stolu a přistoupil k ní, stál u ní tak blízko, že slyšela splašený tlukot jeho srdce. Nebo to bylo její vlastní? Zvedla k němu oči a bála se dýchat, aby ta zničující touha nemohla roztrhat její hruď na kusy. Vůbec nepostřehla pohyb jeho ruky, ale dobře vnímala prsty, které mnuly její vlasy. Stála tak těsně u zdi, že se téměř nemohla pohnout. Síla okamžiku rozehrávala každičký nerv v jejich tělech, kdyby mohli, zastaví čas. Nic nemohlo být v tu chvíli silnější než nenaplněná touha, která spalovala jejich smysly a mučila je svým účinkem až téměř k bolesti.

První dotek jejich rtů byl nabitý jako vzduch před letní bouří, mohli by přísahat, že slyšeli praskat jemné výboje v prostoru. Nevěřili tomu, že se to stalo, hledali jeden druhému v očích odpověď, je-li to stále jen představa, nebo už skutečnost. Jejich těla sálala horkostí, hrudníky se rozpínaly divokým dechem a zničující vášeň otupovala všechny zbytky mysli. Druhý dotek rozpálených rtů rozehrál symfonii pocitů, které dosud nezažili, vpíjeli se jeden do druhého, jako by měli strach, že se tato chvíle už nikdy nebude opakovat, jejich jazyky se splétaly
s velkou naléhavostí a uvolňovaly nahromaděné molekuly nikým neřízeného chtíče. Splynuli v jedno tělo i jednu mysl dlouhým hlubokým polibkem a oba věděli, že je to předzvěst čehosi ještě mnohem intenzivnějšího...

Reklama