epi

Žijeme v moderní době, v běžném životě umíme využívat komplikované přístroje, neustále postupujeme vpřed, ale v přístupu k některým stránkám lidského života zůstáváme daleko za tímto vývojem. I v 21. století jsou nadále tabuizována některá témata a ve společnosti se o nich hovoří mnohem méně, než je žádoucí. Jedním z takových témat je i epilepsie.

Co je epilepsie

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění, tedy onemocnění mozku, nikoli však onemocnění psychické. Stačí malé ohlédnutí do historie a zjistíme, že epilepsií trpěly známé osobnosti napříč věky. Patří mezi ně namátkou Sokrates, Alexander Veliký, Julius Caesar, Johanka z Arku, Napoleon Bonaparte, F. M. Dostojevskij, Agatha Christie. Mezi našimi současníky je to například Elton John, Neil Young, vynikající český herec Miroslav Donutil nebo oblíbený moderátor Dalibor Gondík.

Příčinou epilepsie mohou být různá poškození vývoje mozku během nitroděložního vývoje, jindy se může epilepsie rozvinout jako následek infekce zasahující centrální nervový systém, úrazu, nádoru či poruchy mozkového cévního řečiště. Existují i dědičné syndromy. Epilepsie může vzniknout nebo se může projevit v kterékoli fázi lidského života.

Epilepsie se projevuje větším či menším počtem epileptických záchvatů. Vzhledem k tomu, že existuje více druhů tohoto onemocnění (částečně v souvislosti s různými příčinami), existuje i více typů epileptických záchvatů, které se mohou projevit např. zahleděním nebo brněním končetin až po křeče celého těla a bezvědomí.

Při správné diagnostice a dodržování určitých pravidel, jako je pravidelné užívání předepsané léčby, kontroly u lékaře, správná životospráva apod., dokáže většina postižených epilepsií žít běžným způsobem života.

Péče o pacienty s epilepsií v České republice

Epilepsií trpí v ČR kolem 100 000 osob. Systém zdravotnické péče o tyto nemocné je v naší republice velice dobře zajištěn. V ambulantní praxi se o nemocné trpící epilepsií starají specializovaní neurologové a dětští neurologové. Složitějším případům se v České republice věnuje několik specializovaných epileptologických center v Praze, a Brně, která se zabývají nejenom diagnostikou, ale i klasickou a chirurgickou léčbou epilepsie na evropské úrovni. V současnosti je snaha vybudovat síť epileptologických ambulancí pro jednotlivé kraje, které by měly sloužit jako mezičlánek mezi terénními neurology a centry. Odbornou úroveň celého systému garantuje Česká liga proti epilepsii při České lékařské společnosti JEP.

Pacienti mají přístup k nejmodernějším diagnostickým metodám. Základním „strojovým" vyšetřením je elektroencefalografie (EEG), a v indikovaných případech je stále častěji využíván také počítačový tomograf (CT) či magnetická rezonance (MR). V současnosti je na našem trhu celé spektrum klasických i novějších antiepileptik, shodné s paletou léků dostupnou v zemích EU. Rovněž možnosti a výsledky chirurgické léčby epilepsie jsou v ČR srovnatelné s vyspělými zeměmi EU.

Poněkud horší je situace v oblasti sociálního poradenství, reedukace a dalších služeb, které by měly nemocným pomáhat při řešení všech ostatních problémů, které nemoc někdy přináší, a umožnit jim plné společenské uplatnění. Ke zlepšení přispívají mnohostranné aktivity nejenom odborné veřejnosti, ale i samotných pacientů, dobrovolných sdružení a dalších subjektů.

Národní den epilepsie

Mnozí z nás mohou mít pocit, že epilepsie se jich netýká. Přitom stačí velmi málo - náhodný úraz a epilepsie se může týkat kohokoli z nás.

Lidé postižení epilepsií také mnohdy veřejně o svém handicapu nemluví. Může to být tím, že ve společnosti dosud panuje řada předsudků, emotivních názorů či dokonce negativních postojů. Tyto postoje mohou být někdy spojené s podvědomou nebo i vědomou snahou vyřadit nemocné ze společnosti. To lidem, trpícím epilepsií, přináší řadu druhotných problémů v oblasti emoční, sociální, profesní, školní nebo v partnerských vztazích.

V roce 2004 byl vyhlášen první Národní den epilepsie, který je nyní každoročně připomínán 30.září. Národní den epilepsie má přispět k co největší informovanosti o epilepsii a životě s ní jak u samotných postižených, jejich blízkých a osob či organizací, které s nimi spolupracují, tak především u široké veřejnosti. Cílem je destigmatizace této nemoci, odstranění obav z ní, zlepšení přístupu okolí a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech. Národní den epilepsie by měl také prezentovat aktivity různých subjektů, zaměřené na pomoc nemocným.

Akce

  • V roce 2010 bude Národnímu dni epilepsie věnován prostor v různých médiích. O epilepsii se bude hovořit v pořadu Sama doma na ČT 1, v pořadu o zdraví v ČRo 2, ve Snídani s Novou.
  • Dne 25. září 2010 se poběží tradiční EPPI triatlon ve Veselí nad Lužnicí, letos už
  • po osmé.
  • Zkraje měsíce října 2010 se uskuteční v Lucerna Music baru koncert Be Happy s Epi.

Dalibor Gondík a skupina Hamleti pravidelně na těchto koncertech vystupují a aktivně s lidmi v rámci Happy s Epi spolupracují.

A jak sám Dalibor Gondík říká: „Všichni se snažíme mít stejný pohled na svět - a to ten, že nejdůležitější věcí je mít se rádi a chovat se slušně. A hlavně buďme Happy. To je lék nad léky...!“

Reklama