endo

Termín endometrióza poprvé použil profesor Sampson téměř před 100 lety. Popsaná však byla mnohem dříve rodákem z Hradce Králové a profesorem na vídeňském anatomickém ústavu Karlem Rokitanskym v roce 1860. Endometrióza je obvykle definovaná jako přítomnost funkčních žlázek, vyskytujících se normálně v dutině děložní, mimo jejich obvyklou lokalizaci v děložní dutině. Mimo děložní dutinu se žlázky dostanou především při menstruaci a mohou se usídlit v oblasti malé pánve. Jiná teorie předpokládá odlišný vznik. Na základě hormonálních vlivů, toxických vlivů prostředí a dalších, se buňky v dutině břišní přeměňují právě v ložiska endometriózy. V současnosti převažují důkazy, že se jedná o multifaktoriální onemocnění ovlivněné genetickými, hormonálními, imunologickými a anatomickými faktory.

Onemocnění může samo zmizet nebo naopak vstoupit do závažné formy

Je pravděpodobné, že se endometrióza může prezentovat dvěma různými typy onemocnění. Může být přechodným jevem, který se objeví v průběhu plodného období ženy a spontánně zanikne, nebo se projeví progresí do závažných forem tzv. hluboké endometriózy s typickou symptomatologií (až v 65 %). Přestože je endometrióza jedním z nejčastějších ženských onemocnění, není dosud známá přesná etiologie jejího vzniku.
Ženy s endometriózou trpí charakteristickými příznaky - bolestivou menstruací, bolestmi při styku, pánevní bolestí chronického charakteru a poruchami plodnosti. Z mnoha studií je jasné, že postižených žen v populaci přibývá. O situaci v ČR přesné údaje nemáme, ale například v sousedním Německu se odhaduje ročně 40 000 nových pacientek s endometriózou. Je také evidentní, jaké problémy tato nemoc přináší jak v medicínské, tak v socioekonomické oblasti.

endo

Nemoc s řadou neznámých

Dodnes není známo, proč endometrióza postihuje některé ženy, a jiné zůstávají touto nemocí nepostižené. Vyskytuje se především v období reprodukčního věku, ale byl popsán i výskyt v období před první menstruací a také po poslední menstruaci v tzv. menopauze. Nejmladší pacientce s endometriózou bylo 10,5 roku, nejstarší potom 78 roků. Endometrióza byla zjištěna ve všech tkáních lidského těla mimo srdce a slezinu. V současné literatuře se výskyt endometriózy u žen v různé formě odhaduje mezi 1 − 53 %. Náhodný výskyt při podvazu vejcovodů, tzv. sterilizaci, byl kolem 22 %. Naproti tomu je prevalence u žen s diagnózou sterility nebo pánevní bolesti v některých studiích až 60 %. Tento výskyt se označuje jako tzv. „chirurgická prevalence“.

V posledních 20 letech jsme svědky nebývalého zájmu o problematiku endometriózy. Přesto jak vědecké, tak i klinické poznatky vedou mnohdy k protichůdným názorům a nejasnostem ve vzniku, při její diagnostice a především při léčbě endometriózy. Endometrióza je kvůli svému chování přirovnávaná k malignímu onemocnění. Protože se ale v organismu chová jinak, řadíme ji mezi nezhoubná ženská onemocnění.

endo

Bezpečná a účinná léčba pro pacientky s endometriózou

Léčba endometriózy je dvojího typu, pomocí medikamentózních preparátů anebo chirurgická. Obě metody se mohou i vzájemně doplňovat. Principem je odstranění ložisek endometriózy, nebo zábrana jejich růstu. Cílem léčby je obnovení plodnosti, snížení bolestivých příznaků a zvýšení kvality života. Pacientka s příznaky endometriózy by se vždy měla obrátit na svého ošetřujícího gynekologa.

Analgetika (léky proti bolesti) slouží pouze k léčbě příznaků endometriózy. Základní onemocnění ovlivňují příznivě hormonální přípravky, které se podávají obvykle ve formě injekcí nebo tablet. Jednotlivé hormonální přípravky se liší nejen cestou podání, ale také svou účinností a výskytem nežádoucích účinků. Od letošního roku je na trhu k dispozici účinný přípravek k léčbě endometriózy, který je podáván perorálně (ústy), má příznivý bezpečnostní profil a je vhodný i k dlouhodobé léčbě endometriózy.

doc. MUDr. Eduard Kučera
gynekolog

Život s endometriózou - ženám pomohou i nové webové stránky www.bolestivamenstruace.cz

Mnoho žen s endometriózou se potýká s bolestí, která může narušovat jejich každodenní aktivity a mít tak negativní dopad na profesní i osobní život. Často si však tyto ženy neuvědomují, že za jejich bolestí (bolestivá menstruace, bolest při styku, pánevní bolest chronického charakteru) stojí právě toto onemocnění. Žen, které si těmito příznaky prochází, není málo - endometrióza patří mezi častá gynekologická onemocnění a vyskytuje se zhruba u jedné z deseti žen v reprodukčním věku. Ženám trpícím tímto onemocněním budou nově k dispozici také specializované webové stránky www.bolestivamenstruace.cz, kde naleznou informace o tom, co je endometrióza, jaké jsou její příznaky, jak probíhá diagnóza i jaké jsou možnosti léčby. Tato webová stránka bude aktivní od října 2011.

Reklama