Téměř polovina lékařů v ČR využívá nástroje elektronického zdravotnictví. Význam služby Elektronických zdravotních knížek (EZK) neustále roste, přičemž přízeň odborné zdravotnické obce potvrzuje vysoká aktivita lékařů a zdravotnických pracovníků v systému.

Dle statistik společnosti IZIP, a.s. bylo v polovině srpna 2011 zapojeno více než 20 500 zdravotnických pracovníků (ZP) - výhod elektronického zdravotnictví tak může využívat již téměř polovina všech ZP v České republice.

I další čísla potvrzují dynamický rozvoj služby EZK: počet záznamů v Elektronických zdravotních knížkách vzrostl za poslední půl rok o třetinu na 22 870 582 a svou EZK má nyní již 2 540 000 uživatelů.

„Rostoucí aktivita lékařů a zdravotnických pracovníků v systému je jednou z našich priorit. Chceme, aby pacienti, lékaři i zdravotní pojišťovna využívali v maximální míře všech výhod, které služba Elektronických zdravotních knížek nabízí. To povede k celkovému zkvalitnění tuzemské zdravotní péče,“ uvedl Ing. Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s.

Služba Elektronických zdravotních knížek přináší lékařům a zdravotnickým pracovníkům důležité, aktuální zdravotní informace o pacientech, snadné a okamžité sdílení klinických dat s kolegy a rychlou komunikaci se zdravotní pojišťovnou.

To potvrzuje také praktická lékařka MUDr. Johana Kybalová: „Elektronické zdravotní knížky mají pro lékaře praktický význam. Poskytují nám informační zázemí o zdravotním stavu našich pacientů, a to i v případně nových aktuálních informací, třeba laboratorních výsledků. Ty jsou v EZK uloženy hned po zpracování a já je mám tak k dispozici, aniž bych na ně musela čekat nebo se jich dokonce dožadovat. Práce se systémem EZK a zapisování do něj nás navíc nijak nezdržuje při práci.

red.

Reklama