Milé čtenářky připravujeme pro vás další témata o ekzémech. Tentokrát se zaměříme na ekzém, který zabírá větší části těla. Z příběhů, které nám chodí do redakčního emailu vyplývá, že pacienti s ekzémem často neví, na koho se obrátit s léčbou svého problému. Neví, zda to má být praktik, dermatolog nebo alergolog. Také si neví rady, jak svůj problém řešit. Problematika ekzému postihuje velkou část populace v různém věku.

Zeptali jsme se proto MUDr.Radka Litvika, který je renomovaným odborníkem právě na atopický ekzém, naše otázky se týkají ekzému, který zabírá větší části těla. Máte sami s tímto problémem zkušenost? Napište nám na redakční email, vaše autentické příběhy zpracujeme.

Kde na těle se nejčastěji vyskytují větší ložiska ekzému?
Atopický ekzém se vyskytuje ve třech rozdílných formách, které se liší obdobím vzniku, lokalizací a vzhledem kožních projevů. Jednotlivé typy mohou, ale nemusí, na sebe navazovat a průběh onemocnění bývá u každého atopika odlišný.

Kojenecká forma začíná mezi 2.-6. měsícem života a to na obličeji (tváře, čelo, brada) a pak se šíří na tělo a končetiny. Jedná se o formu, kdy je atopickým ekzémem postižena relativně velká plocha kůže. Postupně se toto velkoplošné postižení kůže atopickým ekzémem ohraničuje do dětské formy atopického ekzému, pro kterou je charakteristické postižení záhybové lokality (krk, loketní a podkolenní jamky). Atopický ekzém dospělých vykazuje lokalizaci postižení stejnou jako dětská forma, ale projevy jsou silně zhrubělé a rozpraskané. U všech výše popsaných forem atopického ekzému může dojít ke generalizaci onemocnění s postižením téměř celého nebo celého povrchu kůže.

dryZeptám se dost laicky: Proč má někdo ekzém jen třeba na rukou a jiný jej má rozlezlý po celém těle? Pokud ano, děje se to díky nějakým podmínkám? Špatné péči o pokožku?
Provokace ekzému a tím postižení větších ploch kůže může být způsobena řadou zevních a vnitřních faktorů. V úvahu připadají potraviny (laktoalbumin kravského mléka, vaječný bílek, pšeničná mouka, citrusové plody a individuálně jiné potraviny), ze zevních faktorů se jedná například o tření hrubým prádlem, vlněnými látkami, kožešinami, igelitem či umělými vlákny, dále provokuje zapaření, moč. Největší roli hraje škrábání kůže a zhoršení projevů ekzému se dostaví také po prodělaných virových infekcích (nachlazení, chřipka). U dospělých pacientů atopický ekzém zhoršují změny klimatu s výkyvy teploty ovzduší, prochlazení, zapocení a zejména nervové vypětí. Svou roli také hrají mechanická i chemická dráždidla  a také neadekvátní, útočná a dráždivá zevní léčba. Roli hraje také nevhodné režimy ošetřování kůže nevhodnými emoliencii.

Nyní se chceme zabývat stavem, kdy pacienta s ekzémem trápí výskyt ekzému ve větší míře - jsou zasaženy větší plochy kůže. V čem je tato situace horší? Jakou s tím máte jako dermatolog zkušenost?
Celotělové postižení atopickým ekzémem je závažným stavem, který je nutno léčit téměř vždy za hospitalizace. Na našem pracovišti máme s touto formou ekzému dlouholeté zkušenosti. Jedná se o závažný stav v dermatologii, nazývaný atopická erytrodermie. Pacienti mají atopickým ekzémem postiženu celou kůži, pociťují napětí a stahování kůže, pocit chladu, mají často zimnici a horečku, jsou vyčerpaní. Po několika dnech mohou vypadnout vlasy a objevují se změna na nehtech. Onemocnění doprovází zduření lymfatických uzlin. Stav může být dále komplikován smíšenými infekcemi kůže.

Každý případ erytrodermie je závažným léčebným problémem vyžadujícím hospitalizaci na kožním oddělení. Léčba je intenzivní, s kontrolou elektrolytové a proteinové rovnováhy, celkově podáváme imunosupresivní léky (kortikosteroidy, cyclosporin A), lokálně se aplikují převážně nedráždivé, indiferentní přípravky. Postupně pak přecházíme na účinnější, diferentní zevní prostředky.

Může se z malého ložiska časem ekzém šířit dál? (Mebo pokud jej mám na rukou, jinde jej mít nebudu?)
Atopický ekzém se tedy z ohraničené, lokalizované formy může rozšířit (generalizovat) na postižení kůže těla a končetin, ústící až v celoplošné postižení kůže (erytrodermie).

Nejspíš bude u rozsáhlejších ložiscích rozdílná i léčba, že? Jaký postup doporučujete?
Pokud nedochází ke zkrocení atopického ekzému standardními zevními prostředky první volby (lokální kortikosteroidy a emoliencia), pak je nutno pacientovi nabídnout druhou linii, která by měla vést ke zkrocení atopického ekzému a touto terapií by měl být atopický ekzém účinně kontrolovat. Jedná se o lokální imunomodulátory (mast s obsahem takrolimu - Protopic). Protopic se aplikuje ve fázách vzplanutí i ve fázích období klidu atopického ekzému. Ve fázích vzplanutí se aplikuje 2krát denně ve velmi tenké vrstvě, po zklidnění a přechodu ekzému do klidové fáze pak volíme proaktivní, dlouhodobou aplikaci Protopic mastí 2krát týdně (např. pondělky a čtvrtky). Takto dokážeme rychle a bezpečně zklidnit akutní fázi vzplanutí (již okolo 3.-4 dne léčby!) a poté udržovat kůži v dlouhodobě dobré kondici bez ekzému proaktivním režimem aplikace. Nedílnou součástí léčby Protopic mastí je také aplikace promazávadel (emoliencií), na která bychom neměli nikdy zapomínat. Pomáhají nám obnovit porušenou kožní bariéru, která je u atopických pacientů přítomna.

Jaká je prevence vzplanutí a nejlepší údržba pokožky v klidové fázi? S jakými přípravky máte dobrou zkušenost?
Protopic mast 0.03% je určen k léčbě dětí starších 2 let, Protopic 0.1% mast je určen k léčbě pacientů starších 16 let. Na našem pracovišti máme rozsáhlé zkušenosti s léčbou Protopic mastí u dospělých pacientů a také u novorozenců či dětí mladších 2 let. Jedná se o léčbu velmi účinnou, s rychlým nástupem účinku a bezpečnou (bez nežádoucích účinků, které vidíme u pacientů léčených lokálními kortikosteroidy). Tato terapie je velmi účinná a předchází vzniku vzplanutí atopického ekzému.

Jaký má vliv tento problém na psychiku pacienta? Zasahuje i do intimní sféry?
Atopický ekzém je pro své nositele velmi nevzhledný a nepříjemný, pacienty trvale frustruje a ovlivňuje tak negativně jejich kvalitu života. Svěděním nevyspalý pacient nepodá ve škole nebo v práci adekvátní výkon. Je tedy frustrován nejen ekzémem a jeho projevy, ale sekundárně také nevýkonností ve škole či práci, což roztáčí bludný kruh psychické stigmatizace pacientů. Dospělé pacienty atopický ekzém významně ovlivňuje také v sexuální oblasti: nejen při hledání partnera/partnerky a navazování vztahů, ale při postižení intimních partií těla atopickým ekzémem nejsou někdy sexuální aktivity vůbec možné.

Děkujeme za obsáhlý rozhovor - na naše otázky odpovídal MUDr. Radek Litvik z dermatologického oddělení FN Ostrava, a my mu za jeho odpovědi děkujeme.

Trpíte ekzémem na větších částech těla? Napište nám váš příběh.

Autor: MUDr. Radek Litvik

Reklama