Čeští archeologové nedávno poodkryli kousek další ze vzrušujících egyptských záhad. Zdá se, že ve starém Egyptě používali ke komunikaci na stokilometrové vzdálenosti přístroje podobné dnešním mobilním telefonům. Do Egypta se v novém roce vydá speciální tým, aby nález detailně prozkoumal.

Stalo se to v průběhu listopadu, kdy pokračovaly archeologické výzkumy v oblasti jižního Abúsíru, na jednom z několika zkoumaných nekrálovských pohřebišť,“ vysvětluje Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu. „Mezi úkoly této expedice není jen vlastní archeologický výzkum, ale i restaurování výzdoby hrobek objevených v předcházejících sezonách. Nakonec se ale stalo něco nečekaného. Objevili jsme unikátní skalní hrobku, pocházející z první poloviny druhého tisíciletí př.n.l. a nacházející se v asi čtyřmetrové hloubce.“

Během výzkumu hrobky se ukázalo, že se jedná o největší známou podzemní místnost, jaká zatím byla ve skalních hrobkách v oblasti Abúsíru a Sakkáry objevena. Je téměř 19 m dlouhá, 2,5 m široká a 3,5 m vysoká, to vše vytesáno ve skále. Stěnyhrobky jsou pokryty obrovským množstvím textů, které poskytují jedinečné informace o tehdejší době.

A právě z těchto míst pochází nevídaný objev českých badatelů. Při čtení hieroglyfů popisujících stavební práce dospěli až k pasáži, kde stavitel sděluje „investorovi“ (podle všeho významnému knězi), že ho bude informovat o pokračování díla prostřednictvím zařízení, které vidíte na snímku. Hrobka je přitom vzdálená od Théb, kde hodnostář v té době žil, přibližně 500 kilometrů!

Zatím není jisté, na jakém principu zařízení fungovalo. Odborníci však předběžně usuzují, že Egypťané dokázali využít zvláštního tetelení horkého vzduchu nad pouští, který může za ideálních podmínek přenášet zvuky na velkou vzdálenost. Na podobném, ale optickém vjemu, kdy se zrcadlí obraz v horké atmosféře, funguje například dodnes přesně nepopsaný jev fata morgána.

Záhady starověkého Egypta přitahují celý svět již tisíce let. I staří Řekové obdivovali egyptské stavitele, jejichž díla neměla obdobu, navazovali na poznatky egyptských lékařů, astronomů i matematiků. Vyspělost egyptské civilizace je dodnes fascinující. V Egyptě pracují nepřetržitě archeologické týmy z celého světa a tajemstvízanikléříšepostupně odkrývají.

http://anomal.cz

Reklama