Dětský domov Husita v Dubenci patří k těm malým a zvenčí nijak nepřipomíná ústavní zařízení, naopak: na první pohled by člověk hádal, že tu prostě v trochu větším vesnickém domě bydlí trochu početnější rodina.

„To je také náš záměr,“ říká ředitel Igor Grimmich. „Snažíme se, aby nás obyvatelé obce brali jako běžné sousedy.“ Což se daří a pomáhá to dětem vytvářet důležité vazby. „Mají kamarády po celé vesnici, společně si hrají na obecním hřišti a navštěvují se jako v  běžných rodinách,“ říká ředitel.

Jeden ze tří

Dětský domov Husita je v Dubenci od roku 2006; zřídila ho Pražské diecéze Církve československé husitské a je jedním ze tří církevních domovů v republice. Z toho také vyplývá jeho zvláštní postavení – je registrován v rejstříku školských zařízení a od státu dostává příspěvek na lůžko, ovšem na rozdíl od domovů, jejichž zřizovatelem je kraj, si peníze na investice už musí obstarat sám. „Ale umíme to, nebo si pomůžeme sami,“ usmívá se Igor Grimmich a hned nás vede, abychom se přesvědčili – pár minut před naší návštěvou totiž s kolegy dobetonoval podlahu obývacího pokoje, který si svépomocí přistavují.

Původně byl domov určen pro devět dětí, dnes jich tu může bydlet šestnáct. Jsou rozděleny do dvou rodinných skupin a každá obývá polovinu domu s vlastním vchodem, kuchyní a částí zahrady. To všechno ještě umocňuje rodinnou atmosféru.

Děti se také podílejí na všech pracích, aby věděly, co péče o domácnost obnáší. „Pochopitelně třeba při praní na ně musíme dohlédnout. Jsou schopní naházet do pračky kdeco, už jsme taky měli celou várku prádla růžovou,“ směje se ředitel. „Původně jsme chtěli, aby si samy i nakupovaly a vařily, jenže to přes týden prostě není možné. Většina jich ve škole sice prospívá, ale i tak se s nimi musíme učit a kdyby ještě každá skupina měla denně s vychovatelem vařit, nezbyl by na přípravu do školy a výchovnou práci už žádný čas,“ vysvětluje. Navíc děti mají řadu mimoškolních aktivit, navštěvují kroužky a sportují a všechno zkoordinovat je opravdu hodně náročné.

Rodina je pořád hlavní

„Naší zvláštností je, že tu máme děti jen ze čtyř rodin,“ říká Igor Grimmich. Z toho plyne také nízký věkový průměr – osm let. „Tím, že tu máme velké sourozenecké skupiny, jsou tu i velmi malé děti, dvě sem dokonce přišly, když jim bylo něco málo přes rok. Věkem by sice patřily do kojeneckého ústavu, ale nakonec se podařilo zařídit, aby mohly být u nás, pohromadě se svými sourozenci.“

Tahle zvláštnost má také jednu velkou přednost – domov může daleko intenzivněji pracovat s biologickými rodiči dětí. A to Igor Grimmich považuje za zásadní. „Pro děti je to velmi důležité. Proto se snažíme s  rodiči maximálně spolupracovat a vtahovat je i do zdejšího dění, aby s nimi měly děti co nejtěsnější kontakt a neztratily ho, ať rodiče jsou, jací jsou. A snažíme se jim všemožně pomáhat, některým i najdeme práci, pokud ji potřebují. Poskytujeme jim služby rodinné terapeutky, pořádáme společné akce a pobyty pro rodiče a děti. Pro některé z maminek a tatínků je to dokonce jediná možnost, jak mohou se svými dětmi strávit souvisle několik dní,“ říká.

Kdyby tu žily moje děti...

Ne vždycky je to jednoduché; vyskytly se případy, kdy se jeden z rodičů odmítal smířit s  umístěním dětí do domova. „Stalo se taky už, že jsem odsud musel jednoho z agresivních otců vykázat. To jsou situace, kdy jsem rád, že mám v zádech tu instituci. Pro člověka, který by měl dítě takového rodiče třeba v pěstounské péči, by to mohlo být až nebezpečné,“ upozorňuje Igor Grimmich na jedno z možných úskalí reformy péče o ohrožené děti.

Samotnou reformu a transformaci neodmítá, za léta v oboru ví, že leccos je potřeba změnit. Přesto určité obavy má: „Připadá mi, jako by se ta reforma hrnula buldozerem s velkou radlicí,“ říká. Bojí se, že transformaci by malé domovy, jako je ten „jeho“, nemusely přežít. „A to by byla velká škoda,“ myslí si. „Kdyby se se mnou něco stalo a moje děti musely do dětského domova, byl bych je daleko raději viděl tady než v nějakém velkém zařízení, kde místo do kuchyňky by chodily s tácem k okénku.

Ostatně, na to myslím, kdykoliv tu rozhodujeme o něčem podstatném. Vždycky se sám sebe ptám: Chtěl bych, aby v takovém domově a v takových podmínkách žily moje děti?“

Viktor Vondra

V sérii článků Edice Otvíráme už jste si v magazínu žena-in mohli přečíst:

Reklama