říká předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková k chystané reformě péče o ohrožené děti. Přečtěte si další díl Edice Otvíráme. Přečtěte si polemiku na téma chystané reformy. Co na ní Marii Vodičkové nejvíc vadí a jaké vidí řešení

„Ministerstvo práce a sociálních věcí bagatelizuje nebo zatajuje problémy, které mají v zemích, jež se zaměřily převážně na pěstounskou péči. Pokud někdo na seminářích, které ministerstvo pořádalo, namítl, že třeba v Anglii jsou děti-baťůžkáři, které vystřídají řadu rodin a že to také není dobré, vždycky bylo řečeno, že jsou to pomluvy,“ říká Marie Vodičková.

Občanské sdružení Fond ohrožených dětí spoluzaložila Marie Vodičková už v roce 1990, aby pomáhalo týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak ohroženým dětem. Nejznámější a nejrozsáhlejší aktivitou Fondu je provoz tzv. Klokánků – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Oproti běžné formě ústavní výchovy nabízí dětem výchovu a péči v prostředí, které se co nejvíce snaží přiblížit podobě klasické rodinné péče.

„Podle materiálů, které máme k dispozici, v Anglii chybí 10 tisíc pěstounů a přibývá dětí, které by pěstounskou péči potřebovaly. Deset procent dětí vystřídá tři a více pěstounských rodin za rok a kolem 1500 anglických dětí vystřídalo dvacet a více pěstounských rodin. Jedná se o údaje z roku 2010, tedy v podstatě ze současné doby. Ten systém prostě není zdaleka tak dokonalý, jak se nám prezentuje,“ dělí se o jednu z výhrad, které k reformě má.

Podle ní není sporu o tom, že v ústavech hlavně u malých dětí vzniká citová deprivace; pro starší děti však považuje již existující dětské domovy za rozhodně přijatelnější řešení, než aby putovaly po pěstounech, z rodiny do rodiny. Trnem v oku je jí především chystaná novela zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Co vám na chystané novele zákona nejvíc vadí?

V návrhu se píše, že v jednom zařízení smí být maximálně 24 dětí, a to i když je provozováno ve více budovách.

Naše Klokánky nemají právní subjektivitu, je to v podstatě jedno zařízení, které zřizuje a provozuje Fond ohrožených dětí a které je provozováno ve více budovách. Momentálně máme asi pět set míst ve 34 budovách po celé republice, takže bychom jich podle zákona museli 476 zrušit. Ministerstvo sice říká, že Klokánky rušit nechce, ale co je zatím v tom zákoně, by znamenalo faktickou likvidaci.

Přitom v říjnu u nás byli na návštěvě Švýcaři, kteří mají blízko k Výboru OSN pro práva dítěte, paní Gapany a pan Widmer z Mezinárodního institutu práv dítěte, prošli si tři Klokánky a byli úplně nadšeni, jak to tam funguje. Říkali, že na tu přechodnou dobu je tohle zařízení ideální, protože je tam jak rodinná péče, tak odborný dohled a zázemí a podobně. Paní Gapany nám dokonce zaslala písemné vyjádření, že Klokánky jsou plně v souladu s Úmluvou o právech dítěte, a doslova napsala, že neviděla tak vysokou úroveň alternativní péče ani v její vlastní zemí, ve Švýcarsku.

A ještě jedna poznámka: Minulý týden u nás byli Vietnamci, asi dvacet lidí, vrchní ředitel a další pracovníci tamního MPSV a krajů, a řekli nám, že by Klokánky chtěli u nich také. Žádali mě, abych tam přijela a aspoň jedno tohle zařízení jim tam založila. Což bohužel nejde. Říkala jsem si, že je to docela legrace, tady jsou Klokánky na zavření, a ve Vietnamu je budou zavádět...

Čím dalším vás zákon ohrožuje?

My jsme zařízení určené pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které je zřízeno zákonem o sociálně právní ochraně dětí, takže patříme do resortu práce a sociálních věcí. Na děti pobíráme státní příspěvek, jímž pokrýváme asi dvě třetiny nákladů, zbytek musíme získat ze sbírek a darů veřejnosti, což se zatím daří.

Máme pět set míst a o děti se stará minimálně 350 až 400 lidí. Ten státní příspěvek teď činí asi deset a půl milionu měsíčně, z toho my okamžitě tři musíme dát na odvody z mezd a zbytek je na provoz.

Státní příspěvek se podle platné úpravy musí vyplatit nejpozději do konce následujícího měsíce, za který náleží. Čili dva měsíce provoz zálohujeme z našich zdrojů. Jenže v novele se teď říká, že příspěvek se vyplatí do 30 dnů od vykonatelnosti rozhodnutí. Nově se tu zavádějí lhůty správního řízení, které jsou natahovací. Základní lhůta pro složité případy je dva měsíce, a rozhodnout o státním příspěvku pro stovky dětí asi složité je. Po dobu opatřování podkladů se navíc lhůta staví. To mohou být klidně další dva měsíce a vyplatit se má do 30 dnů od vykonatelnosti rozhodnutí.

Pro nás by to znamenalo, že by najednou mohla nastat tříměsíční i delší prodleva, po kterou by nám žádný státní příspěvek nepřišel. A my těch třicet milionů na další předfinancování opravdu nemáme, pořád spíš jen hasíme dluhy. Navíc – a to je taky v novele zákona – krajský úřad má dát závazné stanovisko, jestli v daném regionu tohle zařízení potřebuje a chce. A to se týká nejen nově zřizovaných Klokánků, ale i těch, které už existují. Takže by to zase bylo na libovůli úředníků...

Když se podíváme na věc koncepčně: Klokánky jsou zařízení velmi odlišná od velkých dětských domovů, blíží se zařízením rodinného typu – o to usiluje i reforma. Tím by vám ale mohla být blízká, ne?
Já si myslím, že reforma v téhle podobě nemá smysl. Úředníci mají představu, že se maximum dětí vrátí do rodin nebo v nich rovnou zůstanou – ale to by tu muselo být aspoň nějaké sociální bydlení, vždyť minimálně třetina dětí je v různých zařízeních, protože jinak by byly s rodiči na ulici. Navíc i kdyby jejich rodiče ty materiální podmínky měli, mohou tam být jiné problémy – týrání, alkoholismus a podobně... Řada dětí prostě z nejrůznějších důvodů u rodičů být nemůže.

Nevěříte tedy, že by lepší práce s ohroženými rodinami vedla ke zlepšení situace?
To je až komické. Jak se s nimi bude pracovat? Ty rodiny mají největší problém – zvlášť teď, když přišly o příplatky – že nemají dát dětem co jíst a že nemají střechu nad hlavou. K nám přicházejí  velmi často děti vyhladovělé, trvá několik týdnů až měsíců, než se „dojí“... A ti rodiče s nimi nemají kde bydlet. Takže až tu bude sociální bydlení, až budou dávky takové, aby to rodinám stačilo k uživení, tak jistě, pak to je možné. Ale do té doby? Jak chcete poskytovat služby rodinám pod mostem?

Takže myslíte, že na reformu teď není správná doba? Že není nutná?
Ale samozřejmě, současný stav není ideální. Zdaleka.

Čím by se tedy mělo začít?
Dát rodinám takové dávky, aby nebyly ze dne na den vyhazovány na ulici... Sociálně slabé, ale jinak fungující rodině by stát mohl zaplatit celý nájem, aby mohla zůstat v bytě, a současně by to mohl podmínit tím, že bude mít do rodiny přístup a bude moci dohlížet a pomáhat v tom, aby dětem bylo dobře. Samozřejmě, pomáhat rodinám a poskytovat jim služby je důležité, ale v první řadě musí mít ta rodina kde bydlet. Takže potřebujeme sociální byty.

Postavit je nemusí být zas tak drahé. My když rekonstruujeme Klokánek s kapacitou 48 dětí, stojí nás to od nějakých deseti do dvaceti milionů. Ale když to dělá stát nebo kraj, stojí to 150 až 200 milionů. Dělají to desetkrát dráž. A když jsem se jednou na kraji ptala, proč to stojí tolik – nabízeli jsme jim, že z nějakého objektu, kde chtěli dělat dětský domov a kde rozpočet na to byl 150 milionů, bychom to udělali sami a za milionů deset – řekli, že už je to rozhodnuté. A řekli mi, že kraj to laciněji neumí. Dnes už víme proč. Ale nemusela by ani být nová výstavba. Volných bytů je dost, jen na ně mnohé rodiny nemají. Stačila by ta účelová dávka na nájemné spojená s dohledem.

Když se prostě seberou peníze těm nejpotřebnějším, jejich děti pak nutně skončí v nějakém ústavním zařízení. A ten počet bohužel stoupá – my jsme v Klokánku loni museli odmítnout dvojnásobný počet dětí, než kolik činí naše kapacita. Přijali jsme loni 610 dětí, ale 1181 jsme jich museli odmítnout.

Jaká je průměrná doba, po kterou děti zůstávají v Klokánku?
U nás jsou děti v průměru půl roku; 39 % jich loni odešlo do měsíce, to jsou případy, kdy je třeba matka hospitalizována nebo se jedná o jinou rychle řešitelnou situaci. Část dětí zůstává u nás delší dobu, buď proto, že déle trvá, než se právně uvolní, nebo třeba proto, že rodičům trvá déle, než si vytvoří podmínky, aby si děti mohli zase vzít a postarat se o ně. V tom se jim snažíme pomáhat. Asi v 70 % případů se děti vracejí zpátky k rodičům nebo aspoň k jednomu z nich. Přibližně pětina jich šla loni do náhradní rodinné péče. A část těch dětí odchází do ústavní výchovy, to jsou většinou ty starší, výchovně nezvladatelné...

Děti k vám přicházejí nejrůznějším způsobem – na základě rozhodnutí soudu nebo i třeba žádosti samotného dítěte... Který způsob je nejčastější?
Nejčastěji nám je přivedou sami rodiče, s tím, že jim nemají dát co k jídlu a nemají s nimi kde být... Takže kdyby stát u rodin, které se k dětem chovají dobře nebo kde je možná nějaká náprava, doplácel i deset tisíc na bydlení, bude to pořád levnější, než když se dítě někde umístí, a hlavně by děti zůstaly doma. Jenže takhle argumentujeme už řadu let a nikdo na to nedá.

Podle našeho názoru je zkrátka primární podpořit hmotně rodiny, ne jim jen poskytovat služby. A tam, kde nemohou děti být v rodinách, zaměřit se na trvalou pěstounskou péči. Protože tu přechodnou lehce zvládnou Klokánky, pokud budou mít finance. Mimochodem, od nás děti odcházejí s výbavou a podstatně rychleji než z dětských domovů.

Nám by stačilo, kdyby nám ministerstvo ponechalo podmínky, jaké máme teď, a mohli bychom normálně fungovat dál. Ty změny, které se chystají, by mohly vést k naprosté existenční nejistotě. Ale jsem optimista a doufám, že novela zákona buď neprojde, nebo projde v nějaké přijatelné podobě díky poslaneckým pozměňovacím návrhům. Takový návrh již byl ve druhém čtení podán, teď jen doufáme, že projde i ve třetím čtení, nebo v nejhorším v Senátu.

Michal Růžička, Viktor Vondra

 

Na co se zaměřuje Fond ohrožených dětí:

- pomoc dětem, dospívajícím i jejich rodinám

- osvětu a snahu zlepšit legislativu a zkvalitnit praxi na úseku ochrany dětí

-zřizování a provoz zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc – Klokánek – péče o děti rodinného typu

- provoz krizové linky 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod

- vyhledávání náhradních rodin pro „obtížně umístitelné děti“

- provoz pěti azylových domů pro rodiny s dětmi s kapacitou 120 míst s možností přistýlky

- provoz 22 poboček po celé republice zaměřených na terénní sociální práci a sanaci rodin,

- provoz pěti mediačních center zaměřených na řešení sporů rodičů o děti

- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

- ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

- vyhledáváni fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování okresnímu úřadu

- pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

V sérii článků Edice Otvíráme už jste si v magazínu žena-in mohli přečíst:

Reklama