Bulvár

Dvanáctero figur zápasu perem čili příručka písemné polemiky

Náš programátor Lukáš Čejka často překvapí svými znalostmi. Zde máte jeho příspěvek dnešnímu tématu dne. Dokazuje, že není nic nového pod sluncem. Diskuse vždy byly zdrojem vášní…

Marsyas čili na okraj literatury

Karel Čapek

Dvanáctero figur zápasu perem čili příručka písemné polemiky

Tato stručná příručka není určena zápasníkům, nýbrž čtenářům, aby se poněkud vyznali ve figurách zápasu; pravím ve figurách, a nikoli v pravidlech, neboť tisková polemika na rozdíl od všech jiných druhů boje, zápasu, půtky, klání, šermu, šarvátky, zápolení, turnaje a vůbec mužného měření sil nemá žádných pravidel, aspoň u nás ne. Například v řeckořímském zápase není zvykem, aby si odpůrci při potýkání vynadali; při boxu není zvykem tlouci pěstí do vzduchu a pak prohlásit, že odpůrce je knokaut; při bodákovém útoku není zvykem, aby se vojáci obou stran navzájem pomlouvali – to za ně obstarají novináři v zázemí. Nuže, to vše a mnohem více je zvykem v literní polemice, a bylo by těžko nalézt něco, co by expertní polemický zápasník uznal za nedovoleny chvat, za unfair hru, za surovost, podfuk nebo nerytířsky trik. Není tudíž možno popsat a pojmenovat všechny figury polemické exhibice; dvanáct figur, jež uvedu, jsou ty nejběžnější, jaké se vyskytují v každém, i zcela nenáročném tiskovém zápolení. Kdo chce, ať je doplní o další tucet.

1.Despicere čili figura první. Záleží v tom, že se polemizující musí uvést jako intelektuálně a mravně nadřaděny svému odpůrci; nebo, což je totéž, je nutno dát najevo, že odpůrce je omezenec, blbeček, skribent, tlachal, nula, dutá nádoba, epigon, taškář, nevzdělanec, onuce, plevel, zmetek a vůbec subjekt nehodný, aby se s ním mluvilo. Tento apriorní předpoklad dává potom polemizujícímu onen sytý, poučný a sebejistý polemický tón, jenž nevyhnutelně patří k věci. Polemizovat s někým, soudit někoho, nesouhlasit s někým a zachovat přitom jistý respekt, to nepatří k národním obyčejům.

2.Figura druhá čili Termini. Tato figura záleží v tom, že se užívá jistých specielně polemických obratů. Napíšete-li dejme tomu, že po vašem zdání pan X nemá v něčem pravdu, odpoví pan X, že jste se na něho “zákeřně vrhl”. Jste-li toho náhledu, že něco pohříchu není v pořádku, napíše váš odpůrce, že nad tím “lkáte” nebo “roníte slzy”. Podobně se říká “láteří” místo protestuje, “klevetí” místo poznamenává, “spílá” místo kritizuje a tak dále. Těmito obraty jste plasticky vylíčen jako nakvašený, potrhlý, neodpovědný a jaksi pominutý člověk, i když jste náhodou kliďas pokojný jako lama; tím je zároveň vysvětleno, proč si váš ctihodný odpůrce na vás musí vyjíždět s takovou slovní vehemencí, neboť se prostě brání proti vašemu zákeřnému vrhání, spílání a láteření.

3.Třetí figura sluje Caput Canis. Záleží v jisté dovednosti užívat jenom takových slov, jaká mohou vzbudit o potíraném odpůrci špatné mínění. Jste-li rozvážný, je možno o vás říci, že jste opatrnický; jste-li duchaplný, lze říci, že jste duchaplnický; jste-li nakloněn prostým a věcným důvodům, možno říci, že jste všední a triviální; jste-li nakloněn abstraktním důvodům, lze vás s výhodou nazvat neživotným intelektuálem a tak dále. Pro zručného polemika není prostě vlastnosti, přesvědčení nebo duševního stavu, který by nebylo možno pojmenovat názviskem, jež samo o sobě odhaluje úžasnou prázdnotu, tupost a malost potíraného odpůrce.

4.Non habet čili figura čtvrtá. Jste-li třeba učený myslitel, lze vás porazit podle třetí figury prohlášením, že jste hlubokomyslník, didaktický žvanil, pouhý teoretik nebo cosi podobného. Ale také vás lze zničit figurou Non habet; je možno říci, že se vám nedostává lehkého vtipu, smyslové bezprostřednosti a intuitivní fantazie. Kdybyste však náhodou byl bezprostřední a intuitivní, je možno vás usadit objevem, že se vám nedostává pevných zásad, hlubokého přesvědčení a vůbec etické odpovědnosti. Jste-li tvor rozumový, nejste k ničemu, neboť se vám nedostává hloubky citu; jste-li tvor citový, jste pouhá onuce, neboť se vám nedostává vyššího rozumového principu. To, co jste nebo co v sobě máte, je vedlejší; je nutno objevit, co vám není shůry dáno, a ve jménu toho vás zavrhnout ve tmu a nicotu.

5.Pátá figura sluje Negare a záleží v tom, že se vám prostě upře, co jste nebo co je vaše. Jste-li například učený myslitel, je možno přehlédnout tento fakt a říci, že jste povrchní causeur, plácal a diletant. Tvrdil-li jste neústupně po deset let, že (dejme tomu) věříte v čertovu babičku nebo v Edisona, je možno jedenáctého roku o vás polemicky prohlásit, že nikdy jste se nepovznesl k pozitivní víře v existenci čertovy babičky nebo Tomáše Alvy Edisona. Je to možno proto, že nezasvěcený čtenář to o vás beztoho neví a zasvěcený má z toho zlomyslnou radost, že se vám upírá nos mezi očima.

6.Imago je figura šestá. Záleží v tom, že se místo odpůrce, jaký skutečně je, podvrhne jakýsi světu nepodobný hastroš, načež se tento hastroš polemicky vyvrací. Například polemizuje se s něčím, co potíraný odpůrce nikdy neměl na mysli a nikdy v tom smyslu neřekl; dokazuje se mu, že je pitomec a že se mýlí, na jakýchsi tezích, které jsou opravdu pitomé a mylné, ale nejsou jeho.

7.Pugna je figura příbuzná figuře předešlé. Záleží v tom, že se odpůrci nebo věci, kterou zastává, dá falešný název, načež se polemizuje s těmito libovolnými obecnými slovy. To se dělá hlavně v tzv. boji zásad. Odpůrce se nařkne z nějakého nepatřičného ismu, a pak se tento ismus vítězoslavně potírá.

8.Ulixes je figura osmá. Její podstata je uhnout na jiné pole a mluvit o něčem jiném, než o čem se vede spor. Tím se polemika výhodně oživí, slabé pozice se zamaskují a nebere to žádny konec. Tomu se také říká unavovat odpůrce.

9.Testimonia. Tato figura značí, že časem lze s výhodou užít dovolávání se nějaké (kterékoliv) autority, třeba “již Pantagruel pravil” nebo “jak dokázal Treitschke”. Při jisté sčetlosti lze na každé mínění nalézt nějaký citát, který je jedním rázem zdrtí.

10.Quousque. Tato figura je podobna předešlé, jenže se nedovolává žádných autorit. Řekne se prostě “to je dávno odbyto” nebo “už dávno překonané stanovisko” nebo “každé dítě ví” a tak dále. Proti tomu, co je takto překonáno, není třeba vést dalších důkazů; čtenář tomu věří a odpůrce je nucen hájit “dávno odbyté věci”, což je dosti nesympatický úkol.

11.Impossibile. Odpůrce nesmí mít pravdu nikdy a v ničem. Kdyby se mu přiznala jen špetka rozumu a správnosti, byl by polemický zápas jaksi ztracen. Nelze-li nějakou jeho větu vyvracet, je vždy ještě možno říci: “Pan X mne chce poučovat, že...” “Pan X se ohání pravdami tak plochými a dávno známými, jako je jeho ,objev, že...” “Pan X troubí na ústup a skrývá se za tvrzení...” “Žasni, světe! Slepá slepice našla zrnko a nyní provolává, že...” Zkrátka, něco se najde, ne?

12.Iubilare. Toto je jedna z nejdůležitějších figur a záleží v tom, že z literního boje je vždy nutno odcházet s gestem vítěze. Expertní polemik není nikdy poražen; vždy je to ten druhý, kdo “byl usvědčen” a “je hotov. Tím se také polemika liší od každého jiného sportu. Řeckořímský zápasník uzná čestně, že byl poražen; ale snad žádná polemika neskončila slovy: Ruku sem, přesvědčil jsi mne. Jsou ještě mnohé jiné figury, ale už mne jich ušetřte; ať je literární historikové posbírají na luzích našich revuí a novin.


Tolik Karel Čapek. Zdroj tohoto textu zde:  Marsyas čili na okraj literatury/Dvanáctero figur zápasu perem čili příručka písemné polemiky

Dnes máme stále téma internetové diskuse, třeba najdete odvahu a přispějete:

 •  Diskutujete ráda?
 • Něco, někdo vám v diskusích vadí?
 •  S kým a kde se vám nejlépe diskutuje?
 • Jste pro mazání příspěvků, nebo proti?
 • Jaká pravidla byste zavedla pro diskuse?
 • Je na internetu absolutní svoboda slova?
 • Pomohla vám diskusní fóra? ¨
 • Zažila jste na diskusích něco neobvyklého?
 • Vadí vám věčné rýpalky a příspěvky mimo mísu?

Témat, o kterých můžeme diskutovat je hodně. Tak sem s nimi:

redakce@zena-in.cz

   
08.06.2011 - Příběhy - autor: Radek Kříž

Komentáře:

 1. avatar
  [11] Lukáš Čejka [*]

  syrrit — #10 Sml22Sml54

  superkarma: 0 09.06.2011, 11:22:28
 2. avatar
  [10] syrrit [*]

  Lukáš Čejka — #7 Cimrmani :-)

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #11
  superkarma: 0 09.06.2011, 07:54:21
 3. avatar
  [9] Eliana [*]

  Lukáš Čejka — #7 Sml30Sml30Sml30Sml30Sml30Sml67

  superkarma: 0 08.06.2011, 14:19:11
 4. avatar
  [8] maje [*]

  Lukáš Čejka — #7 Sml52Sml52Sml52Sml52Sml67Sml67Sml67 ty jsi kůň, LukášiSml52Sml52Sml52

  superkarma: 0 08.06.2011, 14:04:06
 5. avatar
  [7] Lukáš Čejka [*]

  maje — #6 Smrtka:

  Pánové, já vás tady poslouchám a nestačím se divit. Všichni jste stejní. Včera taky: řídicí učitel Sýkora z Liberce,

  takový rozumný, až osvícený člověk, se vším smířený, nezlobil, ale pořád: jestli si s sebou může vzít knihovnu,

  že tam má slovníky. Já mu povídám, pane řídicí, co tam s tím a on: tak aspoň sbírku brouků.

  Já mu povídám, tam si užijete brouků.... A ve dveřích, dělám to sice nerad, jsem ho tak zběžně prošacoval,

  a co myslíte, že měl v kapse? Spořitelní knížku. Prej že je cestovní.

  Pánové, uvědomte si všichni, jak jste tady, to se netýká jen pana Hlavsy.

  Je zakázáno cokoli brát s sebou do hrobu.

  Sml54

  1. na komentář reaguje maje — #8
  2. na komentář reaguje Eliana — #9
  3. na komentář reaguje syrrit — #10
  superkarma: 0 08.06.2011, 13:45:45
 6. avatar
  [6] maje [*]

  Lukáš Čejka — #5 to já nepřiznám žádnou špatnou vlastnost  ani číslo svého účtu na smrtelné posteli. aspoň budou pozůstalí o to víc plakatSml57Sml57

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #7
  superkarma: 0 08.06.2011, 13:41:29
 7. avatar
  [5] Lukáš Čejka [*]

  maje — #4 Jsem si zrovnal cpal bruch, tak jsem pri tom prosel diskuze o diskuzich a koukam, ze se tu nekteri, pod tihou poznani, pripravuji na pokani. Hned jsem si to dal do souvislosti s vyhlasenim zitrejsiho tematu. Sml54Sml57

  1. na komentář reaguje maje — #6
  superkarma: 0 08.06.2011, 13:32:25
 8. avatar
  [4] maje [*]

  Lukáš Čejka — #3  a to já se tam teda nepoznávám. http://i.dama.cz/s/e293.gifa vůbec, ty nemáš co jiného na práci?Sml54Sml54 ba ne, vlastně jen shrnul lidské vlastnosti (při jakékoli diskuzi)

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #5
  superkarma: 0 08.06.2011, 13:27:44
 9. avatar
  [3] Lukáš Čejka [*]

  risina — #1 enka1 — #2  Kajícníci Sml30

  1. na komentář reaguje maje — #4
  superkarma: 0 08.06.2011, 13:21:55
 10. avatar
  [2] enka1 [*]

  Čapek je mistr, v několika figurách se taky trochu vidím a pyšná na to nejsem.

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #3
  superkarma: 0 08.06.2011, 13:04:23
 11. avatar
  [1] risina [*]

  Moc hezky napsáno, Čapek byl prostě génius Sml67.

  Kajícně přiznávám, že minimálně osm z těch dvanácti figur ovládám  a používám...

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #3
  superkarma: 0 08.06.2011, 12:43:43

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa: Výživa v nemoci
Hledáme čtenářky, které rády čtou knihy
Anketní otázky pro čtenářky, které chtějí testovat Canesten Intim Gel
Anketa: Bolí vás záda?
Anketa pro maminky

Náš tip

Doporučujeme