Oči - jeden z pěti důležitých smyslů. V životě je téměř nepostradatelný. Zrak nám pomáhá bezpečně přejít křižovatku, díky zraku můžeme číst knihy a vzdělávat se, zrakový vjem je pro nás důležitý při seznamování se s novými lidmi. Jaké by to bylo, kdybychom neviděli?

eye

Zkusili jste si to někdy představit? Nikdy byste neviděli krásu přírody či úchvatná malířská díla. Nemohli byste si přečíst libovolnou knihu. A nemohli byste dělat i jiné, obyčejnější věci. Nepřečetli byste si ceny v obchodě - v malém obchodě, kde nepoužívají čárové kódy, byste si nemohli ověřit, že vás prodávající nezkouší ošidit. Nebo v závodní jídelně byste až v ústech zjistili, že maso, které vám dali, není zrovna libové. Smažení čehokoli dozlatova - jak to poznáte, když nevidíte? A co třeba oblečení - zamažete se, ale nevíte o tom, protože se nevidíte.

Handicapovaní lidé, ať už jsou to neslyšící, nevidomí či imobilní, potřebují pomoc svého okolí. Naštěstí v naší společnosti je čím dál snazší osamostatnit se (alespoň do jisté míry), i když má člověk nějaký handicap. Například při vysokých školách vznikají specializovaná centra, která se věnují výuce znevýhodněných žáků. Nabízí jim takové služby, jako je třeba zápis přednášek, tlumočník do znakové řeči, učebnice v elektronické či hmatové podobě pro nevidomé, individuální výuka / doučování v malých skupinách, ... Přesto je ale stále co zlepšovat.

V říjnu je mnoho významných dní věnovaných zdraví, a hned dva z těchto dnů jsou věnovány zraku. První z nich je Světový den zraku, který připadá na druhý čtvrtek v měsíci, což je letos 14. 10. Druhý den je Mezinárodní den bílé hole, u nás známý spíše jako Den bílé pastelky, který si připomínáme 15. 10. Letos to tedy vyšlo tak, že oba dny věnované zraku jsou hned po sobě. (Větší důvod k oslavě?)

Den zraku vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO). Za Dnem bílé hole zase stojí rozhodnutí Světové rady pro blaho slepců.

Podle některých průzkumů WHO šlo oslepnutí zabránit až v 80% případů. Stačilo jen, kdyby lidé včas přišli k lékaři a případně podstoupili potřebnou operaci. Nejedná se ale jen o problém chudé části světa. I lidé žijící v bohatších státech příliš často podceňují prevenci a mírnému zhoršení zraku nevěnují pozornost. Zejména u starších lidí se můžeme setkávat s názorem, že špatný zrak ke stáří patří a že se s tím nedá nic dělat, případně že už ani nemá cenu jakkoli zrak vylepšovat. Možná i proto se na řadě míst konají osvětové akce, které na problémy zraku upozorňují a lidi motivují, aby zraku věnovali patřičnou pozornost.

Součástí akcí bývá již tradiční měření zraku a případné doporučení navštívit očního lékaře či oční kliniku (s využitím laserové korekce zraku). Oční kliniky se k oslavám připojují například tím, že pořádají den otevřených dveří, nabízí bezplatné vyšetření zraku, slevy na korekce očí, ... Na některých akcích si zájemci mohou vyzkoušet, jaké to je - být nevidomý. Například v Brně se již 5. 10. konala akce organizace Světlo pro svět. Součástí byla překážková dráha, k jejímuž zdolání se místo očí používala jen bílá hůl, poznávání předmětů a tvarů pouze po hmatu, kreslení poslepu, jízda na tandemovém kole se zavázanýma očima, ... Samozřejmou součástí takovýchto akcí bývá i sbírka na různé dobročinné účely, v Brně konkrétně na pomoc lidem s vadami zraku v Etiopii.

Den bílé hole, nebo spíše Den bílé pastelky, si u nás připomínáme již 10 let. Již 10 let můžeme v ulicích potkávat dobrovolníky, kteří prodávají bílé pastelky. Výtěžek z akce jde na pomoc nevidomým a slabozrakým lidem, na výukové programy, které jim pomáhají samostatně žít. Máte-li zájem o více informací (například výsledky minulých ročníků, jak přispět pomocí DMS či posláním peněz na účet, ...), klikněte na stránky Bílé pastelky.

Reklama