Každý z nás od dětství prochází nejen vývojem tělesným, ale také vývojem duševním. V rámci duševního vývoje dochází u dětí k rozvoji poznávacích procesů, mezi které patří vnímání a poznávání okolí, pozornost, představivost, paměť a řeč. To všechno možná víte. Věděli jste však, že duševnímu vývoji svých dětí můžete hodně pomoci? Jednak správnou životosprávou, jednak rodičovskou péčí a pozorností.

Péče rodičů
Všechny děti nezbytně potřebují domácí prostředí s dostatkem vnějších podnětů. Těch nesmí být ani příliš mnoho, ani málo. Ale jak poznat, kolik je tak akorát? Věnovat dítěti péči a poskytovat mu impulsy k novým činnostem rozhodně neznamená jej denně přesytit a snažit se organizovat veškerý jeho volný čas.
Každé dítě si dokáže najít zábavu samo a někdy potřebuje třeba jenom běhat s kamarády. Neustálé zásahy ze strany rodičů, navíc spojené s dohledem, z něj naopak mohou udělat nesamostatného jedince, často s vypěstovaným odporem k veškerým autoritám. Rodičům by mělo ke spokojenosti stačit, pokud je dítě zaujato vlastní tvořivou činností, a alespoň na chvilku u ní vydrží. Teprve v okamžiku, kdy se prokazatelně nudí nebo delší dobu sleduje televizi apod., je vhodné dítěti nabídnout nějakou činnost.

Mějme také na paměti, že děti potřebují na všechny své hry a další aktivity dostatek prostoru, alespoň vlastní kout, nejlépe pokojíček. Není přitom nutné, aby byl naplněný spoustou nejmodernějších hraček a knížek, mnohem důležitější je čas a péče, kterou věnují dítěti rodiče.

Co děti potřebují ke správnému vývoji?
Nejmenším dětem (předškolním) bohatě stačí velká tabule nebo arch papíru, tužka, která zanechává tlustou stopu, několik leporel s jednoduchými říkadly a oblíbená hračka. Vztah k ní je pro malé děti velmi důležitý, podporuje totiž emocionální vývoj. Děti do 4 let ještě nevyhledávají své vrstevníky, ti jsou nahrazeni právě oblíbenou hračkou. Hračce se mrňousové svěřují, s hračkou si hrají a spí. Součástí kolektivu se většina dětí stává až ve školce, kde teprve poznává pravidla her s kamarády a postupně přijímá svou sociální roli. Vhodnou a vyhledávanou „výbavou“ pokojíčku je pro malé děti také např. modelína, která nejen že má krásnou barvu, ale také podporuje motorické schopnosti.

Větší děti (školní) už ke svému životu potřebují pracovní stůl na psaní domácích úkolů a také kamarády. Pokud ale dítě o společnost nestojí, nenuťme jej. Každý má jiné potřeby – někdo potřebuje být obklopen vrstevníky, někdo je introvertní a vydrží s jedním přítelem celý život.
U školních dětí zaujímá důležité místo také vlastní četba, děti přestávají vnímat svět černobíle, rozdělený na dobro a zlo jako v pohádkách, začínají si oblibovat dobrodružnější literaturu, doporučené a vhodné jsou také encyklopedie. Čtenářský návyk se vytváří do 12 let věku, jeho vytvoření však musí dopomoci rodiče. Vyplatí se to. Děti, které pravidelně čtou, mají totiž vyšší pravděpodobnost přijetí na vysokou školu.
Školáci už také mají vlastní vyhraněné zájmy a koníčky, často navštěvují různé kroužky. Co se týče volby kroužků, je vhodné, aby byl jeden kreativní a druhý třeba zaměřený sportovně. Nebuďme však překvapeni, pokud nejsou dětské zájmy právě trvalé. Školní děti se stále hledají a zkoumají, co je bude bavit, navíc na ně často působí televize či spolužáci.

Ať už děti dělají cokoli, velmi důležitým faktorem je motivace a podpora rodičů. Své dítě bychom měli vždy chválit, i když se nám výsledek jeho činnosti dvakrát nelíbí, nebo jsme o něm měli zcela jinou představu. V žádném případě nekritizujeme barvy nebo provedení obrázků (fialová veverka, modrá střecha), dítě tak věci zkrátka vidí. Doporučuje se chválit za snahu a dodávat odvahy v případě nezdaru. Sebevědomí každého z nás je nutné citlivě budovat, nikoli bortit kritikou maličkostí.

Shrnutí
Každé dítě pro zajištění kvalitního vývoje nezbytně potřebuje prostředí s množstvím vnějších podnětů. Dalším důležitým faktorem je i dostatek času a klid, možnost výběru aktivit, vlastní prostor v rámci bytu, motivace od rodičů, ale také předem nastavené cíle a vhodně volená
a vyvážená strava. Povídejte si s dětmi, hrajte s nimi hry, choďte na vycházky a nezapomeňte také na správnou výživu. Všechna péče se Vám vrátí v podobě vyrovnaných a všestranně rozvinutých dětí.

 

 

Reklama