Jak jsem vzala za kliku, už jsem si nadávala, že jsem měla ještě chvíli počkat. Ne snad, že by mi minuta či dvě navíc dodaly odvahy, ale já si to v tu chvíli asi myslela. Bylo to divné, cítit takovouhle trému. Pracovala jsem s lidmi, odjakživa jsem byla extrovert, a tak pocity, které jsem si v tu chvíli vnitřně zpracovávala, mi byly neznámé a nepříjemné. Nebylo ale zbytí, neboť jsem se rozhodla samostatně žít a v tomhle domě nebudu žít sama, tudíž lidé, od kterých mě oddělují pouhé centimetry, se pro příští měsíce a možná i roky stanou součástí mého života. Navíc můj mozek už vyslal ruce signál k uchopení kliky a ruka jako vždy poslušně poslechla.

Snažila jsem se tedy zburcovat všechny zbytky optimismu ve mně a vstoupila jsem do jámy lvové. V místnosti to hučelo jako v úle, ale sotva jsem otevřela dveře, oči přítomných se ke mně obrátily a dosud živý hovor ustal jak mávnutím proutku. Pozdravila jsem a dostalo se mi homogenní odpovědi. Sousedé zněli jako dobře nacvičený sbor a mně to přišlo trochu k smíchu. Ovládla jsem se ale a hledala místo, kam bych se mohla posadit. Taky jsem se trochu vzpamatovávala z překvapení, protože i prostory bývalé prádelny a sušárny byly, jako celý dům, moderně upraveny a zrekonstruovány a já vlastně vešla do takového příjemného, moderně a navíc vkusně zařízeného obýváku. Ještě než jsem si ale stačila vybrat plácek, kam umístím svoji – dle ostatních pohlednou – zadnici, přiskočil ke mně Viktor a začal mi přátelsky pumpovat rukou.

“Viktorie, zdravím vás, to jsem rád, že jste přišla!”

Ta přehnaná srdečnost mě trochu překvapila. Vzhledem k odposlechnutému rozhovoru jsem zašilhala po správcové, ale ta se živě bavila s dalšími dvěma ženami a o mně nejevila sebemenší zájem. Přesunula jsem tedy svou pozornost směrem k Viktorovi a oplatila mu jeho zdvořilost. Viktor něco nadšeně žblebtal, ale vodopád jeho slov jsem nevnímala. spíše jsem se rozhlížela kolem po sousedech. Rychle jsem spočetla pět žen a dva muže, jedno mimino, Viktora a správcovou. Na víc jsem zatím neměla čas, protože Viktor se mě zřejmě na něco zeptal a teď evidentně vyčkával na odpověď. Zakamuflovala jsem to záchvatem kašle a hledáním kapesníčku, s čímž mi Viktor galantně pomohl. Svůj dotaz už nezopakoval, tak jsem usoudila, že nešlo o nic důležitého.

Místo dalších slov mě zakormidloval na gauč a posadil se napravo ode mě. Vlevo tedy gaučík nabízel ještě volné místo k sezení a mně celkem zajímalo, zda a kdo najde odvahu se posadit vedle “nováčka”. Od skupinky žen kolem správcové se oddělila mladá, černovlasá a velmi štíhlá žena a právě ona se posadila vedle mě z druhé strany. Zdálo se mi to, nebo se na ni Viktor významně podíval? Než jsem stačila zauvažovat, správcová i druhá žena zaujaly svá místa a všechny placíky k sezení byly obsazeny, všechny, až na jedno místo. Na to se správcová tázavě zadívala a aniž by cokoli řekla nahlas, Viktor jí odpověděl: “Říkal, že přijde o trochu později. Myslím, že můžeme začít, Jarmilo.” Při vyslovení jejího jména jsem s sebou cukla a soustředila svou pozornost na ni. Seděla přímo naproti mně, a tak jsem se jí dívala přímo do očí. Jarmila?!?

Správcová se mezitím ujala slova.

“Tak vás tady všechny pěkně vítám. Dnes máme k projednání poměrně důležitou záležitost, tak je dobře, že jste se tady sešli v tak hojném počtu. Ještě než začneme, ráda bych vám představila novou nájemnici, která se nastěhovala tento týden, slečna Viktorie Veselá,” řekla správcová a ukázala na mě rukou, jako konferenciéři ukazují na hvězdu kabaretu, jež má právě vystoupit.

Kupodivu i mně začali přítomní tleskat a přátelsky, usměvavě na mně hleděli. Nevím proč, ale měla jsem z toho husí kůži na zádech, nepřipadalo mi to upřímné, ačkoliv se upřímně tvářili. Mně v tu chvíli připadali jako nějaká sekta, jako vymývači mozků na shromáždění podomních prodejců a dealerů. Každopádně jsem se ovládla, taky usmála co nejpříjemněji to šlo a zadoufala, že se po mně nebude chtít nějaký uvítací projev. Naštěstí správcová nevypadala, že by se mi chystala předat slovo.

Odlehlo mi, když se mi jala představovat sousedy. První po pravici správcové byla mladá plavovlasá žena, které na klíně sedělo asi půlroční mimino, jež jsem se všemi svými zkušenostmi odhadovala na chlapečka. Odhadovala jsem správně, neboť mi byli představeni jako paní Kateřina Krausová a Jáchym. Hned vedle byl chlapík, který mě zaujal hned, jak jsem vstoupila do místnosti. Mohlo mu být kolem šedesátky, ale taky mnohem víc nebo i míň. Na jeho tváři i celkovém vzezření se zřejmě podepsala těžká práce nebo možná i těžký život, ale nyní vypadal spokojeně. Oblečen byl do skvěle padnoucího obleku, nejspíše i pěkně drahého, a jeho mozolnaté prsty byly plné masivních prstenů. Celý zářil pozitivní energií, ale nemohla jsem si pomoct, bylo to celé jako pěst na oko – vůbec nic z toho, co měl na sobě, se k němu nehodilo. Když mi ho správcová představila jako Josefa Kučeru, zvedl se a vysekl mi starosvětsky hlubokou poklonu.

 
Srdce se mi rozbušilo, když další na řadu při představování přišla moje sousedka; tu už jsem totiž znala. Byla to ona smutná paní, kterou jsem tenkrát zahlédla na chodbě u Viktora. Na jednu stranu jsem byla ráda, že nejsem blázen, že se mi jen nezdála, ale její luzné, skorem až vílí chování mi bylo stejně záhadou. Mihla se tenkrát kolem mě jako stín a i teď tu seděla, bledá, málem průsvitná a ze všech vesele se tvářících sousedů se mi zdála opravdu nejsmutnější.

Dost mě zajímalo, co je zač, a chyběly vteřiny k tomu, aby byla moje zvědavost ukojena. V té chvíli ale vrzly dveře a úsměvy všech přítomných přivítaly posledního, doposud chybějícího, nájemníka. Všech, až na jednu tvář, která měla do úsměvu hodně daleko. V té tváři se mísily údiv, leknutí a překvapení v tom nejbláznivějším koktejlu, který by kdy barman život namíchal. Ta tvář byla moje a nechtěla bych sama sebe vidět v tu chvíli; myslím, že bych mohla soutěžit o nejpitomější ksicht pod sluncem. Takový by mě ani táta nenaučil, ale určitě by mě v tu chvíli pochopil. Ve dveřích totiž nestál nikdo jiný než můj brácha Petr…

Předchozí díly naleznete ZDE     
Reklama