Významným demografickým trendem současné doby je stárnutí populace. Prodlužování délky života a současně nižší počet narozených dětí bude mít za následek výrazné zvýšení podílu osob starších 65 let v populaci. V roce 2060 vystoupá jejich podíl až na 34 % ze všech obyvatel České republiky. V absolutním vyjádření se bude jednat o 3,2 milionu seniorů.

Max

MaxStárnutí přináší do lidského života řadu ekonomických i sociálních problémů. Stojí za nimi měnící se postoje a chování mladších lidí k seniorům, změny v ekonomické aktivitě, ve vzdělanosti a kulturní úrovni. Všechny tyto změny mohou vést ke generačním konfliktům, které společnost rozdělují. Proto je nutné naučit se chápat starší občany, pomáhat jim a žít s nimi ve vzájemné úctě.

Běžný život staršího člověka je plný překonávání nejrůznějších překážek. Starší občané jsou častěji nemocní a převažují u nich chronické choroby. Ruku v ruce s vyšší nemocností jde zvýšená potřeba předepisovaných i volně prodejných léků, čímž pro seniory stoupá finanční zátěž, spojená s jejich úhradou. Další komplikace plynou z nevhodných kombinací léků předepisovaných různými lékaři. Komunikace s pacienty je slabým místem zdravotnické péče a zcela podceňovaná je komunikace se seniory. 

Pracovníci lékáren Dr. Max jsou v každodenním kontaktu se staršími občany, neboť více než 70 % jejich zákazníků tvoří lidé starší padesáti let. Velmi dobře si proto uvědomují těžkosti, které s sebou stáří přináší. Zhoršený zrak či sluch, zpomalené vnímání i vyšší přecitlivělost vyžadují speciální přístup i komunikaci.  Ve spolupráci s občanským sdružením ŽIVOT 90 byl proto vytvořen speciální projekt „Dr. Max přátelský k seniorům“. Odborný personál lékáren Dr. Max byl v rámci tohoto projektu proškolen v oblasti nejčastějších zdravotních problémů seniorů a v komunikaci s nimi. Pracovníci lékáren Dr. Max dokážou nyní starším lidem lépe poradit a srozumitelně zodpovědět jejich dotazy. Všechny lékárny, jejichž pracovníci prošli tímto speciálním tréninkem, jsou označeny samolepkou „Dr. Max přátelský k seniorům“. Tato samolepka zdůrazňuje, že senioři jsou v lékárnách Dr. Max vítáni!

V lékárnách Dr. Max se zaměřují na řešení i dalších problémů, se kterými se potýkají senioři při užíváním léků. Lékárenský program umožňuje evidovat všechny léky, které si pacient vyzvedl v dané lékárně a tak lze včas odhalit případné možnosti pochybení, jako např. nevhodné kombinace léků nebo stejné léky s jiným názvem, předepisované různými lékaři. V některých lékárnách je provozováno speciální lékové poradenství, které je určeno zejména pro pacienty, užívající velké množství různých léků. Lékárník pacientům objasní, k čemu který lék slouží, jak jej správně užívat a co vše mohou pro sebe udělat. K dalším výhodám, které poskytují lékárny Dr. Max nejen seniorům, patří trvale nízké ceny léků a doplňků stravy či věrnostní program Klientská karta Dr. Max, se kterou vždy ušetříte.

Max

Reklama